DOI: https://doi.org/10.15587/2313-8416.2015.42896

Шляхи імплементації рекомендацій Fatf щодо протидії легалізації доходів злочинного походження на ринку векселів

Анатолій Іванович Гулей, Тетяна Леонідівна Дмитренко

Аннотация


У статті розглянуто заходи, спрямовані на протидію відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом, щодо фінансових операцій з використанням простих і переказних векселів. Проведено дослідження та аналіз процесу розвитку вексельного обігу в різних країнах світу, природу векселів, як розрахункового документа, цінного паперу, комерційного та банківського кредиту та процессу знерухомлення векселів. Також, досліджуються проблеми нормативно-правової бази, що стосується вексельного обігу в Україні, і даються деякі рекомендації щодо зменшення ризиків обігу векселів


Ключевые слова


відмивання коштів; кредитні кошти обігу і платежу; простий вексель; переказний вексель

Полный текст:

PDF (Українська)

Литература


Pro zapobigannya ta proty`diyu legalizaciyi (vidmy`vannyu) doxodiv, oderzhany`x zlochy`nny`m shlyaxom, finansuvannyu terory`zmu ta finansuvannyu rozpovsyudzhennya zbroyi masovogo zny`shhennya. Zakon Ukrayiny` vid 14 zhovtnya 2014 roku № 1702-VII. Available at: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1702-18

Pro vnesennya zmin do deyaky`x zakonodavchy`x aktiv Ukrayiny` u zv'yazku z pry`jnyattyam Kry`minal`nogo procesual`nogo kodeksu Ukrayiny`. Zakon Ukrayiny` vid 5 ly`pnya 2012 r. № 5083-VI. Available at: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4652-17

Borot`ba z vidmy`vannyam groshej: yevropejs`ky`j dosvid dlya Ukrayiny` (2007). Dzerkalo ty`zhnya, 49, 11.

Golovach, O. My` akty`vno proty`diyemo stvorennyu finansovy`x resursiv, shho zhy`vlyat` korupciyu. Visny`k podatkovoyi sluzhby` Ukrayiny`. Oficijny`j veb-sajt Available at: http://www.visnuk.com.ua/article/Oleksandr_5046860.html

Pro zapobigannya ta proty`diyu legalizaciyi (vidmy`vannyu) doxodiv, oderzhany`x zlochy`nny`m shlyaxom, abo finansuvannyu terory`zmu. Zakon Ukrayiny` vid 15.11.2011r.N4025-VI. Available at: http://www.sdfm.gov.ua/documents.php?cat_id=32&doc_id=4&lang=uk&page=1

Methodology for Assessing Compliance with the FATF 40 Recommendations and FATF 9 Special Recommendations. FATF Recommendations. Available at: http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/methodology/fatf%20methodology%2022%20feb%202013.pdf

Mizhnarodni standarty` z proty`diyi vidmy`vannyu doxodiv ta finansuvannyu terory`zmu i rozpovsyudzhennyu zbroyi masovogo zny`shhennya. Rekomendaciyi FATF. Derzhavna sluzhba finansovogo monitory`ngu Ukrayiny`. Available at: http://www.sdfm.gov.ua/content/file/site_docs/2012/22.03.2012/1.pdf

Feshhenko, N. M. (2007). Veksel`ny`j obig v Ukrayini: problemy` ta shlyaxy` yix vy`rishennya. Ekonomika, Finansy`, Pravo, 3, 22–24.

Pro zatverdzhennya planu zaxodiv na 2012 rik iz zapobigannya ta proty`diyi legalizaciyi (vidmy`vannyu) doxodiv, oderzhany`x zlochy`nny`m shlyaxom, abo finansuvannyu terory`zmu. Kabinet Ministriv Ukrayiny`, Nacional`ny`j bank; Postanova, Plan, Zaxody` vid 28.12.2011 № 1379. Available at: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1379-2011-%D0%BF

United Nations Convention on International Bills of Exchange and International Promissory Notes (New York, 1988). United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL). Available at: http://www.uncitral.org/pdf/english/texts/payments/billsnotes/X_12_e.pdf


Пристатейная библиография ГОСТ


1. Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення [Електронний ресурс] / Закон України від 14 жовтня 2014 року № 1702-VII. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1702-18

2. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям Кримінального процесуального кодексу України [Електронний ресурс] / Закон України від 5 липня 2012 р. №5083-VI. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4652-17

3. Боротьба з відмиванням грошей: європейський досвід для України [Текст] / Дзеркало тижня. – 2007. – № 49. – С. 11.

4. Головач, О. «Ми активно протидіємо створенню фінансових ресурсів, що живлять корупцію» [Електронний ресурс] / О. Головач // Вісник податкової служби України. – Режим доступу: http://www.visnuk.com.ua/article/Oleksandr_5046860.html

5. Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму [Електронний ресурс] / Закон України від 15.11.2011р.N4025-VI. – Режим доступу: http://www.sdfm.gov.ua/documents.php?cat_id=32&doc_id=4&lang=uk&page=1

6. Methodology for Assessing Compliance with the FATF 40 Recommendations and FATF 9 Special Recommendations [Electronic resource] / FATF Recommendations. – Available at: http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/methodology/fatf%20methodology%2022%20feb%202013.pdf

7. Міжнародні стандарти з протидії відмиванню доходів та фінансуванню тероризму і розповсюдженню зброї масового знищення. Рекомендації FATF. [Електронний ресурс] / Державна служба фінансового моніторингу України. – Режим доступу: http://www.sdfm.gov.ua/content/file/site_docs/2012/22.03.2012/1.pdf

8. Фещенко, Н. М. Вексельний обіг в Україні: проблеми та шляхи їх вирішення [Текст] / Н. М. Фещенко // Економіка, Фінанси, Право. – 2007. – № 3. – С. 22–24.

9. Про затвердження плану заходів на 2012 рік із запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму [Електронний ресурс] / Кабінет Міністрів України, Національний банк; Постанова, План, Заходи від 28.12.2011 № 1379. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1379-2011-%D0%BF

10. United Nations Convention on International Bills of Exchange and International Promissory Notes (New York, 1988) [Electronic resource] / United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL). – Available at: http://www.uncitral.org/pdf/english/texts/payments/billsnotes/X_12_e.pdfКомментарии к этой статье

Смотреть все комментарии
Copyright (c) 2015 Анатолій Іванович Гулей, Тетяна Леонідівна Дмитренко

Creative Commons License
Эта работа лицензирована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2313-8416 (Online), ISSN 2313-6286 (Print)