DOI: https://doi.org/10.15587/2313-8416.2016.63946

Clinical course of psoroptosis in rabbits under their experimental infestation

Yevgeniia Shyder, Igor Yuskiv

Abstract


Hereby we provide the results of observation of clinical pathology of psoroptosis in rabbits and morphological changes in blood under experimental infesting. Directly proportional dependence of clinic from the intensity of infestation was established. In both groups we could observe erythropenia, decrease of hemoglobin, monocytosis, increase of the stab neutrophils


Keywords


psoroptosis; rabbits; ear scab; Psoroptes cuniculi; experimental infestation; morphological blood parameters

Full Text:

PDF

References


Abbasov, T. G., Polyakov, V. A. (1998). Bor'ba s arakhno-entomozami zhivotnykh i ptits. Problemy veterinarnoy sanitarii i ekologii, 106, 59–66.

Kataeva, T. S., Davletshin, A. N., Tikhomirov, S. M. (1989). Psoroptoz krolikov i mery bor'by s nim v Sverdlovskoy oblasti. Rekomendatsii. Sverdlovsk, 14.

Ayodhya, S. (2013). Ear canker and its Clinical Management in Rabbits. Int. J. Curr. Microbiol. App. Sci., 2 (11), 66–71.

Jenkins, J. R. (2001). Skin disorders of the rabbit. Vet. Clin. North. Am. Exot. Anim. Pract., 4 (2), 543–563.

Yuskiv, I. D. (1998). Akarolohichni doslidzhennia tvaryn ta akarytsydy. Lviv: Kameniar, 95.

Jana, P. S., Guha, C., Saha, S. B., Biswas, U., Datta, S., Baksi, S. (2004). Clinico-patological and therapeutic studies on natural psoroptic acariosis in rabbits. Bangladesh Journal of Veterinary Medicine, 2 (2), 155–158. doi: 10.3329/bjvm.v2i2.2561

Bankole, A. (2002). Sarkoptoidozy krolikov: usovershenstvovanie terapii i profilaktiki. Moscow, 24.

Razyapov, M. M., Fazlaev, R. G. (2013). Vliyanie preparatov trivita i gamavita v sochetanii s otodektinom na produktivnost' krolikov pri psoroptoze. Rossiyskiy elektronnyy nauchnyy zhurnal, 6. Available at: http://journal.bsau.ru/directions/16-00-00-veterinary-science/index.php?ELEMENT_ID=301

Balashov, Yu. S. (1982). Parazito-khozyainnye otnosheniya chlenistonogikh s nazemnymi pozvonochnymi. Leningrad: Nauka, 320.

Balashov, Yu. S. (2009). Parazitizm kleshchey i nasekomykh na nazemnykh pozvonochnykh. Sankt-Peterburg: Nauka, 357.

Sidorova, N. A., Maslova, E. N., Cheremenina, N. A. et. al (2012). Morfofunktsional'naya otsenka organizma krolikov pri psoroptoze. Sovremennye problemy nauki i obrazovaniya, 6, 759.

Dem'yanenko, L. L. (2004). Morfo-biologicheskie osobennosti vozbuditelya i mery bor'by s psoroptozom krolikov. Ufa, 24.

Vasilevich, F. I., Borovina, E. G. (2009). Kliniko-gematologicheskie i biokhimicheskie izmeneniya, a takzhe faktory nespetsificheskogo immuniteta pri eksperimental'nom psoroptoze krolikov. Veterinarnaya meditsina, 1-2, 28–29.

Davletshin, A. N. (2005). Metodika otbora kleshchey semeystva Psoroptidae dlya laboratornykh opytov i otsenka akaritsidnoy i ovotsidnoy aktivnosti novykh veshchestv i preparatov na nikh. Tr. Vseros. NII vet. entomologii i arakhnologii, 47, 213–255.

Strinadkin, P. S., Domatskiy, N. I. (1982). Metodicheskie ukazaniya po pervichnomu otboru novykh akaritsidov i sravnitel'nomu izucheniyu ikh aktivnosti protiv sarkoptoidnykh kleshchey. Moscow: VASKhNIL, 12.

Kondrakhin, I. P., Arkhipov, A. V., Levchenko, V. I. et al. (2004). Metody veterinarnoy klinicheskoy laboratornoy diagnostiki. Moscow: Kolos, 520.


GOST Style Citations


1. Abbasov, T. G. Bor'ba s arakhno-entomozami zhivotnykh i ptits [Text] / T. G. Abbasov, V. A. Polyakov // Problemy veterinarnoy sanitarii i ekologii. – 1998. – Vol. 106. – P. 59–66.

