Application of information technology in the process analysis of structural subdivisions of light industry enterprises

Authors

  • Тарана Тахир кызы Мусаева Azerbaijan State Economic University 6 Istiglaliyyat str., Baku, Azerbaijan, AZ1001, Azerbaijan
  • Магеммадали Нуреддин оглы Нуриев Azerbaijan State Economic University 6 Istiglaliyyat str., Baku, Azerbaijan, AZ1001, Azerbaijan

DOI:

https://doi.org/10.15587/2313-8416.2016.61060

Keywords:

light industry, structural subdivisions, quality management system, functional cost analysis, efficiency, information technology

Abstract

The problems of application of information technologies in the process analysis of structural subdivisions of the enterprises of light industry enterprises are considered. For the functional cost analysis in the company it was prepared a computerized structure of the workplace and its principle of operation is described. The functionality of the computerized workplace is tested for textile enterprises. The results showed that the use of information technology has good prospects at the implementation of the quality management system at the textile enterprises

Author Biographies

Тарана Тахир кызы Мусаева, Azerbaijan State Economic University 6 Istiglaliyyat str., Baku, Azerbaijan, AZ1001

Teacher

The chair "Standardization and Certification"

Магеммадали Нуреддин оглы Нуриев, Azerbaijan State Economic University 6 Istiglaliyyat str., Baku, Azerbaijan, AZ1001

Doctor of Technical Sciences, Professor

The chair "Standardization and Certification"

References

Moiseev, N. N. (2007). Funkcianal'no-stoimostnoj analiz v mashino-straenii. Moscow: Mashinostraenie, 320.

Karnunin, M. G. (2008). Osnovy teorii i praktiki funkcional'no-stoimostnogo analiza. Moscow: Vysshaja shkola, 192.

Menedzhment kachestva i obespechenie kachestva produkcii na osnove mezhdunarodnyh standartov ISO (2009). Sankt-Peterburg: Standarty, 403.

Karpunin, M. G., Maudanchik, B. I. (2005). Osnovy funkcional'no-stoimostnogo analiza. Moscow: Jenergija, 174.

Metodika formirovanija sistemy ocenki zatrat na kachestvo produkcii (2005). Moscow: VNIIS, 159.

Averchenko, V. I., Gorlenko, O. A. (2007). Proektirovanie tehnologicheskih processov na osnove sistemnogo podhoda. Brjansk: BITM, 188.

Andrejchikov, A. V. (2008). Komp'juternaja proderzhka sistemy menedzhmenta kachestva produkcii. Moscow: Mashinostraenie, 476.

Musaeva, T. T. (2012). Standartizacija proizvodstva – kak faktor povyshenija konkurentosposobnosti tovarov. Nauchnye trudy. AzTU, 1, 4.

Leonov, T. I. (2000). Upravlenie zatratami v sisteme kachestva promyshlennogo predprijatija. Sankt-Peterburg, 32.

L'vov, D. S. (2002). Jekonomika kachestva produkcii. Moscow: Jekonomika, 256.

Published

2016-02-27

Issue

Section

Technical Sciences