DOI: https://doi.org/10.15587/2313-8416.2015.56940

Особливості визначення тропанових алкалоїдів у листі дурману звичайного

Володимир Анатолійович Міщенко, Юлія Сергіївна Прокопенко

Аннотация


Питання пошуку, дослідження фармакологічної активності та стандартизації лікарської рослинної сировини для вітчизняної фармацевтичної науки і практики є актуальним та своєчасним. З 2000 року одним з пунктів Плану дій із забезпечення інтеграції України до Європейського союзу є розробка Державної Фармакопеї України, що гармонізована з Європейською Фармакопеєю (ЄФ).

Мета: Здійснення порівняльного аналізу сировини за методиками визначення вмісту тропанових алкалоїдів, описаних у монографії ЄФ «Stramonium leaf» та фармакопейній статті ГФ ХІ «Листья дурмана».

Методи: Для здійснення експериментального дослідження були заготовлені зразки листя дурману у 2010-2012 рр. у різних областях України. Ідентифікацію тропанових алкалоїдів у сировині здійснювали методом тонкошарової хроматографії (ТШХ) та за допомогою якісної реакції Віталі-Морена. За методикою ідентифікації за ЄФ для обробки пластин використовували реактив Драгендорфа з подальшим обприскуванням пластинки розчином натрію нітриту. Кількісне визначення вмісту суми алкалоїдів проводили методом алкаліметрії зі встановленням точки еквівалентності за допомогою індикатору.

Результати: Проаналізовано показники якості листя дурману та їх нормування, що визначаються монографією ЄФ «Stramonium leaf» та фармакопейною статтею ГФ ХІ «Листья дурмана», встановлено певні відмінності щодо регламентованих показників якості сировини. Здійснено порівняльний аналіз сировини за методиками визначення вмісту тропанових алкалоїдів, описаних у даних нормативних документах. При якісному визначенні алкалоїдів у сировині методом ТШХ після обробки пластин розчином натрію нітриту спостерігали забарвлення зон, що відповідали гіосціаміну, у червоно-коричневий колір. Зони, що відповідали скополаміну, характеризувались менш інтенсивним забарвленням. За результатами кількісного визначення було встановлено, що вміст суми алкалоїдів в усіх аналізованих зразках листя дурману звичайного знаходився у межах норм, регламентованих ЄФ та ГФ ХІ – не менше 0,25 % у перерахунку на атропін.

Висновки: Проаналізувавши методики кількісного визначення тропанових алкалоїдів у листі дурману, наведені у монографії ЄФ «Stramonium leaf» та фармакопейній статті ГФ ХІ «Листья дурмана», встановлено певні відмінності у їх пробопідготовці, проте обидві методики дозволяють визначити вміст суми алкалоїдів у зразках листя дурману звичайного. Отримані дані експериментального дослідження є актуальними та були використані при розробці монографії ДФУ «Дурману листя»

Ключевые слова


стандартизація; монографія; лікарська рослинна сировина; дурман звичайний; алкалоїди групи тропану

Полный текст:

PDF (Українська)

Литература


Kotov, A. G. (2012). Rules of presentation and procedure of development of monographs for herbal drugs. Management, Economics and Quality Assurance in Pharmacy, 1, 4–10.

Kotov, A. G. (2009). Study of development and introduction of monographs on herbal drugs into the State Pharmacopoeia of Ukraine. Pharmacom, 1, 5–19.

Siderits, R. (2004). Complete Herbal. London: The English Physitian, 255.

The State Pharmacopoeia of Ukraine. Ukrainian scientific Pharmacopoeial center for quality of medicines. 1st Ed. (2001). Kharkiv: RIREG, 556.

European Pharmacopoeia 7th ed. (2009). Strasbourg: European Department for the Quality of Medicines, 5092.

Schollkraut, G. (1992). Deutsches Arzneibuch. Stuttgart: Govi–Verlag GmbH, 286.

The State Pharmacopoeia of USSR. Issue 2. General methods of analysis. Herbal products. USSR Ministry of Health. 11th Ed. completed (1989). Moscow: Medicine, 400.

Kotova, E. E., Kotov, A. G., Tikhonenko, N. I. (2008). Matters of introduction into SPU of the monograph «Belladonna leaf». Pharmacom, 1, 8–15.

Guide for the elaboration of monographs on herbal drugs and herbal drag preparations (2007). European Directorate for the Quality of Medicines, Strasbourg Cedex, France, 22.

Guideline on good agricultural and collection practice (GACP) for starting materials of herbal origin (2006). European Medicines Agency, Evaluation of Medicines for Human Use. London: EMEA, 11.

Grisodub, A. I., Georgiyevsky, G. V., Tikhonenko, T. M., Georgiyevsky, V. P. (2004). Matters of introduction of monographs on herbal drags in the State Pharmacopoeia of Ukraine. Pharmacom, 4, 3–17.


Пристатейная библиография ГОСТ


1. Котов, А. Г. Правила викладання та порядок розробки монографій на лікарську рослинну сировину [Текст] / А. Г. Котов // Управління, економіка та забезпечення якості в фармації. – 2012. – № 1. – С. 4–10.

2. Котов, А. Г. Дослідження з розробки та введення монографій на лікарську рослинну сировину до Державної Фармакопеї України [Текст] / А. Г. Котов // Фармаком. – 2009. – № 1. – С. 5–19.

3. Siderits, R. Complete Herbal [Text] / R. Siderits. – London: The English Physitian, 2004. – 255 р.

4. Державна Фармакопея України [Текст]. – Держ. п-во «Науково-експертинй фармакопейний центр»; 1-е вид. – Харків: РІРЕГ, 2001. – 556 с.

5. European Pharmacopoeia. 7th ed. [Text]. – Strasbourg: European Department for the Quality of Medicines, 2009. – 5092 р.

6. Schollkraut G. Deutsches Arzneibuch [Text] / G. Shollkraut. – Stuttgart: Govi–Verlag GmbH, 1992. – 286 р.

7. Государственная фармакопея СССР. Вып. 2. Общие методы анализа. Лекарственное растительное сырье [Текст]. – МЗ СССР; 11-е изд., доп. – М.: Медицина, 1989. – 400 с.

8. Котова, Е. Е. Питання введення до Державної Фармакопеї України монографії «Беладони листя» [Текст] / Е. Е. Котова, А. Г. Котов, Н. І. Тихоненко // Фармаком. – 2008. – № 1. – С. 8–15.

9. Guide for the elaboration of monographs on herbal drugs and herbal drag preparations [Text]. – European Directorate for the Quality of Medicines, Strasbourg Cedex, France, 2007. – 22 p.

10. Guideline on good agricultural and collection practice (GACP) for starting materials of herbal origin [Text]. – European Medicines Agency, Evaluation of Medicines for Human Use. – London: EMEA, 2006. – 11 p.

11. Гризодуб, А. И. Проблемы введения монографий на лекарственное растительное сырье в Государственную Фармакопею Украины [Текст] / А. И. Гризодуб, Г. В. Георгиевский, Т. М. Тихоненко, В. П. Георгиевский // Фармаком. – 2004. – № 4. – С. 3–17.Copyright (c) 2015 Володимир Анатолійович Міщенко, Юлія Сергіївна Прокопенко

Creative Commons License
Эта работа лицензирована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2313-8416 (Online), ISSN 2313-6286 (Print)