DOI: https://doi.org/10.15587/2313-8416.2014.27998

Дослідження лікувальної ефективності морфоліній 2-[5-(піридин-4-іл)-1,2,4-тріазол-3-ілтіо]ацетату при хворобах деяких видів тварин

Інна Володимирівна Бушуєва, Євгеній Григорович Книш, Олександр Іванович Панасенко

Аннотация


Опрацьовані оптимальна лікувальна доза даної речовини; схеми лікування шлунково-кишкових хвороб у телят раннього віку; схеми лікування та профілактики гострих респіраторних захворювань молодняку великої рогатої худоби. В ході дослідження була з`ясована лікувальна і профілактична ефективність 1 % розчину досліджуваної речовини в дозі 3 мк/ кг живої маси телят, що сприяє підвищенню активності факторів імунобіологічної реактивності організму тварин, збереженню поголів`я та подальшої репродуктивності. 


Ключевые слова


субстанція; захворювання; тварина; доза; препарат; репродуктивність; морфологія; біохімія; імунологія; кров

Полный текст:

PDF (Українська)

Литература


Bushuеva, I. V. (2014). Zastosuvannya morfolInIy 2-[5-(pIridin-4-Il)-1,2,4-trIazol-3-IltIo]atsetatu dlya lIkuvannya I profIlaktiki deyakih zahvoryuvan[Tekst] / I.V. Bushuеva, L.I. Parhomenko, E.G. Knish ta In.- ZMZh, 2 (83), 97–99.

Bushuеva, I. V., Kirichko, B. P., Knish, E. G. (2014). Vivchennya vplivu morfolInIy 2-[5-(pIridin-4-Il)-1,2,4-trIazol-3-IltIo]atsetatu na profIlaktiku stresovih stanIv. Akt pit. farmats. і med. nauk. і prakt, , 2 (15), 64–66.

Kyrychko, B. P., Peredera, R. V., Sliusar, H. V. (2008). Perspektyvy vykorystannia suchasnykh pokhidnykh 1,2,4-tryazolu u veterynarnii praktytsi [Perspectives of modern derivatives of 1,2,4-triazole in veterinary practice]. Proceedings of Scientific-practical. conf. of housing, feeding and treatment of wild animals. Kyiv, 115–117. [in Ukrainian].

Oleinych, O. D. (2000) Morfolinii 3-(4-pirydyl)-1,2,4-tryazolil-5-tiotsetat chystyi: tekhnichni umovy [Morpholino 3 - (4-pyridyl) -1,2,4-triazolyl-5-tioatsetat pure: technical specifications]. Lviv [in Ukrainian].

Panasenko, O. I. (2009). Patent Ukrainy na vynakhid №87184 Pokhidni 1,2,4-tryazol-3-iltio-atsetatnoi kysloty, shcho vyiavliaiut antyoksydantnu, gepatoprotekrornu ta imunostymuliuiuchu aktyvnist [Patent of Ukraine for invention № 87184 Pokhidni1,2,4-tryazol-3-acetic acid iltio that exhibit antioxidant, hepatoprotective and immunostimulatory activity]. Biuleten number 12

Potopalsky, A. I., Pogorski, G. (2004). Pdaphone GTO the Yogo prospective treatment in Deakin takvoryan SCRI I pdlicy of tkanin. Proc. of IX minard, proc. "The problems of the veterinary obslugovuvannja drvna domashnih animals." Kiev: NAU, 19–21.

Savchenkova, L. V. (2008). Klinichrskaia farmakolokhiia tioteiazolina: obzor literatury [Clinical pharmacology of thiotriazoline: literary review]. Zbirnyk naukovykh prats – Collected Works. Lukhansk. [in Ukrainian]

Aziza, Mahrous Amer (2010). Principles of Antimicrobial Therapy, Cairo University.


Пристатейная библиография ГОСТ


Бушуєва, І. В. Застосування морфоліній 2-[5-(піридин-4-іл)-1,2,4-тріазол-3-ілтіо]ацетату для лікування і профілактики деяких захворювань [Текст] / І. В. Бушуєва, Л. І. Пархоменко, Є. Г. Книш та ін. // ЗМЖ. – 2014. – № 2 (83). – С. 97–99.

Бушуєва, І. В. Вивчення впливу морфоліній 2-[5-(піридин-4-іл)-1,2,4-тріазол-3-ілтіо]ацетату на профілактику стресових станів [Текст] / І. В. Бушуєва, Б. П. Киричко, Є. Г. Книш та ін. // Акт пит. фармац. і мед. наук. і практ. – 2014. – № 2 (15). – С. 64–66.

Киричко, Б. П. Перспективи використання сучасних похідних 1,2,4 – триазолу у ветеринарній практиці [Текст] : матер. наук.-практ. конф. / Б. П. Киричко, Р. В. Передера, Г. В. Слюсар // Конференція з утримання, годівлі та лікування диких тварин. – Київський зоопарк. Київ, 2008. – С. 115–117.

Олейнич, О. Д. Морфоліній 3-(4-піридил)-1,2,4-триазоліл-5-тіоацетат чистий : технічні умови [Текст] / О. Д. Олейнич. — Львів, 2000.

Патент України на винахід №87184 Похідні1,2,4-триазол-3-ілтіо-ацетатної кислоти, що виявляють антиоксидантну, гепатопротекторну та імуностимулюючу активність [Текст] / Книш Є. Г., Парченко В. В., Панасенко О. І., Каплаушенко О. Г., Маковик Ю. В., Куліш С. М., Гоцуля А. С., Іздепський В. Й., Киричко Б. П., Мисик О. Г. – заявник і патентовласник Панасенко О. І.; заявл. 02.08.2007; опубл. 25.06.2009. – Бюл. № 12.

Потопальський, А. І. Ізатізон та його застосування в лікування деяких захворювань шкіри і підлежачих тканин [Текст] : матер. ІХ міжнарод конф. / А. І. Потопальський, Г. І. Погурський, Г. І. Підопригора // Проблеми ветеринарного обслуговування дрібних домашніх тварин. – К.: НАУ, 2004. – С. 19–21.

Савченкова, Л. В. Клиническая фармакология тиотриазолина: обзор литературы [Текст] : зб. наук. пр. / Л. В. Савченкова. – Луганск, 2008.

Aziza, Mahrous Amer Principles of Antimicrobial Therapy [Text] / Mahrous Amer Aziza. – Cairo University, 2010.Copyright (c) 2014 Інна Володимирівна Бушуєва, Євгеній Григорович Книш, Олександр Іванович Панасенко

Creative Commons License
Эта работа лицензирована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2313-8416 (Online), ISSN 2313-6286 (Print)