DOI: https://doi.org/10.15587/2313-8416.2018.131708

Пути усовершенствования государственной образовательной политики по подготовке специалистов нового типа с эффективным применением полученных знаний в ВУЗе на практике

Liudmyla Radchenko, Viktoriia Marenych, Leonida Bilenko, Anna Radchenko, Hanna Pohorielova

Аннотация


В исследовании проанализированы современные научные взгляды на проблему выполнений законодательных актов по обеспечению усовершенствования государственной образовательной политики в подготовке специалистов нового типа. Приведены примеры положительного опыта и внедрение новых современных технологий обучения и практики студентов в работе на современном технологическом оборудовании нового поколения, названы причины инертного отношения к проблеме руководителей кадров образования


Ключевые слова


инновационные технологии; научные знания; управленческая деятельность; трансформационные процессы; познавательная активность

Полный текст:

PDF

Литература


Kremen, V. I. (2016). Natsіonalna dopovіd pro stan i perspektivi rozvitku osvity v Ukraiini. Kyiv: Pedagogichna dumka, 448.

Pro osvitu (2017). Zakon Ukraiiny No. 2145-VIII. 05.09.2017. Verkhovna Rada Ukrainy. Available at: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2145-19

Trinyak, M. V. (2008). Transformatsiya idei Evropy v ukrainskoy filosofii kak skrytyi interkul'turnyi dialog. Humanitarnyi chasopys, 3, 40–48.

Radchenko, L. O., Skyrda, O. Ye. (2017). Uprovadzhennia systemy kontroliu bezpechnosti dytiachykh syrkovykh vyrobiv iz pidvyshchenoiu biolohichnoiu tsinnistiu. Rozvytok kharchovykh vyrobnytstv, restorannoho ta hotelnoho hospodarstv i torhivli: problemy, perspektyvi, efektyvnist. Kharkiv, 209–210.

Pavlyuk, R. Yu., Pogarskaya, V. V., Radchenko, L. A., Tauber, R. D., Timofeeva, N. N., Yur'eva, O. A. (2016). Novoe slovo v tekhnologii poluchenie produktov na sovremennom oborudovanii na predpriyatiyakh restorannogo biznesa. Prohresyvni tekhnika ta tekhnolohii kharchovykh vyrobnytstv restorannoho hospodarstva i torhivli, 1, 31–42. Available at: http://elib.hduht.edu.ua/bitstream/123456789/545/1/sec1-t-2016-1-3.pdf

Radchenko, L. O. (2016). Pro dosvid prokhodzhennia praktyky studentamy koledzhu u zarubizhnykh krainakh yak zasib formuvannia navychok interkulturnoi komunikatsii. «Osvita i dolia natsii». Filosofiia i pedahohika myru v Ukraini ta suchasnomu sviti. Kharkiv: KhNPU, 160–161.

Kyrychenko, M. O. (2017). Zrostannia roli pravovoi kompetentnosti kerivnykiv navchalnykh zakladiv z rozvytkom demokratyzatsii upravlinnia osvitoiu. Theory and methods of educational management, 1 (19), 1–10.

Ozminska, I. D. (2017). Mova yak chynnyk formuvannia samosvidomosti osobystosti. Kyiv, 40.

Bulycheva, N. A., Pyvovarov, Yu. I. (2009). Suchasni pravovi ta orhanizatsiini problemy finansuvannia vyshchoi osvity v Ukraini. Derzhava i pravo, 44, 411–416. Available at: http://radnuk.info/statti/255-finpr/3593-2010-01-29-18-50-22.html

Ofitsiyniy sayt KNTEU. Available at: https://www.knteu.kiev.ua/


Пристатейная библиография ГОСТ


Національна доповідь про стан і перспективи розвитку освіти в Україні / ред. Кремень В. І. Київ: Педагогічна думка, 2016. 448 с.

Про освіту: Закон України № 2145-VIII. 05.09.2017 // Верховна Рада України. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2145-19

3 Триняк М. В. Трансформация идеи Европы в украинской философии как скрытый интеркультурный диалог // Гуманітарний часопис. 2008. № 3. С. 40–48.

Радченко Л. О., Скирда О. Є. Упровадження системи контролю безпечності дитячих сиркових виробів із підвищеною біологічною цінністю: тези доп. Міжнар. наук.-пр. конф. // Розвиток харчових виробництв, ресторанного та готельного господарств і торгівлі: проблеми, перспективі, ефективність. Харків, 2017. С. 209–210.

Новое слово в технологии получение продуктов на современном оборудовании на предприятиях ресторанного бизнеса / Павлюк Р. Ю. и др. // Прогресивні техніка та технології харчових виробництв ресторанного господарства і торгівлі. 2016. № 1. С. 31–42. URL: http://elib.hduht.edu.ua/bitstream/123456789/545/1/sec1-t-2016-1-3.pdf

Радченко Л. О. Про досвід проходження практики студентами коледжу у зарубіжних країнах як засіб формування навичок інтеркультурної комунікації: мат. XVII Міжнар. наук.-пр. конф. // «Освіта і доля нації». Філософія і педагогіка миру в Україні та сучасному світі. Харків: ХНПУ, 2016. С. 160–161.

Кириченко М. О. Зростання ролі правової компетентності керівників навчальних закладів з розвитком демократизації управління освітою // Theory and methods of educational management. 2017. № 1 (19). C. 1–10.

Озмінська І. Д. Мова як чинник формування самосвідомості особистості: автореф. … канд. філ. наук. Київ, 2017. 40 с.

Буличева Н. А., Пивоваров Ю. І. Сучасні правові та організаційні проблеми фінансування вищої освіти в Україні. Держава і право. 2009. № 44. С. 411–416. URL: http://radnuk.info/statti/255-finpr/3593-2010-01-29-18-50-22.html

Офіційний сайт КНТЕУ. URL: https://www.knteu.kiev.ua/Copyright (c) 2018 Liudmyla Radchenko, Viktoriia Marenych, Leonida Bilenko, Anna Radchenko, Hanna Pohorielova

Creative Commons License
Эта работа лицензирована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2313-8416 (Online), ISSN 2313-6286 (Print)