Дослідження етапів розвитку фінансово-економічного аналізу у зв'язку з потребами управління підприємствами

Ulyana Gylka

Аннотация


Етапи розвитку фінансово-економічного аналізу показано у зв'язку з можливістю його використання в управлінні підприємствами. Розкривається невідповідність існуючих методів аналізу вимогам управління. В Україні теоретичні основи та практичні інструменти, які дозволять точно описати та спрогнозувати динамічні зміни економічних процесів на підприємстві, не розроблені. Розглянуті нові підходи і напрями подальших досліджень


Ключевые слова


етапи розвитку фінансово-економічного аналізу; потреби управління підприємствами; сучасні методи аналізу

Полный текст:

PDF (Українська)

Литература


Lahtionova, L. A. (2011). The analysis of financial stability of subjects of entrepreneurial activity. Kyiv: KNEU, 880.

Gylka, U. L., Klochko, Y. O. (2009). Guide for choosing methods of economic and financial analysis of enterprises. Kyiv: DUIKT, 58.

Lazarishina, I. D. (2005). Economic analysis in Ukraine: history, methodology, practice. Rivne: NUVGP, 369.

Volkova, N. A., Shevchuk, N. S., Boyko, L. O., Volchek, R. M., Podval'na, N. E. et. al.; Volkova, N. А. (Ed.) (2012). Modern problems of development of economic analysis as a tool of performance. Odessa, 292.

Simenko, I. V., Grechina, I. V., Vashenko, L. O. (2013). Financial and management analysis of enterprises: theory and methodology. Donetsk: DonNUET, 346.

Melnyk, O. G., Oleksiv, I. B., Podolchak, N. Y., Shuljar, R. V.; Kuzmin, O. E. (Ed.) (2009). Innovation systems of economic diagnostics of enterprises on the basis of indicators. Theoretical-methodological and methodical bases. Lviv: National University “Lvivska Politehnika'' Publisher, 212.

Gylka, U. L. (2015). Possibilities of application of modern approaches in the practice of financial-economic analysis. Economics. Finance. Law, 10-1, 16–19.

Hutchinson, H. H., Dyers, L. S. (1987). Interpretation of Balance Sheet. Lincoln: The Institute of Bankers, 77.

Ozeran, A. V. (2015). Theory and methodology of formation of bookkeeping of enterprises. Kyiv: KNEU, 471.

Ginzburg, A. I. (2003). Ekonomicheskiy analiz: predmet i metodyi. Modelirovanie situatsiy. Otsenka upravlencheskih resheniy. Saint Petersburg: Piter, 480.

Kuzmin, O. E., Melnyk, O. G. (2010). Normative and criterion providing diagnostics of the financial state of the company. Finances of Ukraine, 8, 105–114.

McKenzie, W. (2010). Financial Times Guide for Using and Interpreting Company Accounts. New Jersey: Prentice Hall, 560.

Brigham, E., Gapenski, L., Ehrhardt, M. (1999). Financial Management: Theory and Practice. New York: Dryden Press, 1087.

Dominiak, G. F., Louderback, J. G. (1992). Managerial Accounting. New York: PWS-KENT Publishing Company.

Kaplan, R. S., Norton, D. P. (1992). The Balanced Scorecard: Measures That Drive Performance. Harvard Business Review, 79.

Lawson, R., Desroches, D., Hatch, T. (2008). Scorecard Best Practices: Design, Implementation and Evaluation. Hoboken: John Wiley & Sons, 177.

Fishman, J. E., Pratt, S. P., Griffith, J. C., Wilson, D. K. (1994). Guide to Business Valuations. Fort Worth: Practitioners Publishing Company.


Пристатейная библиография ГОСТ


Лахтіонова, Л. А. Аналіз фінансової стійкості суб’єктів підприємницької діяльності [Текст]: монографія / Л. А. Лахтіонова. – К.: КНЕУ, 2011. – 880 с.

