Информация о разделе


Медицинские науки. Часть 1

 
Выпуск Название
 
Том 10, № 3 (15) (2015) Оценка висцеральной гемодинамики у больных циррозом печени после спленэктомии в сравнении с неоперированными больными в стадии декомпенсации Аннотация   PDF
Алий Саитович Тугушев, Наталья Валерьевна Туманская, Сергей Николаевич Гулевский, Ольга Степановна Черковская, Александр Михайлович Киосов, Арнольд Анатольевич Тулупов
 
Том 10, № 3 (15) (2015) Влияние уровня гемоглобина и гематокрита на функциональное состояние системной гемодинамики и сократительную способность миокарда Аннотация   PDF
Олег Анатольевич Лоскутов
 
Том 10, № 3 (15) (2015) Якість життя та психологічні розлади у хворих на ревматоїдний артрит: зв’язок з фіброміалгією Аннотация   PDF (Українська)
Лариса Степанівна Перебетюк, Микола Адамович Станіславчук
 
Том 10, № 3 (15) (2015) Променева діагностика пологової травми у новонароджених Аннотация   PDF (Українська)
Юрій Анатолійович Коломійченко
 
Том 10, № 3 (15) (2015) Незалежні предиктори формування аневризми лівого шлуночка у гострому періоді q-інфаркта міокарда Аннотация   PDF (Українська)
Сергій Михайлович Кисельов
 
Том 10, № 3 (15) (2015) Щодо значення окремих генотипових характеристик для формування бронхіальної астми фізичної напруги у дітей Аннотация   PDF (Українська)
Лорина Алімівна Іванова
 
Том 10, № 3 (15) (2015) Щодо питання коморбідності бронхіальної астми й алергічного риніту у шкільному віці Аннотация   PDF (Українська)
Олена Костянтинівна Колоскова, Галина Анатоліївна Білик
 
Том 10, № 3 (15) (2015) Ехокардіографічні зміни у жінок з хронічною серцевою недостатністю залежно від індексу маси тіла Аннотация   PDF (Українська)
Петро Петрович Бідзіля
 
Том 10, № 3 (15) (2015) Hidradenitis suppurativa successfully treated with adalimumab Аннотация   PDF (English)
Iqbal A. Bukhari, Abdulaziz Al Zahrani
 
Том 10, № 3 (15) (2015) Використання нової молекулярно-генетичної системи genotype і рідкого живильного середовища для швидкої діагностики туберкульозу Аннотация   PDF (Українська)
Ганна Іванівна Барбова, Людмила Володимирівна Гайова, Олександр Анатолійович Журило, Поліна Станіславівна Трофимова, Наталія Миколаївна Алієва
 
Том 10, № 3 (15) (2015) Пріоритетність хірургічних методик лікування повношарових дефектів хряща колінного суглоба Аннотация   PDF (Українська)
Андрій Вікторович Літовченко, Микола Іванович Березка, Максим Олегович Гуліда, Євгеній Владиславович Гарячий
 
Том 10, № 3 (15) (2015) Імунозапалення, ендотеліальна дисфункція як фактори високого кардіометаболічного ризику у хворих на гіпертонічну хворобу з дисглікемією Аннотация   PDF (Українська)
Ганна Валеріївна Демиденко
 
Том 10, № 3 (15) (2015) Інтегральні гематологічні показники як предиктори доцільності застосування антибактеріальної терапії у хворих на гострі респіраторні інфекції Аннотация   PDF (Українська)
Олена Іванівна Могиленець
 
Том 10, № 3 (15) (2015) Індуковані діабетом порушення в кірковому шарі нирок щурів: ефект лікування нікотинамідом Аннотация   PDF (Українська)
Леся Василівна Яніцька
 
Том 10, № 3 (15) (2015) Результати використання репаративної методики лікування дисрегенерацій кісткової тканини Аннотация   PDF (Українська)
Олексій Миколайович Іванов, Микола Іванович Березка, Віктор Олексійович Литовченко, Євгеній Владиславович Гарячий
 
1 - 15 из 15 результатов