DOI: https://doi.org/10.15587/2313-8416.2015.51332

Оподаткування кредитних спілок України

Оксана Георгіївна Волкова

Аннотация


У статті розглянуті питання оподаткування доходів кредитних спілок України податком на прибуток підприємств та оподаткування доходів їх членів нараховані на проценти за внесками (вкладами) на депозитні рахунки та пайові внески податком на доходи фізичних осіб. Визначено наслідки впливу правил оподаткування на стан капіталізації спілок та рівень їх фінансового забезпечення


Ключевые слова


Кредитна спілка; капітал; резервний капітал; оподаткування доходу; неприбуткова організація

Полный текст:

PDF (Українська)

Литература


Kocovs'ka, R. R. (2014). Osnovnі naprjami reformuvannja ukrayns'koy sistemi kreditnoy kooperacіy. Vіsnik Unіversitetu bankіvs'koy spravi NBU, 2, 187–190.

Ermak, O. I. (2015). Povernena koshtiv s depozutnux raxunkiv u kredutnux spilkax. Naukovui visnuk Pollisa, 1, 102–109.

Kochetkov, V. M., Prudnikov, A. О. (2011). Osoblivosti akumulazii groshovux koshtiv kreditnumu spilkamu Ukrainu v period ekonomichnoi kruzu. Formuvana runkovux vidnosun v Ukraini, 12, 29–32.

Krulova, V., Nikonova, M. (2013). Osoblivosti kreditnoi kooperazii v Ukraini. Visnuk NBU, 7, 34–39.

Ofiziina Internet-storinka National komisii po reguluvanu u sferi runkiv finansovux poslug. Available at: http://www.nfp.gov.ua/

Lionov, S. V. (2014). Analiz problem, perspektiv i tendenzii dialnosti kreditnix spilok Ukraini. Visnuk Ukrainskoi akademii bankivskoi spravi, 1, 34–37.


Пристатейная библиография ГОСТ


1. Коцовська, Р. Р. Основні напрями реформування української системи кредитної кооперації [Текст] / Р. Р. Коцовська // Вісник Університету банківської справи НБУ. – 2014. – № 2. – С. 187–190.

2. Єрмак, О. І. Повернення коштів з депозитних рахунків у кредитних спілках [Текст] / О. І. Єрмак // Науковий вісник Полісся. – 2015. – № 1. – C. 102–109.

3. Кочетков, В. М. Особливості акумуляції грошових коштів кредитними спілками України в період економічної кризи [Текст] / В. М. Кочетков, А. О. Прудніков // Формування ринкових відносин в Україні. – 2011. – № 12. – C. 29–32.

4. Крилова, В. Особливості кредитної кооперації в Україні [Текст] / В. Крилова, М. Ніконова // Вісник НБУ. – 2013. – № 7. – C. 34–39.

5. Офіційна Інтернет-сторінка Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nfp.gov.ua/

6. Лєонов, С. В. Аналіз проблем, перспектив і тенденцій діяльності кредитних спілок України [Текст] / С. В. Лєонов // Вісник Української академії банківської справи. – 2014. – № 1. – C. 34–37.Copyright (c) 2015 Оксана Георгіївна Волкова

Creative Commons License
Эта работа лицензирована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2313-8416 (Online), ISSN 2313-6286 (Print)