DOI: https://doi.org/10.15587/2313-8416.2019.177194

Everyday activity of Ukrainian prisoners of war inside and outside the prison camp (Rastatt, Germany) in October–December 1917

Ihor Sribnyak

Abstract


The article deals with the specifics of the camp and out-of-prison daily routine of captive Ukrainians in Rastatt (Germany) in October-December 1917. Particular attention was paid to highlighting circumstances that significantly influenced the intensity of cultural and national life. It is proved that the community of captive Ukrainians «Independent Ukraine» at this time had a constructive influence on all manifestations of life of the camps


Keywords


prisoners Ukrainians; prison camp; community; Rastatt; Germany

References


Terletskyi, O. (1919). Ukraintsi v Nimechchyni 1915–1918: istoriya ukrainskoi hromady v Rashtati. Vol. 1. Kyiv-Liaiptsyg, 429.

Sydorenko, O. (1996). Ukrainska taborova presa chasiv Pershoi svitovoi viyny: natsionalno-politychni oriientyry. Materialy 3-ho mizhnar. konhresu ukrainistiv. Kharkiv, 207–210.

Sydorenko, N. M. (2000). Natsionalno-dukhovne samostverdzhennia. Ch. I. Ukrainska taborova periodyka chasiv Pershoi svitovoi viyny. Kyiv, 202.

Kryvosheieva, L. M. (2006). Bibliotechna sprava v taborakh polonenykh ukraintsiv chasiv Pershoi svitovoi viyny. Bibliotechna planeta, 2, 27–30.

Kryvosheieva, L. M. (2007). Relihiyne zhyttia viyskovopolonenykh-ukraintsiv chasiv Pershoi svitovoi viyny. Hrani, 6, 9–12.

Vybory do Heneralnoi Rady (1917). Rozsvit. Rashtat. 25 zhovtnia. Ch. 71 (136).

Tsentralnyi derzhavnyi arkhiv vyshchykh orhaniv vlady ta upravlinnia Ukrainy (TsDAVO Ukrainy), f. 4406, op. 1, spr. 27, ark. 2.

Rozsvit (1918). Rashtat. 24 sichnia. Ch. 5 (159).

TsDAVO Ukrainy, f. 4406, op. 1, spr. 33, ark. 44.

TsDAVO Ukrainy, f. 4406, op. 1, spr. 27, ark. 8–9.

TsDAVO Ukrainy, f. 4406, op. 1, spr. 25, ark. 17 zv.

TsDAVO Ukrainy, f. 4406, op. 1, spr. 25, ark. 18.

TsDAVO Ukrainy, f. 4406, op. 1, spr. 163, ark. 134–148 zv.

TsDAVO Ukrainy, f. 4406, op. 1, spr.161, ark. 1 zv.

TsDAVO Ukrainy, f. 4406, op. 1, spr. 28, ark. 47.

TsDAVO Ukrainy, f. 4406, op. 1, spr. 164, ark. 1.

TsDAVO Ukrainy, f. 4406, op. 1, spr. 25, ark. 19 zv.


GOST Style Citations
Copyright (c) 2019

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2313-8416 (Online), ISSN 2313-6286 (Print)