Том 5, № 1(5) (2014)

Содержание

Биологические науки

Вплив поживного середовища на здатність нафтоокиснювальних бактерій роду Pseudomonas продукувати біосурфактанти PDF (Українська)
Тетяна Василівна Гудзенко, Володимир Олексійович Іваниця, Ольга Вячеславівна Волювач, Олена Георгіївна Горшкова, Тамара Олексіївна Бєляєва, Ігор Петрович Конуп, Марія Іванівна Дімова 7-11
Дослідження андрогенезу in vitro в культурі пиляків сортів та реципрокних гібридів пшениці м’якої озимої PDF (Українська)
Ірина Сергіївна Замбріборщ, Оксана Леонідівна Шестопал 11-15
Дослідження пробіотичних властивостей штамів Bacillus sp. 1.1. та B. amyloliquefaciens УКМ В-5113 PDF (Українська)
Владислав Олександрович Мілян, Максим Андрійович Хархота, Олексій Олександрович Нечипуренко 15-22

Географические науки

Роль изменений солнечной активности и состояния озоносферы в глобальном затемнении земной атмосферы PDF
Александр Вадимович Холопцев, Мария Павловна Никифорова 23-35

Геологические науки

Слов’янське родовище кам’яної солі та природних розсолів: геологолітологічні особливості та проблеми освоєння PDF (Українська)
Марина Василівна Алексєєнкова 36-42
Гідрогеохімічні особливості підземних вод Верхньокам’яновугільно-Нижньопермського водоносного комплексу в межах Південно-Східної частини Дніпровсько-Донецької западини PDF (Українська)
Світлана Миколаївна Стадніченко, Наталья Петрівна Сюмар 42-48
Геологічні особливості попередження обводнення газоконденсатних покладів PDF (Українська)
Наталія Василівна Сіра 48-53

Государственное управление

Теоретичні засади механізмів державного управління вітчизняними нафтогазотранспортними системами PDF (Українська)
Ірина Миколаївна Ісаєва 54-60

Педагогические науки

Інформаційне забезпечення навчально-виховного процесу мережею спеціальних бібліотек України PDF (Українська)
Наталія Леонідівна Клясен, Григорій Миколайович Литвиненко 61-65
Kapitał intelektualny a edukacyjny podyplomowego kształcenia pedagogicznego: jego fenomen i podstawy koncepcyjne PDF (Polski)
Eugenia Czernyszowa 66-69

Сельскохозяйственные науки

Використання посиленого інфекційного фону в селекції озимого ячменю на резистентність до Ustilagonigra ТА Ustilagohordei PDF (Українська)
Ігор Борисович Легкун 70-74

Филологические науки

Формування етномовної ситуації на півдні України: ретроспектива та перспектива PDF (Українська)
Володимир Миколайович Демченко 75-79
Методологія дослідження суспільного статусу руської (української) мови в діахронії (ХIV–ХVII ст.) PDF (Українська)
Ірина Дмитрівна Фаріон 79-86
Структурно-семантичні принципи організації офіційно-ділового тексту (на прикладі позовних заяв) PDF (Українська)
Надія Йосипівна Коцюба 87-91
Фітоморфна метафора у структурі концепту заздрість у релігійному дискурсі отців церкви PDF (Українська)
Оксана Василівна Ясіновська 91-97