DOI: https://doi.org/10.15587/2313-8416.2018.145322

Особливості соціалізації вояків-українців армії УНР після їх переходу на цивільний стан (середина 1920-х рр.)

Ihor Sribnyak

Аннотация


У статті проаналізовано особливості соціалізації вояків-українців армії УНР в часі їх інтернування в таборах Польщі та після переходу на цивільний стан. Суттєву допомогу в цьому їм надали українські громадські організації, які взяли на себе організаційне та почасти й матеріальне забезпечення процесу їх адаптації українських ветеранів до самостійного існування в якості політичних емігрантів на терені Польщі. Водночас значна частина з числа колишніх таборян у середині 1920-х рр. вдалась до переїзду в Францію (на постійне місце проживання), що стало можливим завдяки заходам Українського центрального комітету в Польщі


Ключевые слова


інтерновані вояки-українці; табір; армія УНР; Польща; Франція

Полный текст:

PDF (Українська)

Литература


Kolyanchuk, O. (2000). Ukrayinska viyskova emihratsiya u Polshchi 1920–1939 rr. [Ukrainian military emigration in Poland 1920–1939]. Lviv, 276.

Pavlenko, M. I. (1999). Ukrainski viiskovopoloneni y internovani u taborakh Polshchi, Chekhoslovachchyny ta Rumunii: stavlennia vlady i umovy perebuvannia (1919–1924 rr.). [Ukrainian prisoners of war and interned in the camps of Poland, Czechoslovakia and Romania: the attitude of power and conditions of stay (1919–1924)]. Kyiv, 352.

Tsentralʹnyy derzhavnyy arkhiv vyshchykh orhaniv vlady ta upravlinnya Ukrainy (TSDAVO Ukrainy) [Central State Archive of the Supreme Governments and Administrations of Ukraine]. f. 2439, оp. 1, spr. 27, ark. 711-711 zv.

TSDAVO Ukrainy, f. 4007, ор.1, spr. 16, аrk. 2.

TSDAVO Ukrainy, f. 4007, оp. 1, spr. 14, аrk. 10.

TSDAVO Ukrainy, f. 4007, оp. 1, spr. 15, аrk. 7-7 zv.

Arkhiv Ukrainskoi Biblioteky imeny Symona Petliury (Arkhiv UBSP). f. «Heneralna Rada ukrainskykh emihrantskykh orhanizatsii u Frantsii».

Dyupon-Melnychenko, Zh. B. (1995). Hromadska diialnist mizhvoiennoi ukrainskoi emihratsii u Frantsii [Public activity of inter-war Ukrainian emigration in France] Ukrayinska diaspora. Kyiv-Chykaho, 7, 96–97.

Ukrayinska emigratsiya u Frantsiyi [Ukrainian emigration in France] (1929). Ukrayinskyi emihrant. Lviv, 20, 3.

Viysʹkova sprava (1927). Paris, 1, 5.


Пристатейная библиография ГОСТ


Колянчук О. Українська військова еміграція у Польщі 1920–1939 рр. Львів, 2000. 276 с.

Павленко М. І. Українські військовополонені й інтерновані у таборах Польщі, Чехословаччини та Румунії: ставлення влади і умови перебування (1919–1924 рр.). Київ, 1999. 352 с.

Центральний державний архів вищих органів влади та управління України (ЦДАВО України). ф.2439. оп. 1. спр. 27. арк. 711-711зв.

ЦДАВО України. ф. 4007. оп. 1. спр. 16. арк. 2.

ЦДАВО України. ф. 4007. оп. 1. спр. 14. арк. 10.

ЦДАВО України. ф. 4007. оп. 1. спр. 15. арк. 7-7 зв.

Архів Української Бібліотеки імени Симона Петлюри (Архів УБСП). ф. «Генеральна Рада українських емігрантських організацій у Франції».

Дюпон-Мельниченко Ж. Б. Громадська діяльність міжвоєнної української еміграції у Франції // Українська діаспора. Київ-Чикаго, 1995. № 7. С. 96–97.

Українська еміґрація у Франції // Український емігрант. Львів, 1929. Ч. 20. С. 3.

Військова справа. Париж, 1927. № 1. С. 5.Copyright (c) 2018 Ihor Sribnyak

Creative Commons License
Эта работа лицензирована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2313-8416 (Online), ISSN 2313-6286 (Print)