Том 9, № 1 (14) (2015)

Содержание

Геолого-географические науки

Происхождение ночных максимумов фоновых концентраций приземного озона в юго-восточном крыму PDF
Александр Вадимович Холопцев, Владимир Александрович Лапченко 6-12

Экономические науки

Техніко – технологічна складова системи забезпечення конкурентоспроможності підприємства: оцінка рівня та напрями підвищення PDF (Українська)
Олена Олександрівна Плахотнік 13-18
Теоретичні та історичні засади формування соціально-економічної природи споживчої кооперації PDF (Українська)
Алла Іванівна Мілька 18-23
Методологічні аспекти обліку собівартості продукції суб’єктів державного сектора PDF (Українська)
Людмила Геннадіївна Ловінська, Євгенія Василівна Калюга 24-28
Застосування інноваційних підходів у залученні громади до процесів планування місцевого розвитку PDF (Українська)
Надія Анатоліївна Даляк 28-35
Стратегічний підхід до розвитку науки та інновацій: китайський приклад PDF (Українська)
Дмитро Петрович Єфремов 36-42
Экономическое измерение управленческих решений в строительном секторе PDF
Ольга Михайловна Залунина 42-46
Журнально-ордерна форма бухгалтерського обліку PDF (Українська)
Петро Леонідович Сук, Омран Ахмад Мохаммад Аль-Іббіні 47-50
Удосконалення класифікації нерухомого майна залізничного транспорту PDF (Українська)
Вікторія Володимирівна Масалигіна 50-55
Проблеми аналізу інноваційного потенціалу підприємств поштового звя'зку PDF (Українська)
Вікторія Олександрівна Крупська 56-61

Филологические науки

Проблеми державного та планетарного масштабів в українській науковій фантастиці (за романом м. Руденка «син сонця – фаетон») PDF (Українська)
Юлія Володимирівна Логвиненко, Володимир Олексійович Мазуренко 62-66
Семиотика глагольного знака и обозримый литературный памятник PDF
Сабрина Ханалиевна Шихалиева, Сабина Мугутдиновна Курбанова 67-70
Наукова термінологія як фактор формування мовної компетенції PDF (Українська)
Ірина Іванівна Вакулик 71-74
Навчання граматики латинської мови студентів-ветеринарів за допомогою електронного посібника PDF (Українська)
Олена Юріївна Балалаєва 74-78