DOI: https://doi.org/10.15587/2313-8416.2015.50651

Методологічні аспекти обліку собівартості продукції суб’єктів державного сектора

Людмила Геннадіївна Ловінська, Євгенія Василівна Калюга

Аннотация


Визначено необхідність отримання об’єктивної інформації про діяльність суб’єктів державного сектора в різноманітних галузях сфери виробництва. Обгрунтовано доцільність розробки на підставі затвердженого в державному секторі НП(С)БОДС 135 «Витрати» Проекту «Методичних рекомендацій щодо складу собівартості продукції».Зазначено необхідність ведення обліку витрат у розрізі видів діяльності (операційної, фінансової та інвестиційної). Визначено склад собівартості продукції


Ключевые слова


суб’єкт державного сектора; витрати; собівартість продукції види діяльності; загальновиробничі витрати

Полный текст:

PDF (Українська)

Литература


Strategija modernizacii' systemy buhgalters'kogo obliku v derzhavnomu sektori na 2007–2015 roky (2007). Zatverdzheno postanovoju Kabminu Ukrai'ny vid 16.01.2007, № 34. Available at: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/34-2007-%D0%BF

Jefimenko, T. I., Gasanov, S. S., Leonenko, P. M. et. al; Shlapaka, O. V., Jefimenko, T. I. (Eds.) (2014). Modernizacija finansovoi' systemy Ukrai'ny v procesi jevrointegracii': u 2. DNNU «Akad. fin. upravlinnja». Kyiv, 784.

Jefimenko, T. I., Lovins'ka, L. G., Kaljuga, Je. V. et. al; Jefimenko, T. I., Lovins'koi', L. G. (Eds.) (2013). Udoskonalennja opodatkuvanja prybutku pidpryjemstv v Ukrai'ni. DNNU «Akad. fin. upravlinnja». Kyiv, 526.

Lovins'ka, L. G., Sushko, N. I., Svirko, S. V. et. al (2013). Reformuvannja buhgalters'kogo obliku v derzhavnomu sektori vipovidno do mizhnarodnyh standartiv. DNNU «Akad. fin. upravlinnja». Kyiv, 568.

Nacional'ne polozhennja (standart) buhgalters'kogo obliku v derzhavnomu sektori 135 «Vytraty» (2012). Zatverdzheno nakazom Minfinu Ukrai'ny vid 18 travnja 2012, № 568, zarejestrovano v Ministerstvi justycii' 06 chervnja 2012 r. za № 903/21215. Available at: http://www.minfin.gov.ua/control/uk/publish/archive/main?cat_id=83023

Metodychni rekomendacii' z formuvannja sobivartosti produkcii' (robit, poslug) u promyslovosti (2007). Zatverdzheno nakazom Ministerstva promyslovoi' polityky Ukrai'ny vid 09.07.2007, № 373. – Available at: http://pro-u4ot.info/index.php?section=browse&CatID=154&ArtID=421

Typove polozhennja z planuvannja, obliku i kal'kuljuvannja sobivartosti naukovo-doslidnyh ta doslidno-konstruktors'kyh robit (1996). Zatverdzheno postanovoju Kabminu Ukrai'ny vid 20.07.1996, № 830. Available at: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/830-96-%D0%BF

Metodychni rekomendacii' z formuvannja sobivartosti proektnyh robit z urahuvannjam vymog polozhen' (standartiv) buhgalters'kogo obliku (2002). Zatverdzheno nakazom Derzhavnogo komitetu budivnyctva, arhitektury ta zhytlovoi' polityky Ukrai'ny vid 29.03.2002, № 64. Available at: http://document.ua/metodichni-rekomendaciyi-z-formuvannja-sobivartosti-proektni-nor3034.html


Пристатейная библиография ГОСТ


1. Стратегія модернізації системи бухгалтерського обліку в державному секторі на 2007–2015 роки [Електронний ресурс]. – Затверджено постановою Кабміну України від 16.01.2007, Бюл. № 34. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/34-2007-%D0%BF

2. Єфіменко, Т. І. Модернізація фінансової системи України в процесі євроінтеграції: у 2 томах [Текст] / Т. І. Єфіменко, С. С. Гасанов, П. М. Леоненко та ін.; за ред. О. В. Шлапака, Т. І. Єфіменко. – ДННУ «Акад. фін. управління». – К., 2014. – 784 с.

3. Єфіменко, Т. І. Удосконалення оподаткуваня прибутку підприємств в Україні [Текст] / Т. І. Єфіменко, Л. Г. Ловінська, Є. В. Калюга та ін.; за ред. Т. І. Єфіменко, Л. Г. Ловінської. – ДННУ «Акад. фін. управління». – К., 2013. – 526 с.

4. Ловінська, Л. Г. Реформування бухгалтерського обліку в державному секторі віповідно до міжнародних стандартів [Текст] / Л. Г. Ловінська, Н. І. Сушко, С. В. Свірко та ін. – ДННУ «Акад. фін. управління». – К., 2013. – 568 с.

5. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 135 «Витрати» [Електронний ресурс]. – Затверджено наказом Мінфіну України від 18 травня 2012, Бюл. № 568, зареєстровано в Міністерстві юстиції 06 червня 2012 р. за № 903/21215. – Режим доступу: http://www.minfin.gov.ua/control/uk/publish/archive/main?cat_id=83023

6. Методичні рекомендації з формування собівартості продукції (робіт, послуг) у промисловості [Електронний ресурс]. – Затверджено наказом Міністерства промислової політики України від 09.07.2007, Бюл. № 373. – Режим доступу: http://pro-u4ot.info/index.php?section=browse&CatID=154&ArtID=421

7. Типове положення з планування, обліку і калькулювання собівартості науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт [Електронний ресурс]. – Затверджено постановою Кабміну України від 20.07.1996, Бюл. № 830. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/830-96-%D0%BF

8. Методичні рекомендації з формування собівартості проектних робіт з урахуванням вимог положень (стандартів) бухгалтерського обліку [Електронний ресурс]. – Затверджено наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України від 29.03.2002, Бюл. № 64. – Режим доступу: http://document.ua/metodichni-rekomendaciyi-z-formuvannja-sobivartosti-proektni-nor3034.htmlCopyright (c) 2015 Євгенія Василівна Калюга, Людмила Геннадіївна Ловінська

Creative Commons License
Эта работа лицензирована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2313-8416 (Online), ISSN 2313-6286 (Print)