DOI: https://doi.org/10.15587/2313-8416.2015.41399

Теоретичні положення сутності та змісту правового захисту інтелектуальної власності науково-педагогічних працівників післядипломної педагогічної освіти

Олександр Васильович Ісаєнко

Аннотация


У статті досліджено сучасний стан сутності правового захисту інтелектуальної власності науково-педагогічних працівників, що знайшло своє реальне відображення у суттєвому збільшенні кількості публікацій з цієї проблематики; обґрунтовано актуальність вдосконалення як охорони прав інтелектуальної власності, так і правовий захист; досліджено теоретичні та практичні аспекти зазначеної тематики з метою вдосконалення управління правовим захистом прав інтелектуальної власності науково-педагогічних працівників тощо


Ключевые слова


науково-педагогічні працівники; правовий захист; інтелектуальна власність; інтелектуальна діяльність; ефективність правового захисту

Полный текст:

PDF (Українська)

Литература


Khadakivs'kyy, Ye. (2014). Intelektual'na vlasnist' [Intelektual'na vlasnist']. «Tsentr uchbovoyi literatury», 276.

Prylypko, S. M., Atamanova, Yu. Ye., Zadykhaylo, D. V. (In) (2012). Pravove zabezpechennya komertsializatsiyi rezul'tativ doslidzhen' i rozrobok materialy nauk.-prakt. konf. Kharkiv: NDI PZIR.

Ofitsiynyy sayt Derzhavnoyi sluzhby statystyky Ukrayin. Available at: http://ukrstat.gov.ua

Bovyn, A. (2001). Yntellektual'naya sobstvennost': ekonomycheskyy aspekt [Yntellektual'naya sobstvennost': ekonomycheskyy aspekt]. Moscow: Novosybyrsk, 216.

Heyets', V. (2006). Innovatsiyni perspektyvy Ukrayiny [Innovatsiyni perspektyvy Ukrayiny]. Kharkiv: Konstanta, 272.

Poltorak, A. (2004). Osnovy intellektual'noy sobstvennosty [Osnovy intellektual'noy sobstvennosty]. Moscow: Yzd. dom „Vyl'yams“, 208.

Krachko, A. (2005). Zakhyst predmetiv, shcho mistyat' ob"yekty intelektual'noyi vlasnosti pry peremishchenni cherez mytnyy kordon [Zakhyst predmetiv, shcho mistyat' ob"yekty intelektual'noyi vlasnosti pry peremishchenni cherez mytnyy kordon].

Zahal'na Deklaratsiya prav lyudyny (1999). Visnyk Upovnovazhenoho Verkhovnoyi Rady Ukrayiny z prav lyudyny, 10.

Verba, I. (2013). Osnovy intelektual'noyi vlasnosti [Osnovy intelektual'noyi vlasnosti]. Kiev: NTUU «KPI», 262.

Ershova, E. (2002). Hrazhdansko-pravovaya rol' osobykh nemateryal'nykh aktyvov [Hrazhdansko-pravovaya rol' osobykh nemateryal'nykh aktyvov], 10.

Leskov, L. (2001). Znanye y vlast'. Synerhetycheskaya kratalohyya [Znanye y vlast'. Synerhetycheskaya kratalohyya]. Moscow: SYNTEH, 100.

Chernyshova, Ye. (2012). Formuvannya kadrovoho potentsialu systemy pislyadyplomnoyi pedahohichnoyi osvity [Formuvannya kadrovoho potentsialu systemy pislyadyplomnoyi pedahohichnoyi osvity]. Kiev: Pedahohichna dumka, 142.

Layonel, B. (2004). Pravo yntellektual'noy sobstvennosty: Avtorskoe pravo [Pravo yntellektual'noy sobstvennosty: Avtorskoe pravo]. SPb.: Yuryd. tsentr Press, 142.

Reill, J. Geistiges Eigentum – Definition. Available at: http://www.microsoft.com/germany


Пристатейная библиография ГОСТ


1. Хадаківський Є. І. Інтелектуальна власність: економіко-правові аспекти [Текст]Ж навч. посіб. / Є. І. Хадаківський, В. П. Якобчук, І. Л. Литвинчукю – К.: «Центр учбової літератури», 2014. – 276 с.

2. Правове забезпечення комерціалізації результатів досліджень і розробок [Текст]: матеріали наук.-практ. конф. / редкол.: С. М. Прилипко, Ю. Є. Атаманова, Д. В. Задихайло. – Х. : НДІ ПЗІР, 2012. – 223 с.

3. Офіційний сайт Державної служби статистики України [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://ukrstat.gov.ua

4. Бовин, А. А. Интеллектуальная собственность: экономический аспект [Текст]: уч. пособие / А. А Бовин, Л. Е. Чередникова. – М.: Новосибирск, 2001. – 216 с.

5. Геєць, В. М. Інноваційні перспективи України: монографія [Текст] / В. М. Геєць, В. П. Семіноженко. – Харків: Константа, 2006.– 272 с.

6. Полторак, А. Основы интеллектуальной собственности [Текст] / А. Полторак, П. Лернер. – М.: Изд. дом „Вильямс“, 2004 – 208 с.

7. Крачко, А. В. Захист предметів, що містять об’єкти інтелектуальної власності при переміщенні через митний кордон [Текст] / А. В. Крачко // Митна справа. – 2005. – № 1.

8. Загальна Декларація прав людини [Текст] / Вісник Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. – 1999. – № 1. – С. 10.

9. Верба, І. І. Основи інтелектуальної власності [Текст] / І. І. Верба, В. О. Коваль; за ред. С. В. Чекін. – К.: НТУУ «КПІ», 2013. – 262 с.

10. Ершова, Е. А. Гражданско-правовая роль особых нематериальных активов [Текст] / Е. А. Ершова // Законодательство. – 2002. – № 12. – С. 10.

11. Лесков, Л. В. Знание и власть. Синергетическая краталогия [Текст] / Л. В. Лесков. – М.: СИНТЕГ, 2001. – 100 с.

12. Бентли, Л. Право интеллектуальной собственности: Авторское право [Текст] / Л. Бентли, Б. Шерман; пер. с англ. В. Л. Вольфсона. – СПб.: Юрид. центр Пресс, 2004. – 142 с.

13. Чернишова, Є. Р. Формування кадрового потенціалу системи післядипломної педагогічної освіти: науково-практичні основи: монографія [Текст] / Є. Р. Чернишова. – НАПН України, Ун-т менедж. освіти. К.: Педагогічна думка, 2012. – 472 с.

14. Reill, J. Geistiges Eigentum – Definition [Electronic resource] / J. Reill, F. Schmidt. – Available at: http://www.microsoft.com/germanyCopyright (c) 2015 Олександр Васильович Ісаєнко

Creative Commons License
Эта работа лицензирована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2313-8416 (Online), ISSN 2313-6286 (Print)