DOI: https://doi.org/10.15587/2313-8416.2016.58561

Дослідження статистичного розподілу залишкових відхилень при різних підходах до цифрового моделювання рельєфу

Роман Володимирович Шульц, Аполлінарій Вікторович Островський

Аннотация


Об’єктом досліджень є рельєф земної поверхні, а предметом досліджень – методи та параметри цифрового моделювання. Метою роботи є дослідження різних методів математичного моделювання ЦМР за залишковими відхиленнями на контрольних точках. За аналізом залишкових відхилень пропонується встановлювати ступінь адекватності побудованої моделі реальним даним


Ключевые слова


УДК 528

Полный текст:

PDF (Українська)

Литература


Venttsel, E. S. (1964). Teoriya veroyatnostey [Probability theory]. Moscow: Nauka, 576.

Zazulyak, P. M., Gavrish, V. G., Evseeva, E. M., Yosipchuk, M. D. (2007). Osnovi matematichnogo opratsyuvannya geodezichnih vimiryuvan [Fundamentals of mathematical processing of geodetic measurements]. Lviv: Rastr – 7, 408.

Pryaha, B. G., Bіlec'kij, Ja. V. (2003). Pro tochnist geodezichnih vimiryuvan [About precision geodetic measurements]. Visnik geodeziyi ta kartografyi, 3 (30), 43–49.

Kolmogorov, A. N. (1974). Osnovnyie ponyatiya teorii veroyatnostey [Basic concepts of probability theory]. Moscow: Nauka, 119.

Burshtinska, H. V. (2003). TeoretichnI ta metodologichni osnovi tsifrovogo modelyuvannya relefu za fotogrammetrichnimi ta kartografIchnimi danimi [Theoretical and methodological basis of digital terrain modeling for photogrammetric and cartographic data]. Lviv, 226.

Burshtinska, H. V. (2001). Porivnyalniy analiz pobudovi tsifrovih modeley relefu z vikoristannyam aproksimatsiynih funktsiy [Comparative analysis of digital elevation models using approximating functions]. Geodeziya, kartografiya i aerofotoznimannya, 61, 137–148.

Burshtinska, H. V., Zayats, O. S. (2002). Doslidzhennya tochnosti pobudovi tsifrovih modeley relefu na osnovi kartografichnih danih [Study accuracy of digital elevation models based on mapping data]. Visnik geodeziyi ta kartografyi, 2, 26–31.

Burshtinska, H. V., Zayats, O. S. (2002). Teoretichni osnovi ta eksperimentalni doslidzhennya matematichnih funktsIy dlya pobudovi tsifrovih modeley relefu [The theoretical basis and experimental study of mathematical functions to build digital elevation models]. Visnik geodeziyi ta kartografyi, 4, 32–37.

Burshtinska, H. V., Zayats, O. S. (2001). Zastosuvannya splayn-funktsIy dlya pobudovi tsifrovih modeley relefu [The use of spline functions for building digital elevation models]. «Kadastr, fotogrammetriya, geoinformatika – suchasni tehnologiyi i perspektivi rozvitku». Krakiv, 2.5.–2.11.

Ostrovskiy, A. V. (2014). Perspektivi vikoristannya suchasnih geodezichnih tehnologiy u virishenni zadach vertikalnogo planuvannya Vol. 53 [Prospects of using modern surveying technology in solving problems of vertical planning]. Kyiv: KNUBA, 374–382.


Пристатейная библиография ГОСТ


1. Вентцель, Е. С. Теория вероятностей [Текст] / Е. С. Вентцель. – М.: Наука, 1964. – 576 с.

2. Зазуляк, П. М. Основи математичного опрацювання геодезичних вимірювань [Текст]: навч. пос. / П. М. Зазуляк, В. Г. Гавриш, Е. М. Євсєєва, М. Д. Йосипчук. – Львів: Видавництво «Растр – 7», 2007. – 408 с.

3. Пряха, Б. Г. Про точність геодезичних вимірювань [Текст] / Б. Г. Пряха, Я. В. Білецький // Вісник геодезії та картографї. – 2003. – № 3 (30). – С. 43–49.

4. Колмогоров, А. Н. Основные понятия теории вероятностей [Текст] / А. Н. Колмогоров. – М.: Наука, 1974. – 119 с.

5. Бурштинська, Х. В. Теоретичні та методологічні основи цифрового моделювання рельєфу за фотограмметричними та картографічними даними [Текст]: автореф. дис. … д-ра техн. наук: 05.24.02 / Х. В. Бурштинська. – Львів, 2003. – 226 с.

6. Бурштинська, Х. В. Порівняльний аналіз побудови цифрових моделей рельєфу з використанням апроксимаційних функцій [Текст] / Х. В. Бурштинська // Геодезія, картографія і аерофотознімання. – 2001. – Вип. 61. – С. 137–148.

7. Бурштинська, Х. В. Дослідження точності побудови цифрових моделей рельєфу на основі картографічних даних [Текст] / Х. В. Бурштинська, О. С. Заяць // Вісник геодезії і картографії. – 2002. – № 2. – С. 26–31.

8. Бурштинська, Х. В. Теоретичні основи та експериментальні дослідження математичних функцій для побудови цифрових моделей рельєфу [Текст] / Х. В. Бурштинська, О. С. Заяць // Вісник геодезії і картографії. – 2002. – № 4. – С. 32–37.

9. Бурштинська, Х. В. Застосування сплайн-функцій для побудови цифрових моделей рельєфу [Текст]: конференція / Х. В. Бурштинська, О. С. Заяць. – «Кадастр, фотограмметрія, геоінформатика – сучасні технології і перспективи розвитку». – Краків, 2001. – С. 2.5.–2.11.

10. Островський, А. В. Перспективи використання сучасних геодезичних технологій у вирішенні задач вертикального планування. Вип. 53 [Текст]: наук.-техн. збірник / А. В. Островський. – К.: КНУБА, 2014. – С. 374–382.Copyright (c) 2016 Аполлінарій Вікторович Островський, Роман Володимирович Шульц

Creative Commons License
Эта работа лицензирована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2313-8416 (Online), ISSN 2313-6286 (Print)