Том 3, № 2 (3) (2014)

Содержание

Экономические науки

Рахунки та подвійний запис в умовах використання інформаційних технологій PDF (Українська)
Вікторія Анатоліївна Кулик 89-93
Формування концепції антикризового управляння на вітчизняних підприємствах PDF (Українська)
Володимир Валерійович Ясінський 94-98

Технические науки

Обґрунтування математичної моделі розрахунку тривалості оборотного рейсу при виконанні міжнародних автоперевезеннях PDF (Українська)
Сергій Іванович Бондарєв 7-10
Electron accelerator dosimetry in radiation therapy: photon backscattering PDF (English)
Oleh Ovsiienko, Mykola Budnyk 10-15
Модель конкуренции в системах типа “производитель-перекупщик” PDF
Игорь Владимирович Наумейко, Валид Ахмед Альрефаи 15-19
Пакетная обработка фотографий в Adobe Photoshop с использованием сценария написанного на языке JavaScript PDF
Наталья Сергеевна Дидык, Андрей Валериевич Бизюк 19-24
Освещенность – лабораторный практикум PDF
Борис Васильевич Дзюндзюк, Геннадий Викторович Копылов 24-27
Програмне забезпечення для підбору газового обладнання в інтернет-магазині PDF (Українська)
Іван Володимирович Кузишин, Євген Петрович Павленко 27-30
Бетони на основі лужного шлакопортландцементу для монолітного будівництва: особливості складів і властивостей PDF (Українська)
Володимир Іванович Гоц, Раїса Федорівна Рунова, Раїса Федорівна Рунова, Ігор Ігорович Руденко, Ігор Ігорович Руденко, Олесь Васильович Ластівка, Олесь Васильович Ластівка, Ярослав Олександрович Говдун, Ярослав Олександрович Говдун 30-36
Планирование эксперимента в оптимизации синтеза ванкомицин-селективных "исскуственных рецепторов" PDF
Екатерина Николаевна Музыка 36-40
Оброблення зображень плям лазерних пучків із застосуванням паралельно-ієрархічних мереж PDF (Українська)
Леонід Іванович Тимченко, Світлана Вячеславівна Наконечна 40-49
Study of gelatin influence in product resipe that structured on the activation energy PDF (English)
Petro Gurskyi, Dmitry Prasol 49-52
Вплив параметрів і режимів роботи фрезерного робочого органу на якість міжрядної обробки ягідних культур PDF (Українська)
Евгений Яковлевич Прасолов, Максим Вікторович Крьока, Володимир Валер’янович Левін 52-57
Testing and analysis SDN technology PDF (English)
Taher Abdullah 57-62

Физико-математические науки

Построение трансляционных матриц для неоднородных дифференциальных операторов PDF
Леонид Борисович Лерман, Лилия Владимировна Породько 63-68
Адаптивная система классификаторов МГУА PDF
Нина Владимировна Кондрашова, Павлов Александр Владимирович, Андрей Владимирович Павлов, Владимир Анатольевич Павлов 68-73
Прогнозирование критических свойств фреонов с использованием новых инвариантов взвешенных графов PDF
Юрий Алексеевич Кругляк, Ирина Викторовна Передунова 73-88