Гилка, У. Л. Посібник з вибору методів фінансово-економічного аналізу підприємств [Текст] / У. Л. Гилка, Ю. О. Клочко. – К.: ДУІКТ, 2009. – 58 с.

Лазаришина, І. Д. Економічний аналіз в Україні: історія, методологія, практика [Текст]: монографія / І. Д. Лазаришина. – Рівне: НУВГП, 2005. – 369 с.

Волкова, Н. А. Сучасні проблеми розвитку економічного аналізу як інструменту ефективності діяльності [Текст]: монографія / Н. А. Волкова, Н. С. Шевчук, Л. О. Бойко, Р. М. Волчек, Н. Е. Подвальна та ін.; ред. Н. А. Волковa. – Одеса, 2012. – 292 с.

Сіменко, І. В. Фінансовий та управлінський аналіз підприємств: теорія та методологія [Текст]: монографія / І. В. Сіменко, І. В. Гречина, Л. О. Ващенко. – Донецьк: ДонНУЕТ, 2013. – 346 с.

Мельник, О. Г. Інноваційні системи економічної діагностики підприємств на засадах індикаторів. Теоретико-методологічні та методичні засади [Текст]: монографія / О. Г. Мельник, І. Б. Олексів, Н. Ю. Подольчак, Р. В. Шуляр; ред. О. Є. Кузьмін. – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2009. – 212 с.

Гилка, У. Л. Можливості застосування сучасних підходів в практиці фінансово-економічного аналізу [Текст] / У. Л. Гилка // Економіка. Фінанси. Право. – 2015. – № 10-1. – С. 16–19.

Hutchinson, H. H. Interpretation of Balance Sheet [Text] / H. H. Hutchinson, L. S. Dyers. – Lincoln: The Institute of Bankers, 1987. – 77 p.

Озеран, А. В. Теорія та методологія формування фінансової звітності підприємств [Текст]: монографія / А. В. Озеран. – К.: КНЕУ, 2015. – 471 с.

Гинзбург, А. И. Экономический анализ: предмет и методы. Моделирование ситуаций. Оценка управленческих решений [Текст] / А. И. Гинзбург. – СПб.: Питер, 2003. – 480 с.

Кузьмін, О. Є. Нормативно-критеріальне забезпечення діагностики фінансового стану підприємства [Текст] / О. Є. Кузьмін, О. Г. Мельник // Фінанси України. – 2010. – № 8. – С. 105–114.

McKenzie, W. Financial Times Guide for Using and Interpreting Company Accounts [Text] / W. McKenzie. – New Jersey: Prentice Hall, 2010. – 560 p.

Brigham, E. Financial Management: Theory and Practice [Text] / E. Brigham, L. Gapenski, M. Ehrhardt. – New York: Dryden Press, 1999. – 1087 p.

Dominiak, G. F. Managerial Accounting [Text] / G. F. Dominiak, J. G. Louderback. – New York: PWS-KENT Publishing Company, 1992.

Kaplan, R. S. The Balanced Scorecard: Measures That Drive Performance [Text] / R. S. Kaplan, D. P. Norton // Harvard Business Review. – 1992. – 79 p.

Lawson, R. Scorecard Best Practices: Design, Implementation and Evaluation [Text] / R. Lawson, D. Desroches, T. Hatch. – Hoboken: John Wiley & Sons, 2008. – 177 р.

Fishman, J. E. Guide to Business Valuations [Text] / J. E. Fishman, S. P. Pratt, J. C. Griffith, D. K. Wilson. – Fort Worth: Practitioners Publishing Company, 1994.

DOI: https://doi.org/10.15587/2313-8416.2017.99315

Ссылки

  • На текущий момент ссылки отсутствуют.
Copyright (c) 2017 Ulyana Gylka

Creative Commons License
Эта работа лицензирована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2313-8416 (Online), ISSN 2313-6286 (Print)