Информация о разделе


Педагогическое образование

 
Выпуск Название
 
Том 4, № 5 (21) (2016) Модель формування готовності майбутніх учителів початкових класів до застосування інноваційних технологій навчання математики в початковій школі Аннотация   PDF (Українська)
Оксана Миколаївна Ліба
 
Том 4, № 5 (21) (2016) Обґрунтування ефективності контекстного підходу при навчанні у ВНЗ гірничого профілю Аннотация   PDF (Українська)
Тетяна Анатоліївна Комісаренко, Наталія Юріївна Швагер, Оксана Володимирівна Нестеренко, Микола Володимирович Домнічев
 
Том 4, № 5 (21) (2016) Стратегічна траєкторія системної модернізації освіти в контексті підвищення її якості Аннотация   PDF (Українська)
Микола Олексійович Кириченко, Геннадій Анатолійович Дмитренко
 
Том 4, № 5 (21) (2016) Enhanced functions of teacher during the problem-based learning evolution (based on the experience of the European universities participating in the Tempus Medis project) Аннотация   PDF (English)
Oleg Galchonkov, Alexander Nevrev, Natalia Lozienko
 
Том 4, № 5 (21) (2016) Постать Катерини Скаржинської в розбудові національної освіти України (1854–1932 рр.) Аннотация   PDF (Українська)
Олена Юріївна Ільченко
 
Том 4, № 5 (21) (2016) Педагогічні умови формування професійної компетентності майбутніх маркетологів засобами інтерактивних технологій Аннотация   PDF (Українська)
Світлана Євгенівна Адамів
 
Том 4, № 5 (21) (2016) Комп’ютерно-орієнтований контроль навчання математики майбутніх інженерів Аннотация   PDF (Українська)
Катерина Володимирівна Власенко, Наталія Сергіївна Грудкіна, Наталія Володимирівна Новікова
 
Том 4, № 5 (21) (2016) Діагностична система визначення рівнів сформованості базових компетентностей майбутніх техніків-електриків у політехнічних коледжах Аннотация   PDF (Українська)
Анжела Володимирівна Подозьорова
 
Том 4, № 5 (21) (2016) Lin-education in the higher technical educational institution in the conditions of transitive economy Аннотация   PDF (English)
Svitlana Yermakova
 
Том 3, № 5 (20) (2016) Іннновації в мовній освіті вищої школи Аннотация   PDF (Українська)
Наталія Вікторівна Гагіна, Валентина Володимирівна Борисенко
 
Том 3, № 5 (20) (2016) Концепція виховної системи вищого технічного навчального закладу: сутнісні характеристики її компонентів Аннотация   PDF (Українська)
Ольга Петрівна Лучанінова
 
Том 3, № 5 (20) (2016) Художньо-творчий розвиток молодших школярів у процесі трудового навчання Аннотация   PDF (Українська)
Леся Василівна Старовойт
 
Том 3, № 5 (20) (2016) Уміння розв’язувати методичні задачі як внутрішній резерв методичної компетентності вчителя Аннотация   PDF (Українська)
Светлана Алексеевна Скворцова
 
Том 3, № 5 (20) (2016) Modern tendencies and problems of the theory of spiritual-moral processes management in higher school Аннотация   PDF (English)
Iryna Sidanich
 
Том 3, № 5 (20) (2016) Програма та вхідні результати перевірки ефективності методичної системи навчання інженерно-графічних дисциплін майбутніх учителів технологій Аннотация   PDF (Українська)
Іван Дмитрович Нищак
 
Том 3, № 5 (20) (2016) Влияние современных теорий обучения на трансформацию методической науки в высшей педагогической школе Украины Аннотация   PDF
Людмила Викторовна Коваль
 
Том 3, № 5 (20) (2016) Розуміння старшокласниками сутності маніпулятивної стратегії в комунікативному полі Аннотация   PDF (Українська)
Валентина Григорівна Кучерявець, Інна Іванівна Киричок, Степан Миколайович Возняк
 
Том 3, № 5 (20) (2016) Змістове ядро впровадження ощадливого виробництва у навчальний процес вищого технічного навчального закладу Аннотация   PDF (Українська)
Світлана Станіславівна Єрмакова
 
Том 3, № 5 (20) (2016) Музично-теоретична підготовка майбутнього вчителя в Полтавському інституті народної освіти (1921–1933) Аннотация   PDF (Українська)
Наталія Юріївна Дем’янко
 
Том 3, № 5 (20) (2016) Foreign language teaching for specific purposes: basic aspects Аннотация   PDF (English)
Svitlana Grynyuk
 
Том 3, № 5 (20) (2016) Життєвий і творчий шлях педагога, науковця, громадського діяча Анатолія Миколайовича Алексюка Аннотация   PDF (Українська)
Людмила Анатоліївна Бахмач
 
Том 3, № 5 (20) (2016) Формування науково-дослідницької компетентності майбутніх селекціонерів-генетиків у ході практичної підготовки Аннотация   PDF (Українська)
Наталія Павлівна Антіпова, Наталія Михайлівна Рідей, Ігор Олександрович Антіпов
 
Том 3, № 5 (20) (2016) Соціокультурні принципи в сучасній науці та освітніх технологіях фізичної культури Аннотация   PDF (Українська)
Василь Миколайович Василюк, Олена Олександрівна Ярмощук
 
Том 2, № 5 (19) (2016) Аналіз інформаційних систем для управління загальноосвітнім навчальним закладом Аннотация   PDF (Українська)
Олена Єгорівна Кулик, Василь Дмитрович Іванчак
 
Том 2, № 5 (19) (2016) Підготовка майбутніх педагогів до естетизації освітнього середовища початкової школи Аннотация   PDF (Українська)
Ольга Андріївна Федій
 
1 - 25 из 102 результатов 1 2 3 4 5 > >>