DOI: https://doi.org/10.15587/2313-8416.2019.181392

Урожайность разных сортов озимых зерновых культур в зависимости от сроков посева в условиях Причерноморья

Anna Kryvenko, Svetlana Pochkolina, Igor Elkin

Аннотация


Объект исследований – процессы формирования продуктивности и качества зерна зерновых культур в зависимости от разных абиотических условий.

Цель исследований - создать информационное и методическое обеспечение для оценки новых сортов к разным абиотическим условиям и разработать инновационные технологии выращивания озимых культур.

Розработано научные основы влияния сроков посева на формирование урожайности перспективных сортов озимой пшеницы и озимого ячменя. Выявлена позитивная реакция озимой пшеницы и озимого ячменя на разные сроки посева.

Установлено, что сроки посева должны определяться дифференцированно для сортов с разными периодами яровизации и разной фотопериодичной чувствительностью

Определено, что сроки посева имеют существенное влияние на урожайность озимых зерновых культур, которые изучались в опытах


Ключевые слова


сроки посева; пшеница озимая; ячмень озимый; перспективные сорта; урожайность

Полный текст:

PDF (Українська)

Литература


Druziak, V. H. (2002). Vplyv strokiv sivby novykh sortiv ozymoi miakoi pshenytsi na urozhainist zerna. Ahrarnyi visnyk Prychornomoria, 18, 15–16.

Stelmakh, A. F., Lytvynenko, M. A., Fait, V. I. (2004). Yarovyzatsiina potreba ta fotochutlyvist suchasnykh henotypiv ozymoi miakoi pshenytsi. Zbirnyk naukovykh prats SHI-NATs NAIS, 5 (45), 118–127.

Adamenko, T., Kulbida, M., Prokopenko, A. (2009). Otsinka suchasnykh ahroklimatychnykh umov ta tendentsiia yikh zminy v Ukraini v period hlobalnoho poteplinnia. Kyiv, 12.

Alabushev, A. V., Iankovskii, N. G., Filippov, E. G. et. al. (2007). Obosnovanie optimalnykh srokov i norm vyseva ozimogo iachmenia. Zemledelie, 3, 28–29.

Yarchuk, I. I., Bozhko, V. Yu., Kelypenko, M. M. (2013). Ahroekolohichni aspekty formuvannia produktyvnosti posiviv yachmeniu ozymoho zalezhno vid mineralnykh dobryv. Zbirnyk naukovykh prats Podilskoho derzhavnoho ahrarno-tekhnolohichnoho universytetu, 295–298.

Zubets, M. V. et. al. (2004). Naukovi osnovy ahropromyslovoho vyrobnytstva v zoni Stepu Ukrainy. Kyiv: Ahrarna nauka, 844.

Kniazeva, B. M. (2004). Zavisimost urozhainosti tverdoi pshenicy ot srokov poseva. Zernovoe khaziaistvo, 6, 20–21.

Tupicyn, N. V., Valiaikin, S. V., ZHirnov, A. V. (2004). Sroki seva ozimoi pshenicy. Zemledelie, 4, 20.

Wheat Production Handbook (1997). Kansas State University, 41.

Ulich, L. I., Korkhova, M. M., Kotynina, O. A. (2009). Urozhainist novykh sortiv pshenytsi ozymoi (Triticum aestivum L.) zalezhno vid strokiv sivby. Sortovyvchennia ta okhorona prav na sorty roslyn, 1 (9), 91–95.

Chuvarleeva, G. V., Korotkov, V. M., Vasiukov, P. P. (2008). Vliianie srokov i norm vyseva na urozhainost ozimogo iachmenia. Zemledelie, 2, 32.

Leszczynska, D., Noworolnik, K. (2002). Wplyw terminu і gestosci siewu na przezimowanie і plonowanie kilku odmian jeczmienia ozimego. Ekofizjologiczne aspekty reakcji roslin na dzialanie czynnikow stresowych, 1, 187–191.

Bondarenko, V. I., Khmara, V. V., Kosenko, G. I. (1977). Effektivnost mineralnykh udobrenii v zavisimosti ot srokov poseva ozimoi pshenic. Racionalnoe ispolzovanie udobrenii v Stepi USSR. Izd. VNII kukuruzy, 56–58.

Bulavka, N. V. (1984). Nasledovanie razlichnoi potrebnosti v iarovizacii pri skreschivanii ozimykh sortov miagkoi pshenicy. Trudy po prikladnoi botanike, genetike i selekcii, 95, 37–41.

Razumov, V. I. (1966). Vzaimovliianie dliny dnia i iarovizacii rastenii v ontogeneze ozimykh pshenic. Doklady Erevanskogo simpoziuma po ontogenezu vysshikh rastenii. Erevan, 138–152.

Netis, I. T. (2011). Pshenytsia ozyma na pivdni Ukrainy. Kherson: Oldiplius, 460.

Tyshchenko, V., Palii, Yu. (2011). Yak zhe vytrymaiut perezymivliu ta z yakym rivnem zymostiikosti sorty pshenytsi, proponovani dlia poshyrennia v Poltavskii oblasti. Zerno i khlib, 46–47.

Lytvynenko, M. A. (2010). Realizatsiia henetychnoho potentsialu. Nasinnytstvo, 6 (90), 1–6.

Korotych, P. (2007). Sivba ozymyny: yachmin i zhyto. Farmer, 28–30.

Adamenko, І. A. (2007). Izmenenie urozhainosti i kachestva zerna v period izmeneniia klimata. Khranenie i pererabotka zerna, 9, 26–29.

Coles, G. D. (1984). Winter barley – yes or no. DSIR Cereal News, 10, 17–19.

Vlasak, M., Bares, I., Apltauerova, M. (1983). Srovnani prodaktivity ozimeho jecmene a ozime psenice, Sb. UVTIZ. Genet. a slecht., 19 (4), 259–267.


Пристатейная библиография ГОСТ
Copyright (c) 2019 Anna Kryvenko, Svetlana Pochkolina, Igor Elkin

Creative Commons License
Эта работа лицензирована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2313-8416 (Online), ISSN 2313-6286 (Print)