DOI: https://doi.org/10.15587/2313-8416.2015.41387

Оптимізація основних параметрів циклічної експлуатації підземних газосховищ

Віктор Олександрович Заєць, Дмитро Федорович Тимків, Михайло Васильович Крихівський

Аннотация


У даній роботі вирішується проблема оптимізації технологічних параметрів циклічної експлуатації підземних сховищ газу в газовому режимі. Для цього визначена цільова функція, що виражає неохідну потужність компресорної станції для нагнітання газу в сховище. Мінімізація її дозволить знайти необхідні технологічні параметри, наприклад, витрату та пластовий тиск, що змінюються в часі. Обмеження та цільова функція приведені до лінійного вигляду. Розв’язування задачі виконано симплекс-методом


Ключевые слова


підземне сховище газу; оптимізація; симплекс-метод; математична модель; компресорна станція

Полный текст:

PDF (Українська)

Литература


Shyrkovskyy, A. I., Hershanovych, G. G. (1998). Optimization techno-economic indicators in the UGS-elastic regime vodonapornom ikspluatatsyy. A gas industry, 3, 46–50.

Kovalko, M. P., Hrudz, V. Y. et. al. (2002). Gas Pipeline. Kiev: Agency for Rational Energy Use and Ecology. Nedra, 600.

Caglar, S., Fevzi, G., Serkan, M. (2000). Optimization of Energy Production from an Underground Gas Storage Reservoir. Energy Sourses, 22 (5), 465–477. doi: 10.1080/00908310050013875

Kuznetsov, N., Kuzubov, V. I., Voloschenko, A. B. (1980). Mathematical Programming. Moscow: High society. School, 302.

Grudz, V. Y., Tymkiv, D. F. et. al. (2009). Maintenance and repair of pipelines. Ivano-Frankivsk: Lily-HB, 711.

Grudz, V. Y., Tymkiv, D. F. (2012). Technical diagnostics pipeline systems. Ivano-Frankivsk: Lily-HB, 511.


Пристатейная библиография ГОСТ


1. Ширковский, А. И. Оптимизация технико-экономических показателей ПХГ при упруго-водонапорном режиме эксплуатации [Текст] / А. И. Ширковский, Г. Г. Гершанович // Газовая промышленность. – 1998. – № 3. – С. 46–50.

2. Ковалко, М. П. Трубопровідний транспорт газу [Текст] / М. П. Ковалко, В. Я. Грудз та ін. – К.: Агенство з раціонального використання енергії та екології. – Недра, 2002. – 600 с.

3. Caglar, S. Optimization of Energy Production from an Underground Gas Storage Reservoir [Text] / S. Caglar, G. Fevzi, M. Serkan // Energy Sourses. – 2000. – Vol. 22, Issue 5. – Р. 465–477. doi: 10.1080/00908310050013875 

4. Кузнецов, Ю. Н. Математическое программирование [Текст] / Ю. Н. Кузнецов, В. И. Кузубов, А. Б. Волощенко. – М.: Высш. школа, 1980 – 302 с.

5. Грудз, В. Я. Обслуговування і ремонт газопроводів [Текст] / В. Я. Грудз, Д. Ф. Тимків та ін. – Івано-Франківськ: Лілея-НВ, 2009. – 711 с.

6. Грудз, В. Я. Технічна діагностика трубопровідних систем [Текст] / В. Я. Грудз, Д. Ф. Тимків та ін. – Івано-Франківськ: Лілея-НВ, 2012. – 511 с.Copyright (c) 2015 Віктор Олександрович Заєць, Дмитро Федорович Тимків, Михайло Васильович Крихівський

Creative Commons License
Эта работа лицензирована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2313-8416 (Online), ISSN 2313-6286 (Print)