Analysis of directions for overcoming the difficulties of warehousing while ensuring logistics processes

Authors

DOI:

https://doi.org/10.15587/2313-8416.2019.161669

Keywords:

logistics processes, warehousing, difficulties, ABC-XYZ-DEF-analysis, organization

Abstract

In article the analysis of commodity flows according to logistics features is considered, special attention is given to the study of the nomenclature list of goods with division by product groups and type. The study of alternative design of logistic flows is performed, which recommended the use of three-dimensional ABC-XYZ-DEF analysis. The analysis of the difficulties and possible risks of making internal warehouse technological decisions is made, which is considered on the example of the design of warehouses’ floors

Author Biography

Maria Naumenko, National Academy of the National Guard of Ukraine Zahysnykiv Ukrainy sq., 3, Kharkiv, Ukraine, 61001

Doctor of Philosophy economic direction, Professor

Department of Management and the military economy

References

Dvorzhets, O., Dvorkyn, L. (2015). Proektuvannia skladiv betoniv. Rivne: NUVHP, 353.

Kyvliuk, V. S. (2006). Pohliady na formuvannia ta funktsionuvannia systemy materialno-tekhnichnoho zabezpechennia Zbroinykh Syl Ukrainy. Nauka i oborona, 2, 22–27.

Myrotyn, L. B., Tynbaev, Y. E. (2017). Systemnyi analiz v lohistytsi. Kyiv: Ekzamen, 480.

Volkova, E., Portnova, G. A. (2007). Osnovnye problemy upravleniya material'nymi zapasami. Aktual'nі pitannya menedzhmentu v suchasnikh umovakh. Donetsk: Donetskiy natsional'nyy tekhnicheskiy universitet, 288–290.

Gilmore, D. A. (2010). Decade of Supply Chain Management. Supply Chain Digest, 15.

Chukhrai, N. I., Matvii, S. I. (2014). Pereproektuvannia lohistychnykh biznes-protsesiv u lantsiuhakh postavok. Visnyk NU “Lvivska politekhnika” “Lohistyka”, 811, 403–414.

Mezhdybovska, N. S. (2011). Elektronne postachannia: pravyla dosiahnennia uspikhu. Biuleten Mizhnarodnoho Nobelevskoho ekonomichnoho forumu, 1 (4), 261–265.

Kovalyshyn, S. S., Khalturyn, R. V. (2014). Napriamy udoskonalennia orhanizatsiino-shtatnoi struktury orhaniv tekhnichnoho zabezpechennia u viiskovii lantsi v yedynii systemi materialno-tekhnichnoho zabezpechennia. Zbirnyk naukovykh prats Viiskovoi Akademii, 2 (2), 70–76.

Stok, Dzh. R., Lambort, D. M. (2013). Stratehycheskoe upravlenye lohystykoi. Moscow: YNFRA-M, 797.

Khazanovych, O. I. (2007). Systema materialno-tekhnichnoho zabezpechennia. Retrospektyva rozvytku ta napriamky udoskonalennia. Nauka i oborona, 1, 53–57.

Published

2019-04-23

Issue

Section

Economics