DOI: https://doi.org/10.15587/2313-8416.2015.38728

Еколого-геохімічна оцінка поверхневих відкладів території Іршанського родовища ільменіту

Наталия Олеговна Крюченко, Мирослава Вікторівна Язвинська, Едуард Якович Жовинський

Аннотация


У статті розглянуто питання забруднення поверхневих відкладів території Іршанського родовища ільменіту хімічними елементами різного класу небезпеки (Mn, V, Ba, Ni, Co, Cr, Mo, Cu, Pb, Zn). Визначено їх середній вміст в поверхневих відкладах різних функціональних зон (лісних та сільськогосподарських угідь, заплавних відкладів, рекультивованих земель), розраховані геохімічні критерії, завдяки чому надана еколого-геохімічна оцінка території


Ключевые слова


поверхневі відклади; хімічні елементи; геохімічні критерії; еколого-геохімічна оцінка; Іршанське родовище ільменіту

Полный текст:

PDF (Українська)

Литература


Mickevich, B. F. (1980). Redkie elementy Ukrainskogo shhita. Кiev: Naukova dumka, 254.

Proskurin, V. P., Proskurina, V. F., Fomin, A. B., Metalidi, S. V. (1977). O rudnyh traktolitah Korostenskogo plutona (USh). Dokl. AN USSR, Б (12), 1080–1083.

Cymbal, S. N., Polkanov, Ju. A. (1975). Mineralogija titano-cirkonievyh rossypej Ukrainy. Кiev: Naukova dumka, 348.

Gurskij, D. S. (Ed.) (2005) Metallicheskie poleznye iskopaemye. Vol. 1. Lvov: Centr Evropy, 783.

Mel'nikov, N. V. (1982). Kratkij spravochnik po otkrytym gornym rabotam. Moskow: Nedra, 414.

Rud'kо, G. I., Adamenkо, O. M. (2010). Vstup do medychnoi' geologii'. Kiev: Akadempres, 447.

Zhovіnsky, E. Ya. (2005) Vazhki metaly u g'runtah zapovidnyh zon Ukrai'ny: Kiev: Logos, 104.


Пристатейная библиография ГОСТ


1. Мицкевич, Б. Ф. Редкие элементы Украинского щита [Текст] / Б. Ф. Мицкевич, Н. А. Беспалько, О. И. Егоров и др.: К. : Наук, думка, 1980. - 254 с.

2. Проскурин, В. П. О рудных трактолитах Коростенского плутона (УЩ) [Текст] / В. П. Проскурин, В. Ф. Проскурина, А. Б. Фомин, С. В. Металиди // Докл. АН УССР. - 1977. - Сер. Б., № 12. - С. 1080–1083.

3. Цымбал, С. Н. Минералогия титано-циркониевых россыпей Украины [Текст] / С. Н. Цымбал, Ю. А. Полканов. – К. : Наук, думка, 1975. - 348 с.

4. Гурский, Д. С. Металлические полезные ископаемые. Т. 1 [Текст] / Д. С. Гурский, К. Е. Есипчук, В. И Калинин и др. – Львов: Центр Европы, 2005 – 783 с.

5. Мельников, Н. В. Краткий справочник по открытым горным работам [Текст] / Н. В. Мельников; 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Недра, 1982. – 414 c.

6. Вступ до медичної геології. Т. 2 [Текст] / под. ред. Г. І. Рудька, О. М. Адаменка. – Київ: Академпрес, 2010. – 447 с.

7. Жовинський, Е. Я. Важкі метали у ґрунтах заповідних зон України [Текст] / Е. Я. Жовинський, І. В. Кураєва, А. І. Самчук та ін. – К. :Логос, 2005. – 104 с. Copyright (c) 2015 Наталия Олеговна Крюченко, Мирослава Вікторівна Язвинська, Едуард Якович Жовинський

Creative Commons License
Эта работа лицензирована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2313-8416 (Online), ISSN 2313-6286 (Print)