DOI: https://doi.org/10.15587/2313-8416.2016.67621

Постать Катерини Скаржинської в розбудові національної освіти України (1854–1932 рр.)

Олена Юріївна Ільченко

Аннотация


У статті висвітлено актуальну проблему участі сучасних українських жінок в сфері благодійництва. У зв’язку з цим актуалізовано багатий досвід доброчинницької діяльності однієї з найславетніших жінок України, представниці прогресивної національної еліти Катерини Миколаївни Скаржинської (1854–1932 рр.). Розкрито досвід заснування й опікування сільськогосподарською школою в с. Терни, Круглицькою школою, Лубенською україномовною гімназією


Ключевые слова


К. М. Скаржинська; історична персоналія; творча біографія; благодійність в освіті; школа; історико-педагогічний досвід

Полный текст:

PDF (Українська)

Литература


Borisenko, V. (Ed.) (2004). Ukrainian history. Kyiv: Libid’, 328.

Vantsak, B. S., Suprunenko, O. B. (1995). Devotees of Ukrainian museums: (Gregory Kyr'yakov, Theodore Kaminski, Catherine Skarzhynska, Ignat Stelletskyy). Poltava, 136.

Suprunenko, A. B. (2000). Archaeology in the first privatemuseumofUkraine(Lubensky Museum of Skarzhinsky K. M.). Kyiv – Poltava, 392.

Drozdovа, O. V. (2001). Publishing and bibliographic information and Poltava’s educational activity centers (second half of the 19th – beginning of the 20th century).Kiev, 206.

Polonsky, M. (2007). The Genealogy of Catherine Nikolaevna Skarzhinsky, the founder of the first private Museum in Ukraine 1885–1906 years. Lear.

Batiyevskyy, P. I. (1999). History Kruhlytskoy School (№ 9, Lubni) Poltava region. Lubni, 54.

Surovtseva,I.J. (2006). CharityUkrainein the late nineteenth and early twentieth centuries.Donetsk, 228.

Sukhomlinsky, A. V. (2003). historical and pedagogical process: new approaches to common problems.Kiev, 68.

Institute of Manuscripts CNL NAS of Ukraine named after V.I. Vernadsky. II. 5997.

SARF. – F. Dr P-OJ, op. 1916. Coll. 115 – T. 21. – A. 74.


Пристатейная библиография ГОСТ


1. Українки в історії [Текст] / за заг. ред. В. Борисенко. – К.: Либідь, 2004. – 328 с.

2. Ванцак, Б. С. Подвижники українського музейництва: (Григорій Кир'яков, Федір Камінський, Катерина Скаржинська, Гнат Стеллецький) [Текст] / Б. С. Ванцак, О. Б. Супруненко. – Полтава, 1995. – 136 с.

3. Супруненко, О. Б. Археологія в діяльності першого приватного музею України (Лубенський музей К. М. Скаржинської) [Текст]: монографія / О. Б. Супруненко. – Київ – Полтава: Археологія, 2000. – 392 с.

4. Дроздова, О. В. Видавнича та інформаційно-бібліографічна діяльність просвітницьких осередків Полтавщини (др. пол. ХІХ – поч. ХХ ст.) [Текст]: дис. …канд. іст. наук / О. В. Дроздова. – К., 2001. – 206 с.

5. Полонський, М. Родовід Катерини Миколаївни Скаржинської – фундатора першого приватного музею в України 1885–1906 рр. [Текст] / М. Полонський // Ліра. – 2007.

6. Батієвський, П. І. Історія Круглицької школи (№ 9 м. Лубен) Полтавської області [Текст] / П. І. Батієвський. – Лубни, 1999. – 54 с.

7. Суровцева, І. Ю. Меценатство в Україні другої половини ХІХ–початку ХХ ст. [Текст]: дис. ... канд. іст. наук / І. Ю. Суровцева. – Донецьк, 2006. – 228 с.

8. Сухомлинська, О. В. Історико-педагогічний процес: нові підходи до загальних проблем [Текст] / О. В. Сухомлинська. – К.: А.П.Н., 2003. – 68 с.

9. Інститут рукописів ЦНБ НАН України імені В. І. Вернадського [Текст]. – ІІ. 5997.

10. ДАРФ [Текст]. – Ф. ДП-ОВ, оп. 1916 г. – Од. зб. 115. – Т. 21. – А. 74. Copyright (c) 2016 Олена Юріївна Ільченко

Creative Commons License
Эта работа лицензирована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2313-8416 (Online), ISSN 2313-6286 (Print)