Информация о разделе


Педагогические науки

 
Выпуск Название
 
Том 5 (2018) Самостійна робота студентів як одна з ключевих ланок сучасної системи освіти Аннотация   PDF (Українська)
Irina Panikarova, Bogdana Starostenko, Alexander Ashtaev, Tatyana Mazurik, Irina Nechvolod
 
Том 5 (2018) Пути усовершенствования государственной образовательной политики по подготовке специалистов нового типа с эффективным применением полученных знаний в ВУЗе на практике Аннотация   PDF
Liudmyla Radchenko, Viktoriia Marenych, Leonida Bilenko, Anna Radchenko, Hanna Pohorielova
 
Том 5, № 1 (2017) Формирование у студентов мотивации к сбережению физического здоровья средствами создания педагогических условий воспитательного здоровьесберегающего пространства Аннотация   PDF
Irina Kobzievа, Nataliia Skinder, Daryna Stopnyk, Irina Torianik
 
Том 12, № 1 (29) (2016) Дослідження історичних етапів еволюції терміну «педагогічна інновація» в сучасному науковому дискурсі Аннотация   PDF (Українська)
Світлана Миколаївна Ефендієва
 
Том 12, № 1 (29) (2016) Аналіз стану освіти у вищих навчальних закладах україни Аннотация   PDF (Українська)
Олександр Петрович Бурмістенков, Світлана Анатоліївна Демішонкова
 
Том 9, № 5(14) (2015) Методика створення навчальних кейсів для підготовки майбутніх кваліфікованих робітників Аннотация   PDF (Українська)
Тетяна Миколаївна Пащенко
 
Том 9, № 5(14) (2015) Лінгвістичні засади дослідження комунікативно-стратегічної компетентності майбутніх учителів початкових класів Аннотация   PDF (Українська)
Марія Петрівна Оліяр
 
Том 9, № 5(14) (2015) Організаційно-педагогічні умови формування безпечного освітнього середовища у вищому військовому навчальному закладі Аннотация   PDF (Українська)
Наталія Миронівна Нечипор
 
Том 9, № 5(14) (2015) Особливості формування професійної компетентності майбутніх спеціалістів при вивченні «безпеки життєдіяльності» Аннотация   PDF (Українська)
Людмила Василівна Клеценко
 
Том 9, № 5(14) (2015) Structure of self-education of music teachers in postgraduate education Аннотация   PDF (English)
Irina Dubrovina
 
Том 9, № 5(14) (2015) Розвиток літературознавчої компетентності майбутніх учителів-філологів: концептуально-теоретичні аспекти Аннотация   PDF (Українська)
Людмила Олександрівна Базиль
 
Том 9, № 5(14) (2015) Розвиток мотивації професійної діяльності керівників дошкільних навчальних закладів як чинник задоволеності роботою Аннотация   PDF (Українська)
Тетяна Сергіївна Кравчинська
 
Том 9, № 5(14) (2015) Психологічні особливості толерантності до взаємодії із суб’єктами навчально-виховного процесу як одного з компонентів професійної толерантності керівників загальноосвітніх навчальних закладів Аннотация   PDF (Українська)
Олександра Вікторівна Брюховецька
 
Том 9, № 5(14) (2015) Implementation of the higher education law of Ukraine in the postgraduate education system Аннотация   PDF (English)
Nataliia Klyasen, Natalia Goncharenko
 
Том 9, № 5(14) (2015) Холістична науково-мистецька парадигма освіти у суспільстві знань Аннотация   PDF (Українська)
Олена Миколаївна Отич
 
Том 9, № 5(14) (2015) Вища та післядипломна освіта – взаємодія та баланс цілей в сучасних умовах Аннотация   PDF (Українська)
Михайло Филимонович Степко
 
Том 9, № 5(14) (2015) Порівняльний погляд на сучасний стан освіти: україна та південна корея. огляд сучасного стану розвитку системи освіти Аннотация   PDF (Українська)
Наталія Миколаївна Гончаренко, Юрій Іванович Завалевський
 
Том 9, № 5(14) (2015) Підготовка управлінської еліти в умовах формування нової демократичної моделі управління Аннотация   PDF (Українська)
Віктор Васильович Олійник
 
Том 8, № 1(13) (2015) Sophia Rusova about the organization of preschool education in rural areas Аннотация   PDF (English)
Ludmila Melenets
 
Том 8, № 1(13) (2015) Нормативне забезпечення фізичного виховання учнівської молоді в кінці ХІХ ст. Аннотация   PDF (Українська)
Юрій Васильович Черпак
 
Том 8, № 1(13) (2015) Проектування і використання хмаро орієнтованого навчального середовища учителями школи Аннотация   PDF (Українська)
Світлана Григорівна Литвинова
 
Том 7, № 1(12) (2015) Творчо-комунікативна позиція майбутнього вчителя як педагогічга проблема Аннотация   PDF (Українська)
Людмила Степановна Левченко
 
Том 7, № 1(12) (2015) Вибір системи індикаторів для оцінки якості надання освітніх послуг навчальними закладами Аннотация   PDF (Українська)
Елена Егоровна Кулик
 
Том 7, № 1(12) (2015) Роль професійної самооцінки майбутнього вчителя в структурі професійної діяльності Аннотация   PDF (Українська)
Василий Иванович Ковальчук
 
Том 6, № 1(11) (2015) Стандартизація визначень, понять освітньої діяльності та взаємозв’язків між об’єктом та суб’єктом освітніх послуг згідно міжнародних стандартів Аннотация   PDF (Українська)
Олена Василівна Матвійчук-Юдіна
 
1 - 25 из 78 результатов 1 2 3 4 > >>