DOI: https://doi.org/10.15587/2313-8416.2015.56180

Особливості впровадження бенчмаркінгу енергоефективності, як інструментарію ДСТУ ISO 50001:2014, на промислових підприємствах України

Анастасія Юріївна Данілкова

Аннотация


Розглянуто сутність, види та етапи проведення бенчмаркінгу енергоефективності на промислових підприємствах. Визначено особливості, переваги, недоліки та обмеження щодо застосування, а також конкретизовано основні проблеми, що можуть негативно вплинути на успішне проведення бенчмаркінгу енергоефективності на вітчизняних промислових підприємствах. Запропоновано застосовувати бенчмаркінг енергоефективності як інструментарій до національного стандарту України ДСТУ ISO 50001:2014


Ключевые слова


бенчмаркінг; бенчмаркінг енергоефективності; ДСТУ ISO 50001:2014; цикл PDCA; енергоефективність

Полный текст:

PDF (Українська)

Литература


Rosen, V. P., Tishkevych, B. L., Rosen, P. V. (2012). Metodologija benchmarkingu energoefektyvnosti dlja promyslovosti Ukrai'ny. Jenergosberezhenie. Jenergetika. Jenergoaudit, 5, 9–19, Available at: http://www.kpi.kharkov.ua/archive/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0/eee/2012/6/17968.pdf

Goncharuk, A. G. (2007). Benchmarking as a method of enterprise performance management. Proceedings of the Odessa Polytechnic University, 1, 253–258.

Kirik, O. A. (2013). Benchmarking as a search tool innovation. Herald Berdyansk University of Management and Business, 1, 49–52.

Danilkova, A. J. (2014). ISO 50001 – the global standard in the area of energy conservation. Foreign experience towards standardization. Scientific Papers of Donetsk State University of Management, series "Economics", 288, 128–136.

ISO 50001: 2011. Sistemy jenergeticheskogo menedzhmenta. Trebovanija i rukovodstvo po ispol'zovaniju (2011). Available at: http://www.iso.org

Blischuk, K. M., Krupnik, A. S., Matviyishyn, E. G. et. al; Bilynska, M. M. (Ed.) (2014). Prediction of areas. Benchmarking. Kyiv: K.I.S., 120.


Пристатейная библиография ГОСТ


1. Розен, В. П. Методологія бенчмаркінгу енергоефективності для промисловості України [Текст] / В. П. Розен, Б. Л. Тішкевич, П. В. Розен // Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит. – 2012. – № 5. – С. 9–19. – Режим доступу: http://www.kpi.kharkov.ua/archive/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0/eee/2012/6/17968.pdf

2. Гончарук, А. Г. Бенчмаркинг як метод управління ефективністю підприємства [Текст] / А. Г. Гончарук // Труды Одесского политехнического университета. – 2007. – № 1. – С. 253–258.

3. Кирик, О. А. Бенчмаркінг як інструмент пошуку інновацій [Текст] / О. А. Кирик // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. – 2013. – № 1. – С. 49–52.

4. Данілкова, А. Ю. ISO 50001 – глобальний стандарт у напрямку енергозбереження. Зарубіжний досвід у напрямку стандартизації [Текст] / А. Ю. Данілкова // Збірник наукових праць Донецького державного університету управління, серія «Економіка». – 2014. – № 288. – С. 128–136.

5. ISO 50001:2011. Системы энергетического менеджмента. Требования и руководство по использованию [Электронный ресурс]. – 2011. – Режим доступа: http://www.iso.org

6. Бліщук, К. М. Прогнозування розвитку територій. Бенчмаркінг [Текст]: навч. пос. / К. М. Бліщук, А. С. Крупник, Є. Г. Матвіїшин та ін.; за ред. М. М. Білинської. – К.: К.І.С., 2014. – 120 с.Copyright (c) 2015 Анастасія Юріївна Данілкова

Creative Commons License
Эта работа лицензирована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2313-8416 (Online), ISSN 2313-6286 (Print)