DOI: https://doi.org/10.15587/2313-8416.2014.27461

Обґрунтування математичної моделі розрахунку тривалості оборотного рейсу при виконанні міжнародних автоперевезеннях

Сергій Іванович Бондарєв

Аннотация


У статті обґрунтовані основні елементи математичної моделі з визначення тривалості оборотного рейсу при виконання міжнародних автоперевезень головна мета якої досягти узгодженої роботи автомобільного транспорту і навантажувально-розвантажувальних засобів при перевезенні вантажів на регулярних міжнародних маршрутах, а також узгодження і оптимізація «плаваючих» графіків роботи транспорту та вантажної техніки у заданому часовому інтервалі.


Ключевые слова


оборотний рейс; тривалість роботи і відпочинку водіїв; логістика автоперевезень; міжнародні автомобільні перевезення; час в наряді; автоперевезення

Полный текст:

PDF (Українська)

Литература


Kostiuchenko, L. Naapetian M. (2007). Avtomobilni perevezennia u mizhnarodnomu spoluchenni [Trucking in international traffic]. VD «Slovo», 656. 2. Kunda, N. T. (2010). Orhanizatsiia mizhnarodnykh avtomobilnykh perevezen [Organization of international road transport]. Vydavnychii Dim «Slovo», 464. 3. On approval of the working time and rest periods of drivers of wheeled vehicles on. Available at : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z0811-10#top/ (Last access: 29.12.2011). Title from the screen. 4. Kalchenko, A. H. (2003). Lohistyka [Logistics]. KNEU, 284. 5. Velmozhyn, A. V., Hudkov, V. A., Myrotyn, L. B., Kulykov, A. V. (2007). Hruzovie avtomobylnie perevozky [Load transport by road]. Moscow, Russia: «Horiachaia lynyia-Telekom», 560. 6. Velmozhyn, A. V., Hudkov, V. A., Myrotyn, L. B. (2001). Teoryia orhanyzatsyy y upravlenyia avtomobylnыmy perevozkamy: lohystycheskyi aspekt formyrovanyia perevozochnikh protsesov [The theory of organization and management road transport: logistics aspect of the establishment of transportation processes]. Volhohrad, Russia: RPK «Polytekhnyk», 179.


Пристатейная библиография ГОСТ


1. Костюченко, Л. М. Автомобільні перевезення у міжнародному сполученні [Текст] / Л. М. Костюченко, М. Р. Наапетян. – К.: ВД «Слово», 2007. – 656 с. 2. Кунда, Н. Т. Організація міжнародних автомобільних перевезень [Текст] : навч. посібник / Н. Т. Кунда. К.: Видавничій Дім «Слово», 2010. – 464 с. 3. Про затвердження Положення про робочий час і час відпочинку водіїв колісних транспортних засобів від 29.12.2011 [Електронний ресурс] / Міністерство транспорту та зв'язку України наказ 07.06.2010 № 340. Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z0811-10#top/  6.02.2012.  Загол. з екрану. 4. Кальченко, А. Г. Логістика [Текст] : підручник / А. Г. Кальченко. К.: КНЕУ, 2003. — 284 с. 5. Вельможин, А. В. Грузовые автомобильные перевозки [Текст] : учеб. пос. / А. В. Вельможин, В. А. Гудков, Л. Б. Миротин, А. В. Куликов. – М.: «Горячая линия-Телеком», 2007, 560 с. 6. Вельможин, А. В. Теория организации и управления автомобильными перевозками: логистический аспект формирования перевозочных процес сов [Текст] / А. В. Вельможин, В. А. Гудков, Л. Б. Миротин. – Волгоград.: РПК «Политехник», 2001. 179 с.


Copyright (c) 2014 Сергій Іванович Бондарєв

Creative Commons License
Эта работа лицензирована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2313-8416 (Online), ISSN 2313-6286 (Print)