DOI: https://doi.org/10.15587/2313-8416.2015.38850

Інформаційна асиметрія та моральний ризик у фінансовій діяльності: проблеми та способи подолання

Юлія Михайлівна Коваленко

Аннотация


У статті досліджено сутність та проблеми інформаційної асиметрії у фінансовій діяльності. Визначено вплив морального ризику на функціонування фінансових корпорацій у світі. Проаналізовано сучасні проблеми національних державних фінансів, що пов’язані з порятунком фінансових корпорацій у кризовий та посткризовий періоди. Запропоновано заходи із забезпечення прозорості фінансової діяльності


Ключевые слова


інформаційна асиметрія; моральний ризик; прозорість; інформація; фінансова діяльність; фінансовий сектор

Полный текст:

PDF (Українська)

Литература


Boyd, J. H., Prescott, E. C. (1986). Financial Intermediary-Coalitions. Journal of Economic Theory, 38, 211–232. doi: 10.1016/0022-0531(86)90115-8

Rajan, U., Seru, A., Vig, V. (2008). The Failure of Models that Predict Failure: Distance, Incentives and Defaults. Chicago GSB Research Paper, 8, 45–62.

Fischer, S. The Importance of Financial Markets in Economic Growth. Available at: http://www iie.com/fischer/pdf/fischer081103.pdf

Stiglitz, J. (2008). Markets Can’t Rule Themselves. Newsweek. Available at: http://www.newsweek.com/markets-cant-rule-themselves-82951

Korneev, V. V. (2009). Behavioral finance and investment in the ekspolar economy. Economics, 3, 40–49.

Kovalenko, Yu. M. (2013). Institutionalization of financial sector. Irpin, NUDPSU, 608.

Interview with Eugene Fama: Rational Irrationality (2010). The New Yorker. Available at: newyorker.com/online/blogs/johncassidy/2010/01/interview-with-eugene-fama.html

The Federal Deposit Insurance Corporation. Available at: http://www2.fdic.gov

The Organization for Economic Co-operation and Development (OECD). Available at: http://www:oecd.org

Economic truth. Available at: http://www.epravda.com.ua

On Amending Certain Laws of Ukraine on regulation of banks: the Law of Ukraine from 15.02.11 № 3024-VI. Available at: http://www zakon.nau.ua/doc/?Code=3024-17

On the System of Deposit Guarantee: the Law of Ukraine from 23.02.12 № 4452-VI. Available at: http://www:zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4452-17

On approval of the concept of disclosure in the stock market. Resolution NSSMC from 26.04.12 № 645. Available at: http://www:search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KL121061.html

Securities Ukraine. Available at: http://www:securities.org.ua


Пристатейная библиография ГОСТ


1. Boyd, J. H. Financial Intermediary-Coalitions [Text] / J. H. Boyd, E. C. Prescott // Journal of Economic Theory. – 1986. – Vol. 38, Issue 2. – Р. 211–232. doi: 10.1016/0022-0531(86)90115-8 

2. Rajan, U. The Failure of Models that Predict Failure: Distance, Incentives and Defaults [Text] / U. Rajan,, A. Seru, V. Vig // Chicago GSB Research Paper. – 2008. – Vol. 8. – Р. 45–62.

3. Fischer, S. The Importance of Financial Markets in Economic Growth [Electronic resource] / S. Fischer. – Available at: http://www.iie.com/fischer/pdf/fischer081103.pdf

4. Stiglitz, J. Markets Can’t Rule Themselves [Text] / J. Stigliz // Newsweek. – 2008. – Available at: http://www.newsweek.com/markets-cant-rule-themselves-82951

5. Корнєєв, В. В. Поведінкові фінанси та інвестування в експолярній економіці [Текст] / В. В. Корнєєв // Економічна теорія – 2009. – № 3. – С. 40–49.

6. Коваленко, Ю. М. Інституціалізація фінансового сектору економіки [Текст]: монографія / Ю. М. Коваленко. – Ірпінь: НУДПСУ, 2013. – 608 с.

7. Interview with Eugene Fama: Rational Irrationality [Electronic resource] // The New Yorker. – 2010. – Available at: newyorker.com/online/blogs/johncassidy/2010/01/interview-with-eugene-fama.html

8. The Federal Deposit Insurance Corporation [Electronic resource] / Available at: http://www2.fdic.gov

9. The Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) [Electronic resource] / Available at: http://www.oecd.org

10. Економічна правда [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://www.epravda.com.ua

11. Про внесення змін до деяких законів України щодо регулювання діяльності банків: Закон України від 15.02.2011 р. за № 3024-VI [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://zakon.nau .ua/doc/?code=3024-17

12. Про систему гарантування вкладів фізичних осіб: Закон України від 23.02.2012 р. за № 4452-VI [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4452-17

13. Про схвалення Концепції розкриття інформації на фондовому ринку: Рішення НКЦПФР від 26.04.2012 р. за № 645 [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KL121061.html

14. Цінні папери України [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://www.securities.org.uaCopyright (c) 2015 Юлія Михайлівна Коваленко

Creative Commons License
Эта работа лицензирована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2313-8416 (Online), ISSN 2313-6286 (Print)