№ 1 (1) (2014)

Содержание

Географические науки

Изменение климата западного Крыма зимой и летом с 1915 по 2013 гг. PDF
Ольга Викторовна Парубец, Александр Вадимович Холопцев 70-74

Геологические науки

Бадделеит из ильменитовых россыпей Украины и его ЭПР-характеристики PDF
Леонид Сергеевич Дерский 75-80

Экономические науки

Дослідження природи та особливостей власності споживчої кооперації PDF (Українська)
Наталія Андріївна Гринюк 108-113

Психологические науки

Проблема развития личности в рассмотрении отечественных персонологических теорий, принадлежащих к метафизической традиции PDF
Александр Анатольевич Бреусенко-Кузнецов 81-86

Технические науки

Обобщенная модель синтеза системы мониторинга качества добычи, переработки и транспорта газа PDF
Леонид Иванович Нефедов, Мария Валерьевна Шевченко, Ольга Николаевна Кудырко 7-18
Виробництво біогазу з відходів тваринництва як елемент енергоресурсозбереження PDF (Українська)
Іван Сергійович Козій, Станіслав Станіславович Мелейчук, Віталій Васильович Волохін 18-21
Обоснование выбора анаэробного биореактора для очистки сточных вод предприятий первичного виноделия PDF
Галина Всеволодовна Крусир, Ирина Федоровна Соколова 22-25
Розробка методу оцінки небезпеки зсувів на ділянках автомобільних доріг в умовах нечіткої інформації PDF (Українська)
Леонід Іванович Нефьодов, Наталія Юріївна Філь 25-31
Обеспечение функциональной устойчивостью стабилизации и ориентации космического аппарата PDF
Сергей Николаевич Фирсов 32-41
Порівняння класифікаторів рослинних об’єктів побудованих за допомогою нейронних мереж та дискримінантного метода фішера PDF (Українська)
Євгеній Олександрович Шама 41-45
Дослідження пектинових речовин як адсорбентів ароматичних речовин ефірних олій PDF (Українська)
Наталія Василівна Чепель, Олена Вікторівна Грек 45-51
Влияние предпламенных реакций на продолжительность индукционного периода сгорания топлива в двигателях внутреннего сгорания PDF
Людмила Владимировна Кнауб 52-58
Концепція розробки технологічного процесу ремонту гідропідсилювача тролейбуса PDF (Українська)
Денис Юрьевич Зубенко, Андрій Віталійович Коваленко 59-66

Физико-математические науки

Кинетическое уравнение социодинамики PDF
Володимир Олександрович Касьянов 87-94

Философские науки

Метафора як базовий спосіб представлення інформації PDF (Українська)
Ірина Миколаївна Кобзар 95-98
Знекоріненість як можливість витворення cенсу життя у сучасному соціальному просторі PDF (Українська)
Лідія Миколаївна Сафонік 99-107

Биологические науки

Вплив імуномодуляторів природного походження на вміст інсуліну у крові курчат-бройлерів за умов стресу PDF (Українська)
Степан Стефанович Грабовський 67-69

Юридические науки

Проблематика та прогалини диспозиції та санкції основного складу злочину, передбаченого статтею 307 кримінального кодексу України PDF (Українська)
Павло Олександрович Лиска 114-126