DOI: https://doi.org/10.15587/2313-8416.2018.135550

Застосування лінгвістичної технології при оцінювання знань

Lyubov Badyorina

Аннотация


В статті запропоновано лінгвістичну технологію, за допомогою якої можливо здійснити когнітивне розпізнання текстових об’єктів та врахувати їх мовні особливості в межах предметної галузі. Обробка тексту спрямована на виявлення в тексті основних компонент знань, відношення між ними з урахуванням мовної специфіки. Для професійної підготовки, зокрема в галузях діяльності, пов’язаних з використанням точної, семантично достовірної термінології, де спотворення формулювань, стандартизованих визначень термінів або недостатнє їх розуміння може призвести до відхилень у виконанні професійної діяльності, помилкам


Ключевые слова


інформаційні технології; природна мова; багатофункціональна модель; лінгвістична багафункціональна модель

Полный текст:

PDF (Українська)

Литература


Shyrokov, V. A. (1999). Informatsiina teoriia ta systemotekhnichni zasady kompiuternoi leksykohrafii. Kyiv, 32.

Badyorina, L. M. (2012). Synonymy of therms and terms and its presentation in the informative system. Problemy systemnoho pidkhodu v ekonomitsi. Kyiv: NAU, 206–212.

Badyorina, L. M. (2013). Method of grammatical structure formalization of natural language. Visnyk NAU, 1, 44–47.

Peshchak, M. M. (1996). Stan i perspektyvy kompiuternoi leksykohrafii v Ukraini. Movoznavstvo, 4-5, 8–11.

Piotrovskiy, R. G. (1999). Lingvisticheskiy avtomat i ego rechemyslitel'noe obosnovanie. Minsk, 195.

Badorina, L. M., Zamaruieva, I. V. (2011). Metod kilkisnoho otsiniuvannia vidpovidei v systemakh testuvannia znan. Cystemnyi analiz ta informatsiini tekhnolohii, 2, 41–46.

Piotrovskiy, R. G. (1966). Modelirovanie fonologicheskikh sistem i metody ikh sravneniya. Moscow-Leningrad, 300.

Telenyk, S. F., Rolik, O. I., Tereshchenko, P. I., Bukasov, M. M. (2007). Zabezpechennia protsesiv diialnosti z vyznachenym rivnem nadiinosti v ITS spetsialnoho pryznachennia. Zbirnyk naukovykh prats VITI NTUU „KPI”, 3, 134–138.

Shenk, P. (1980). Treament of conceptual information. Moscow, 360.

Pavlov, O. A., Khalus, O. A. (2007). Modyfikovanyi alhorytm rozviazannia zadachi minimizatsii sumarnoho zapiznennia vykonannia zavdan. Perspektyvni innovatsii v nautsi, osviti, vyrobnytstvi ta transporti.


Пристатейная библиография ГОСТ


Широков В. А. Інформаційна теорія та системотехнічні засади комп’ютерної лексикографії: автореф. дис. … д-ра техн. наук. Київ, 1999. 32 с.

Badyorina L. M. Synonymy of therms and terms and its presentation in the informative system // Problemy systemnoho pidkhodu v ekonomitsi. Kyiv: NAU, 2012. P. 206–212.

Badyorina L. M. Method of grammatical structure formalization of natural language // Visnyk NAU. 2013. Issue 1. P. 44–47.

Пещак М. М. Стан і перспективи комп’ютерної лексикографії в Україні // Мовознавство. 1996. № 4-5. C. 8–11.

Пиотровский Р. Г. Лингвистический автомат и его речемыслительное обоснование. Минск, 1999. 195 c.

Бадьоріна Л. М., Замаруєва І. В. Метод кількісного оцінювання відповідей в системах тестування знань // Cистемний аналіз та інформаційні технології. 2011. № 2. С. 41–46.

Пиотровский Р. Г. Моделирование фонологических систем и методы их сравнения. Москва-Ленинград, 1966. 300 с.

Забезпечення процесів діяльності з визначеним рівнем надійності в ІТС спеціального призначення / Теленик С. Ф. та ін. // Збірник наукових праць ВІТІ НТУУ „КПІ”. 2007. № 3 С. 134–138.

Шенк Р. Обработка концептуальной информации. Москва, 1980. 360 с.

Павлов О. А., Халус О. А. Модифікований алгоритм розв’язання задачі мінімізації сумарного запізнення виконання завдань: міжнар. наук.-пр. Інтерн.-конф. // Перспективні інновації в науці, освіті, виробництві та транспорті. 2007.Copyright (c) 2018 Lyubov Badyorina

Creative Commons License
Эта работа лицензирована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2313-8416 (Online), ISSN 2313-6286 (Print)