DOI: https://doi.org/10.15587/2313-8416.2015.47796

Аналіз стійкості стеганографічних систем

Наталія Миколаївна Ліщина

Аннотация


В статті описана класифікація атак на стеганографічні системи, визначено умови в яких стеганосистеми будуть стійкими. Розглядаються теоретичні та практичні аспекти стеганографії. Для аналізу стійкості стеганографічних систем до виявлення факту передачі секретних повідомлень розглядається теоретико­інформаційна модель стеганографічних системи з пасивним зловмисником. Розглянуті умови забезпечення стійкості стеганосистем згідно побудованої моделі.


Ключевые слова


стеганографічна система; модель порушника; стійкість; активні атаки; пасивні атаки; стеганографічний контейнер.

Полный текст:

PDF (Українська)

Литература


Kuznetsov, O. O., Yevseiev, S. P., Korol, O. H. (2011). Stehanohrafiia : navchalnyi posibnyk. Kharkiv: Vyd. KhNEU, 232.

Agranovskii, A. V. (2009). Steganografiia, tsifrovie vodianie znaki i steganoanaliz. Moscow: Vuzovskaia kniga, 220.

Hrybunyn, V. H., Okov, Y. N., Turyntsev, Y. V. (2009). Tsyfrovaia stehanohrafyia. Kyiv: Solon-Press, 265.

Khoroshko, V. O., Azarov, O. D., Shelest, M. V. et al. (2003). Osnovy kompiuternoi stehanohrafii: navch. posibn. dlia studentiv i aspirantiv. Vinnytsia: VDTU, 143.

Konakhovych, H. F., Puzyrenko, A. Iu. (2006). Kompiuternaia stehanohrafyia. Teoryia y praktyka. Kyiv: MK-Press, 288.

Polinovskyi, V. V. (2011). Informatsiina tekhnolohiia dlia doslidzhen metodiv stehanohrafii i stehoanalizu. Mizhvuzivskyi zbirnyk “Kompiuterno-intehrovani tekhnolohii: osvita, nauka, vyrobnytstvo”, 5, 236–242.


Пристатейная библиография ГОСТ


1. Кузнецов, О. О. Стеганографія [Текст]: навч. пос. / О. О. Кузнецов, С. П. Євсеєв, О. Г. Король. – Х.: Вид. ХНЕУ, 2011. – 232 с.

2. Аграновский, А. В. Стеганография, цифровые водяные знаки и стеганоанализ [Текст] / А. В. Аграновский. – М.: Вузовская книга, 2009. – 220 с.

3. Грибунин, В. Г. Цифровая стеганография [Текст] / В. Г. Грибунин, И. Н. Оков, И. В. Туринцев. – М.: Солон-Пресс, 2009. – 265 с.

4. Хорошко, В. О. Основи комп’ютерної стеганографії : навч. посібн. для студентів і аспірантів [Текст] / В. О. Хорошко, О. Д. Азаров, M. В. Шелест та ін. – Вінниця: ВДТУ, 2003. – 143 с.

5. Конахович, Г. Ф. Компьютерная стеганография. Теория и практика [Текст] / Г. Ф. Конахович, А. Ю. Пузыренко. – К.: МК-Пресс, 2006. – 288 с.

6. Поліновський, В. В. Інформаційна технологія для досліджень методів стеганографії і стегоаналізу [Текст] / В. В. Поліновський // Міжвузівський збірник “Комп’ютерно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво”. – 2011. – № 5. – С. 236–242.Copyright (c) 2015 Наталья Николаевна Лищина

Creative Commons License
Эта работа лицензирована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2313-8416 (Online), ISSN 2313-6286 (Print)