DOI: https://doi.org/10.15587/2313-8416.2015.49339

Аналіз ефективності сучасних та перспективних методів і засобів зниження шкідливих викидів автомобільного транспорту

Володимир Петрович Юдін, Олександр Віталійович Тарасенко, Алла Миколаївна Каплуновська, Гліб Анатолійович Золотарьов

Аннотация


У статті розглянуто стан забруднення атмосфери шкідливими викидами автотранспорту, еволюція їх нормування в Європейському союзі, причини відставання за нормами викидів автотранспорту в Україні; проаналізовані конструктивні, організаційні та контролюючі заходи щодо зменшення рівня шкідливих викидів; представлені нестандартні пропозиції по взаємодії власників автотранспортних засобів з контролюючими органами; позитивний досвід Запорізького регіону


Ключевые слова


екологія; навколишнє середовище; автотранспорт; бензин; дизельне паливо; викиди; нормування; контроль; зниження; заходи

Полный текст:

PDF (Українська)

Литература


Goncharuk, V. S., Orel, S. M. (2008). Otsinka bezpeky zhyttediyalnosti ludyny cherez otsinku ecologichnogo ryzyku [Evaluation of human activity safety through evaluation of ecological risk]. Life Safety, 7, 32–34.

Gutarevych, Y. F. (2006). Ecologia ta avtomobilny transport [Ecology and automobile transport]. Kyiv: Aristey, 292.

Marchenko, A. P., Shehovtsova, A. F. (Eds.) (2004). Dvyguny vnutrishnyogo zgoryannia [Internal combustion engines] (Vol. 5: Ecologizatsia [Ecologization]). Kharkiv: Prapor, 360.

Redziuk, А. М., Gutarevich, Ju. F. (2001). Normuvannia ecologichnyh pokaznykiv DVS: rozvytok, stan, normatyvy [Rationing values of internal combustion engines: development, condition, norms]. Automobile Transport of Ukraine, 4, 2–9.

Timochko, T. V., Chernenko, N. V. (2006). Ecologichni problem ntansportu [Ecological problems of transport]. Kyiv: Aspelkt-Poligraph, 36.

DSTU 4276-04 (2004). Normy i metody vymiriuvannia dymnosti u vidpratsiovanyh gasah avtomobiliv shcho pratsiuiut’ na benzyni abo gazovomy palyvi [Norms and methods of evaluating smokiness in petrol- or gas-operated automobile exhaust gases. The State Committee of Ukraine on Technical Regulation and Consumption Policy. Kyiv.

DSTU 4277-04 (2004). Normy i metody vymiriuvannia vmistu oksydu vugletsiu u vidpratsiovanyh gasah avtomobiliv shcho pratsiuiut’ na benzyni abo gazovomy palyvi [Norms and methods of evaluating carbon dioxide content in petrol- or gas-operated automobile exhaust gases. The State Committee of Ukraine on Technical Regulation and Consumption Policy. Kyiv.

Yudin, V. P., Borisenko, G. V., Padchenko, Y. A. (2006). Problemy nadezhnosti elektronnyh system upravlenia avtomobil’nyh dvigateley [Reliability aspects of electronic control systems of automobile engines]. Collection of Scientific Papers of NSU. Dnipropetrovsk, 24, 118–122.

Stolberg, V. F. (Ed.) (2000). Ecologia goroda [City ecology]. Kyiv: Libra, 464.

Yudin, V. P., Padchenko, Y. A., Broide, I. L. (2007). Transportno-ecologichni problem industrial’nyh mist [Transport and ecological problems of industrial cities]. Dniproppetrovs’k, 17–19.

Shkarupa, S. S. (2013). Gazova ataka na zaporozhtsev iz…vyhlopnoy truby [Gas attack at Zaporizhia inhabitants from…an exhaust pipe]. MIG, 39.

Programa pravoohoronnyh zahodiv spriamovana na ohoronu dovkillia, ratsional’ne vykoryctannia resursiv ta zabezpechennia ecologichnoi bezpeky mista Zaporizhia [Program on legal methods aimed at environment protection, rational use of natural resources, and at providing ecological safety of Zaporizhia]. (2012). The Department of Ecosafety of the City Council. Zaporozhye.


Пристатейная библиография ГОСТ


1. Гончарук, В. С., Оцінка безпеки життєдіяльності людини через оцінку екологічного ризику [Текст] / В. С. Гончарук, С. М. Орел // Безпека життєдіяльності. – 2008. – № 7. – С. 32–34.

2. Гутаревич, Ю. Ф. Екологія та автомобільний транспорт [Текст]: навч. пос. / Ю. Ф. Гутаревич. – К.: Арістей, 2006. – 292 с.

3. Двигуни внутрішнього згоряння Т. 5. Екологізація [Текст] / за ред. проф. А. П. Марченко та проф. А. Ф. Шеховцова. – Харків: Прапор, 2004 – 360 с.

4. Редзюк, А. М. Нормування екологічних показників ДВЗ: розвиток, стан, нормативи [Текст] / А. М. Редзюк, Ю. Ф. Гутаревич // Автошляховик України. – 2001. – № 4. – С. 2–9.

5. Екологічні проблеми транспорту [Текст] / упоряд. Т. В. Тимочко, Н. В. Черненко. – К.: Аспект-Поліграф, 2006. – 36 с.

6. ДСТУ 4276-04. Норми і методи вимірювання димності у відпрацьованих газах автомобілів, що працюють на бензині або газовому паливі [Текст]. – К.: Державний комітет України з питань технічного регулювання та споживчої політики, 2004.

7. ДСТУ 4277-04. Норми і методи вимірювання вмісту оксиду вуглецю у відпрацьованих газах автомобілів, що працюють на бензині або газовому паливі [Текст]. – К.: Державний комітет України з питань технічного регулювання та споживчої політики, 2004.

8. Юдин, В. П. Проблемы надежности электронных систем управления автомобильных двигателей [Текст]: Збірник наукових праць НГУ / В. П. Юдин, Г. В. Борисенко, Е. А. Падченко. – Дніпропетровськ: РВК НГУ, 2006. – № 24. – С. 118–122.

9. Экология города [Текст]: учебник / под ред. В. Ф. Столберга. – К.: Либра, 2000. – 464 с.

10. Юдін, В. П. Транспортно-екологічні проблеми індустріальних міст [Текст] / В. П. Юдін, О. О. Падченко, І. Л. Бройде. – Дніпропетровськ: АМСУ, 2007. – С. 17–19.

11. Шкарупа, С. С. Газовая атака на запорожцев из выхлопной трубы [Текст] / С. С. Шкарупа // газ. «МИГ». – 2013. – № 39.

12. Програма природоохоронних заходів, спрямована на охорону довкілля, раціональне використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки міста Запоріжжя [Текст]. – Управління з питань екобезпеки міської ради. – Запоріжжя, 2012.Copyright (c) 2015 Володимир Петрович Юдін, Олександр Віталійович Тарасенко, Алла Миколаївна Каплуновська, Гліб Анатолійович Золотарьов

Creative Commons License
Эта работа лицензирована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2313-8416 (Online), ISSN 2313-6286 (Print)