DOI: https://doi.org/10.15587/2313-8416.2015.48051

Дисперсність і морфологія природної крейди родовищ україни

Дмитро Ігорович Аршинніков, Валентин Анатолійович Свідерський

Аннотация


Досліджено склад, дисперсність і морфологію природної крейди родовищ України. Дана їх кількісна оцінка у порівнянні з імпортними кальцитами виробництва Туреччини. Доведено, що гранулометричні показники вітчизняних крейд не поступаються, а в деяких випадках переважають закордонні аналоги. Встановлено, що вітчизняні крейди вміщують тонкодисперсні фракції з мінімальними розмірами часток, що дозволяє на їх основі створювати оздоблювальні матеріали щільної структури


Ключевые слова


карбонати кальцію; крейда; кальцити; хімічний склад; дисперсність; морфологія; мінералогічний склад; доломітизований кальцит; арагоніт

Полный текст:

PDF (Українська)

Литература


Brok, T., Groteklaus, M., Mishke, P. (2004). Evropejskoe rukovodstvo po lakokrasochnym materialam i pokrytijam. Moscow : Pjejnt Media, 548.

Toropov, Ja. A., Bulak, L. N. (1972). Kristallografija i mineralogija. Leningrad : Izdatel'stvo literatury po stroitel'stvu, 502.

Babaevskij, P. G (1981). Napolniteli dlja polimernyh kompozicionnyh materialov. Moscow : Himija,736.

Sviders'kyj, V. A., Sal'nyk,G., Chernjak, L. P. (2012). Fizyko-himichni vlastyvosti poverhni kaoliniv i kaolinvmisnyh glyn ta i'h vodnyh dyspersij. Kyiv : Znannja, 168.

Kudejarova, Ja. Ja., Nazarova,V. V., Rozhkov, V. P. (2010). Melovye tolshhi Belgorodskojo blasti: sostav, struktura i svojstva. Stroitel'nye materialy, 8, 55–57.

Pashhenko, A. A., Voronkov, M. G., Krupa, A. N., Sviderskij, V. A. (1977). Gidrofobnyj vspuchennyj perlit. Kyiv : Naukova dumka, 204.


Пристатейная библиография ГОСТ


1. Брок, Т. Европейское руководство по лакокрасочным материалам и покрытиям [Текст] / Т. Брок, М. Гротеклаус, П. Мишке. – М.: Пэйнт Медиа, 2004. – 548 с.

2. Торопов, Я. А. Кристаллография и минералогия [Текст] / Н. Я. Торопов, JI. Н. Булак. – Л.: Издательство литературы по строительству, 1972. – 502 с.

3. Бабаевский, П. Г. Наполнители для полимерных композиционных материалов [Текст] / П. Г. Бабаевский. – М.: Химия, 1981. – 736 с.

4. Свідерський, В. А. Фізико-хімічні властивості поверхні каолінів і каолінвмісних глин та їх водних дисперсій [Текст] / В. А. Свідерський, В. Г. Сальник, Л. П. Черняк. –К.: Знання, 2012. – 168 с.

5. Кудеярова, Я. Я. Меловые толщи Белгородскойо бласти: состав, структура и свойства [Текст] / Я. Я. Кудеярова, В. В. Назарова, В. П. Рожков // Строительные материалы. – 2010. – № 8. – С. 55–57.

6. Пащенко, А. А. Гидрофобный вспученный перлит [Текст] / А. А. Пащенко, М. Г. Воронков, А. Н. Крупа, В. А. Свидерский. – К.: Наукова думка, 1977. – 204 с.Copyright (c) 2015 Дмитрий Игоревич Аршинников, Валентин Анатолійович Свідерський

Creative Commons License
Эта работа лицензирована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2313-8416 (Online), ISSN 2313-6286 (Print)