2. Kataeva, T. S. Psoroptoz krolikov i mery bor'by s nim v Sverdlovskoy oblasti [Text] / T. S. Kataeva, A. N. Davletshin, S. M. Tikhomirov // Rekomendatsii. – Sverdlovsk, 1989. – 14 p.

3. Ayodhya, S. Ear canker and its Clinical Management in Rabbits [Text] / S. Ayodhya // Int. J. Curr. Microbiol. App. Sci. – 2013. – Vol. 2, Issue 11. – Р. 66–71.

4. Jenkins, J. R. Skin disorders of the rabbit [Text] / J. R. Jenkins // Vet. Clin. North. Am. Exot. Anim. Pract. – 2001. – Vol. 4, Issue 2. – P. 543–563.

5. Yuskiv, I. D. Akarolohichni doslidzhennia tvaryn ta akarytsydy [Text] / I. D. Yuskiv. – Lviv: Kameniar, 1998. – 95 p.

6. Jana, P. S. Clinico-patological and therapeutic studies on natural psoroptic acariosis in rabbits [Text] / P. S. Jana, C. Guha, S. B. Saha, U. Biswas, S. Datta, S. Baksi // Bangladesh Journal of Veterinary Medicine. – 2004. – Vol. 2, Issue 2. – P. 155–158. doi: 10.3329/bjvm.v2i2.2561

7. Bankole, A. Sarkoptoidozy krolikov: usovershenstvovanie terapii i profilaktiki [Text]: avtoref. dis. ... kand. vet. nauk / A. Bankole; Mos. gos. akademiya vet. med. i biotekhnologii. – Moscow, 2002. – 24 p.

8. Razyapov, M. M. Vliyanie preparatov trivita i gamavita v sochetanii s otodektinom na produktivnost' krolikov pri psoroptoze [Text] / M. M. Razyapov, R. G. Fazlaev // Rossiyskiy elektronnyy nauchnyy zhurnal. – 2013. – Vol. 6. – Available at: http://journal.bsau.ru/directions/16-00-00-veterinary-science/index.php?ELEMENT_ID=301

9. Balashov, Yu. S. Parazito-khozyainnye otnosheniya chlenistonogikh s nazemnymi pozvonochnymi [Text] / Yu. S. Balashov. – Leningrad: Nauka, 1982. – 320 p.

10. Balashov, Yu. S. Parazitizm kleshchey i nasekomykh na nazemnykh pozvonochnykh [Text] / Yu. S. Balashov. – SPb.: Nauka, 2009. – 357 p.

11. Sidorova, N. A. Morfofunktsional'naya otsenka organizma krolikov pri psoroptoze [Text] / N. A. Sidorova, E. N. Maslova, N. A. Cheremenina et al. // Sovremennye problemy nauki i obrazovaniya. – 2012. – Vol. 6. – P. 759.

12. Dem'yanenko, L. L. Morfo-biologicheskie osobennosti vozbuditelya i mery bor'by s psoroptozom krolikov [Text]: avtoref. dis. ... kand. vet. nauk / L. L. Dem'yanenko; Bashkirskiy gosudarstvennyy agrarnyy universitet. – Ufa, 2004. – 24 p.

13. Vasilevich, F. I. Kliniko-gematologicheskie i biokhimicheskie izmeneniya, a takzhe faktory nespetsificheskogo immuniteta pri eksperimental'nom psoroptoze krolikov [Text] / I. F. Vasilevich, E. G. Borovina // Veterinarnaya meditsina. – 2009. – Vol. 1-2. – P. 28–29.

14. Davletshin, A. N. Metodika otbora kleshchey semeystva Psoroptidae dlya laboratornykh opytov i otsenka akaritsidnoy i ovotsidnoy aktivnosti novykh veshchestv i preparatov na nikh [Text] / A. N. Davletshin // Tr. Vseros. NII vet. entomologii i arakhnologii. – 2005. – Vol. 47. – P. 213–255.

15. Strinadkin, P. S. Metodicheskie ukazaniya po pervichnomu otboru novykh akaritsidov i sravnitel'nomu izucheniyu ikh aktivnosti protiv sarkoptoidnykh kleshchey [Text] / P. S. Strinadkin, N. I. Domatskiy. – Moscow: VASKhNIL, 1982. – 12 p.

16. Kondrakhin, I. P. Metody veterinarnoy klinicheskoy laboratornoy diagnostiki [Text]: spravochnik / I. P. Kondrakhin, A. V. Arkhipov, V. I. Levchenko et al. – Moscow: Kolos, 2004. – 520 p.Copyright (c) 2016

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2313-8416 (Online), ISSN 2313-6286 (Print)