DOI: https://doi.org/10.15587/2313-8416.2016.66507

Педагогічні умови формування професійної компетентності майбутніх маркетологів засобами інтерактивних технологій

Світлана Євгенівна Адамів

Аннотация


У статті уточнено сутність та актуальність формування професійної компетентності майбутніх маркетологів засобами інтерактивних технологій і визначено педагогічні умови її формування: створення професійно-мотиваційного середовища; забезпечення інтегративного підходу в формуванні професійної компетентності майбутніх маркетологів; залучення студентів в квазіпрофесійну діяльність на основі ділових та рольових ігор; активізація самоосвітньої діяльності студентів


Ключевые слова


професійна підготовка; майбутні маркетологи; професійна компетентність; педагогічні умови; інтерактивні технології

Полный текст:

PDF (Українська)

Литература


Dorofeev, A. (2005). Professional'naja kompetentnost' kak pokazatel' kachestva obrazovanija. Vysshee obrazovanie v Rossii, 4, 30–33.

Kajdalova, L. G. (2006). Teoretychni zasady kompetentnisnogo pidhodu do profesijnogo navchannja. Problemy inzhenerno-pedagogichnoi' osvity, 3, 21–25.

Pishhulin, V. N. (2006). Formirovanie professional'noj kompetentnosti specialista jekonomicheskogo profilja v sisteme universitetskogo obrazovanija. Moscow, 172.

Borysenko, L. L. (2011). Psyhologo-dydaktychni umovy formuvannja naukovo-piznaval'noi' kompetentnosti studentiv ekonomichnyh special'nostej. Vyshha osvity Ukrai'ny, V, 36–42.

Maksymchuk, L. V. (2012). Pedagogichni umovy zastosuvannja interaktyvnyh tehnologij u pidgotovci majbutnih ekonomistiv-mizhnarodnykiv. Visnyk Nacional'noi' akademii' prykordonnoi' sluzhby Ukrai'ny imeni B. Hmel'nyc'kogo, 1. Available at: http://www.nbuv.gov.ua/e-jornals/Vnadps/2012_1/10mlvmem.pdf

Metodychni zasady efektyvnogo formuvannja profesijno znachushhyh umin' ta navychok majbutnih ekonomistiv (2010). Khmelnyck: HNU, 43.

Mel'nychuk, I. M. (2008). Naukovo-metodychni zasady vprovadzhennja interaktyvnyh tehnologij u vyshhij shkoli. Naukovyj chasopys Nacional'nogo pedagogichnogo universytetu im. M. P. Dragomanova. Ser.: Pedagogichni nauky: realii' ta perspektyvy, 11,183–190.

Maksymchuk, L. V., Romanyshyna, L. M. (2010). Zastosuvannja interaktyvnyh tehnologij u pidgotovci majbutnih ekonomistiv-mizhnarodnykiv do profesijnoi' dijal'nosti. Pedagogika formuvannja tvorchoi' osobystosti u vyshhij i zagal'noosvitnij shkolah, 11 (64), 243–248.

Koval'chuk, G. O. (2003). Aktyvizacija navchannja v ekonomichnij osviti. Kyiv: KNEU, 298.

Kremen', V. G. (Ed.) (2008). Encyklopedija osvity. Kyiv: Jurinkom Inter, 1040.


Пристатейная библиография ГОСТ


1. Дорофеев, А. Профессиональная компетентность как показатель качества образования [Текст] / А. Дорофеев // Высшее образование в России. – 2005. – № 4. – С. 30–33.

2. Кайдалова, Л. Г. Теоретичні засади компетентнісного підходу до професійного навчання [Текст] / Л. Г. Кайдалова // Проблеми інженерно-педагогічної освіти. – 2006. – № 3. – С. 21–25.

3. Пищулин, В. Н. Формирование профессиональной компетентности специалиста экономического профиля в системе университетского образования [Текст]: дисс. ... канд. пед. наук / В. Н. Пищулин. – Москва, 2006. – 172 с.

4. Борисенко, Л. Л. Психолого-дидактичні умови формування науково-пізнавальної компетентності студентів економічних спеціальностей [Текст] / Л. Л. Борисенко // Вища освіти України. – 2011. – Т. V. – С. 36–42.

5. Максимчук, Л. В. Педагогічні умови застосування інтерактивних технологій у підготовці майбутніх економістів-міжнародників [Текст] / Л. В. Максимчук // Вісник Національної академії прикордонної служби України імені Б. Хмельницького. – 2012. – Вип. 1. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-jornals/Vnadps/2012_1/10mlvmem.pdf

6. Методичні засади ефективного формування професійно значущих умінь та навичок майбутніх економістів [Текст]: метод. реком. – Хмельницький: ХНУ, 2010. – 43 с.

7. Мельничук, І. М. Науково-методичні засади впровадження інтерактивних технологій у вищій школі [Текст] / І. М. Мельничук // Науковий часопис Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова. Сер.: Педагогічні науки: реалії та перспективи. – 2008. – Вип. 11. – С. 183–190.

8. Максимчук, Л. В. Застосування інтерактивних технологій у підготовці майбутніх економістів-міжнародників до професійної діяльності [Текст] / Л. В. Максимчук, Л. М. Романишина // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах. – 2010. – Вип. 11 (64). – С. 243–248.

9. Ковальчук, Г. О. Активізація навчання в економічній освіті [Текст]: навч. посіб. / Г. О. Ковальчук. – вид. 2-ге, доп. – К.: КНЕУ, 2003. – 298 с.

10. Енциклопедія освіти [Текст] / гол. ред. В. Г. Кремень. – К.: Юрінком Інтер, 2008. – 1040 с.Copyright (c) 2016 Світлана Євгенівна Адамів

Creative Commons License
Эта работа лицензирована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2313-8416 (Online), ISSN 2313-6286 (Print)