Том 8, № 3(13) (2015)

Содержание

Медицинские науки

Вікові особливості клінічного перебігу хронічної серцевої недостатності та структурно-функціональних змін серця на тлі надлишкової маси тіла та ожиріння PDF (Українська)
Петро Петрович Бідзіля 5-9
Аналіз надання лікувальної допомоги хворим з атрофіями зорових нервів PDF (Українська)
Віра Анатоліївна Васюта 9-13
Формализованная патогенетическая модель диагностики дизрегуляторных состояний у операторов транспорта PDF
Оксана Викторовна Горша, Леся Игоревна Щулипенко, Василий Иванович Горша 13-19
Корекція динамічного стереотипу та вегетативної регуляції у дітей з наслідками органічного ураження нервової системи PDF (Українська)
Наталія Юріївна Гришуніна, Максим Валерійович Манін 19-22
Изменение аутотолерантности у больных, страдающих церебральным арахноидитом на фоне длительного снижения артериального давления PDF
Елена Константиновна Зинченко, Елена Михайловна Климова, Вартануш Аршавировна Флорикян 23-29
Хірургічні методики мезенхімальної стимуляції репаративного хондрогенезу гіалінового хряща PDF (Українська)
Андрій Вікторович Літовченко 30-35
Результаты использования искусственной электрической фибрилляции сердца при операциях аортокоронарного шунтирования PDF
Олег Анатольевич Лоскутов 36-40
Взаємозвʼязок копінгу та патернів залежної поведінки у пацієнтів з хронічним панкреатитом біліарної та алкогольної етіології в аспекті диференціації їх медико-психологічної підтримки PDF (Українська)
Маріанна Владиславівна Маркова, Наталія Валеріївна Кутова 40-46
Ускладнені інфекції області хірургічного втручання та порівняльна характеристика чутливості мікроорганізмів до антибіотиків резерву у відділеннях хірургічного профілю PDF (Українська)
Виктория Владимировна Поточилова, Вікторія Володимирівна Поточилова 47-52
Порівняльна характеристика показників імунної відповіді залежно від реплікативної активності та генотипу вірусу гепатиту с PDF (Українська)
Олеся Василівна Гололобова 52-57
Клініко-лабораторні співвідношення у хворих з наслідками черепно-мозкової травми PDF (Українська)
Зоя Василівна Салій 58-64
Основні клініко-психопатологічні феномени соціальної фобії та особливості їх субʼєктивної оцінки у студентської молоді PDF (Українська)
Наталія Григорівна Пшук, Дмитрий Павлович Слободянюк, Олександр Вікторович Довгань, Павло Михайлович Слободянюк 65-71
Молекулярно-генетичний аналіз поліморфних варіантів val158met гена comt у дітей, які потребують стоматологічного лікування під загальним знеболенням PDF (Українська)
Галина Мироновна Солонько, Ніна Іванівна Смоляр, Марта Ярославівна Тиркус, Галина Василівна Макух 71-75
Ефективність небулайзерної терапії флутиказону пропіонатом при стенозуючому ларинготрахеїті у дітей PDF (Українська)
Лариса Михайлівна Станіславчук 76-80
Оценка висцеральной гемодинамики у больных циррозом печени после портокавального шунтирования в сравнении с неоперированными больными с компенсированным и декомпенсированным течением заболевания PDF
Алий Саитович Тугушев, Дмитрий Иванович Михантьев, Вячеслав Васильевич Нешта, Владимир Петрович Акиньшин, Алексей Николаевич Петраш, Евгений Игоревич Баранов 81-86
Клініко-психопатологічні особливості параноїдної шизофренії у хворих з коморбідним кістковим туберкульозом, з точки зору їх психосоціальної реабілітації PDF (Українська)
Ірина Дмитрівна Спіріна, Олександр Васильович Широков 86-95
Актуальні питання забезпечення діяльності комплексної системи комунікацій в охороні здоров’я PDF (Українська)
Марія Андріївна Знаменська, Генадій Олекcійович Слабкий 96-100