Том 1, № 2 (6) (2015)

Содержание

Технические науки

Проектування годографа вектор-функції щільного розподілу PDF (Українська)
Тарас Миколайович Гаврилов 7-10
О возможности перекристаллизации дисперсного рутила, растворенного в расплаве галогенидов щелочных металлов, в нитевидные кристаллы PDF
Валерий Павлович Шапорев, Алексей Валерьевич Шестопалов, Инна Вячеславовна Питак 10-16
Використання методів аналізу відеозображення для контролю розпуску на сортувальних гірках. Частина 1 PDF (Українська)
Іван Миколайович Сіроклин, Валерія Олексіївна Фоміна, Андрій Анатолійович Бражник 16-21
Технології і технічні засоби комбінованих перевезень вантажів за чинниками глобальної логістики PDF (Українська)
Анатолій Миколайович Котенко, Аліна Володимирівна Світлична, Павло Сергійович Шилаєв 21-25
Обгрунтування вибору виду транспортних перевезень вантажів PDF (Українська)
Анатолій Миколайович Котенко, Олександр Семенович Крашенінін, Ольга Олександрівна Шапатіна 25-29
Теоретичне обґрунтування кількості каналів передачі повідомлень в системі автоматичного оповіщення PDF (Українська)
Сергій Олексійович Змій 30-32
The influence of the wind on the flight of the uncontrollable aircrafts PDF (English)
Vasiliy Makeyev, Yriy Pushkarev 33-36
Анализ, исследование и развитие конкурентоспособности мини-гостиниц г. Киева PDF
Валерия Викторовна Дэвон, Виктор Макарович Левыкин 37-56
Удаление воды из слабополярных жидкостей твёрдыми адсорбентами PDF
Анатолий Николаевич Бутенко, Игорь Михайлович Рыщенко, Николай Андреевич Блинков 56-60
Фотонно-кристаллических волокон гироскоп PDF (English)
Ali Muse Haider 60-63
The overall structure of the Web data Mining Repository PDF (English)
Tetyana Shatovska 64-68

Физико-математические науки

Термоэлектрические явления и устройства в концепции Ландауэра-Датты-Лундстрома PDF
Юрий Алексеевич Кругляк 69-77
Термоэлектрические коэффициенты в транспортной модели Ландауэра-Датты-Лундстрома PDF
Юрий Алексеевич Кругляк 78-89
Магнитная и электронно-ионная структура MnZn-ферритов в приповерхностных слоях, обедненных и обогащенных цинком PDF
Александр Венедиктович Копаев, Владимир Владимирович Мокляк, Вера Степановна Бушкова 89-94