DOI: https://doi.org/10.15587/2313-8416.2015.49161

Теоретичні та історичні засади формування соціально-економічної природи споживчої кооперації

Алла Іванівна Мілька

Аннотация


У статті розглянуто сутність кооперації та кооперативу, підходи до розгляду цих понять, а також важливість соціальної та економічної складової на різних етапах розвитку кооперативного руху та теорії кооперації. Розглянуто і досліджено думки вчених, щодо неприбуткової природи кооперативу. На основі проведеного дослідження виділено основні концептуальні положення кооперації та запропоновано авторське визначення споживчої кооперації


Ключевые слова


кооператив; кооперація; неприбуткова природа кооперативу; споживча кооперація; кооперативний рух; організація

Полный текст:

PDF (Українська)

Литература


Skljar, G. P. (2008). Ekonomichni umovy i protyrichchja rozvytku spozhyvchoi' kooperacii' v perehidnij ekonomici. Poltava: RVV PUSKU, 279.

Babenko, S. G. (2003). Transformacija kooperatyvnyh system u perehidnij ekonomici. Kyiv: Naukova dumka, 332.

Oklander, M. A., Chukurna, O. P., Goncharenko, V. V. (2007). Strategii' rozvytku pidpryjemstv spozhyvchoi' kooperacii' Ukrai'ny. Odessa: Ekologija, 324.

Tugan-Baranovskij, M. I. (1989). Social'nye osnovy kooperacii. Moscow: Jekonomika, 496.

Goncharenko, V. V. (1997). Kredytni spilky jak finansovi kooperatyvy: mizhnarodnyj dosvid ta ukrai'ns'ka praktyka. Kyiv: «Naukova dumka», 240.

Borodajevs'kyj, S. V. (1925). Istorija kooperacii'. Praha: Ukrai'ns'kyj gromads'kyj vydavnychyj fond, 446.

Andros, Je. Idei' dlja HHI stolittja: velykyj kooperator Borys Martos i s'ogodennja. Ukrai'na Incognita. Available at: http://incognita.day.kiev.ua

Pantelejmonenko, A. O. (2008). Agrarna kooperacija Ukrai'ny: teorija i praktyka. Poltava: RVV PUSKU, 347.

Chajanov, A. V. Kratkyj kurs kooperacyy. Available at: http://sinsam.kirsoft.com.ru

Pantelejmonenko, A. (2008). Vidrodzhennja ta rozvytok agrarnoi' kooperacii' v suchasnij Ukrai'ni. Visti. «DV-vkladka», 29–31.

Zinovchuk, V. V. (2001). Organizacijni osnovy sil's'kogospodars'kogo kooperatyvu. Kyiv: Logos, 380.

Gorbonos, F. V. (2004). Kooperacija jak forma projavu vidnosyn. Ekonomika APK., 9, 26–32.

Pro spozhyvchu kooperaciju (2005). Zakon Ukrai'ny : vid 31 berez. 2005 r. № 2265-XII, stanom na 15 grud. 2012 r. Available at: http://zakon1.rada.gov.ua

Hodakivs'kyj, Je. I., Grabar, I. G., Cal-Calko, Ju. S. (2007). Avtorytaryzm, synergetyka rujnuvan' i pozytyvnyh zmin. Naukovo-populjarne vydannja. Zhytomyr, 206.

Oficijnyj sajt Mizhnarodnogo kooperatyvnogo al'jansu. Available at: http://www.ica.coop


Пристатейная библиография ГОСТ


1. Скляр, Г. П. Економічні умови і протиріччя розвитку споживчої кооперації в перехідній економіці [Текст]: монографія / Г. П. Скляр. – Полтава: РВВ ПУСКУ, 2008. – 279 с.

2. Бабенко, С. Г. Трансформація кооперативних систем у перехідній економіці [Текст]: монографія / С. Г. Бабенко. – К.: Наукова думка, 2003. – 332 с.

3. Окландер, М. А. Стратегії розвитку підприємств споживчої кооперації України [Текст]: монографія / М. А. Окландер, О. П. Чукурна, В. В. Гончаренко. – Одеса: Екологія, 2007. – 324 с.

4. Туган-Барановский, М. И. Социальные основы кооперации [Текст] / М. И. Туган-Барановский. – М.: Экономика, 1989. – 496 с.

5. Гончаренко, В. В. Кредитні спілки як фінансові кооперативи: міжнародний досвід та українська практика [Текст] / В. В. Гончаренко. – К.: «Наукова думка», 1997. – 240 с.

6. Бородаєвський, С. В. Історія кооперації [Текст] / С. В. Бородаєвський. – Прага: Український громадський видавничий фонд, 1925. – 446 с.

7. Андрос, Є. Ідеї для ХХІ століття: великий кооператор Борис Мартос і сьогодення [Електронний ресурс] / Є. Андрос // Україна Incognita. – Режим доступу: http://incognita.day.kiev.ua

8. Пантелеймоненко, А. О. Аграрна кооперація України: теорія і практика [Текст]: монографія / А. О. Пантелеймоненко. – Полтава: РВВ ПУСКУ, 2008. – 347 с.

9. Чаянов, А. В. Краткий курс кооперации [Електронний ресурс] / А. В. Чаянов // – Режим доступу: http://sinsam.kirsoft.com.ru

10. Пантелеймоненко, А. Відродження та розвиток аграрної кооперації в сучасній Україні [Текст] / А. Пантелеймоненко // Вісті. «ДВ-вкладка». – 2008. – № 29–31.

11. Зіновчук, В. В. Організаційні основи сільськогосподарського кооперативу [Текст] / В. В. Зіновчук. – 2-ге вид., доп. і перероб. – К.: Логос, 2001. – 380 с.

12. Горбонос, Ф. В. Кооперація як форма прояву відносин [Текст] / Ф. В. Горбонос // Економіка АПК. – 2004. – № 9. – С. 26–32.

13. Про споживчу кооперацію. Закон України: від 31 берез. 2005 р. № 2265-XII, станом на 15 груд. 2012 р. [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua

14. Ходаківський, Є. І. Авторитаризм, синергетика руйнувань і позитивних змін. Науково-популярне видання [Текст] / Є. І. Ходаківський, І. Г. Грабар, Ю. С. Цал-Цалко. – Житомир, 2007. – 206 с.

15. Офіційний сайт Міжнародного кооперативного альянсу [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://www.ica.coopCopyright (c) 2015 Алла Іванівна Мілька

Creative Commons License
Эта работа лицензирована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2313-8416 (Online), ISSN 2313-6286 (Print)