Том 1, № 3 (18) (2016)

Содержание

Медицинские науки

Функціональний стан міокарда та особливості ремоделювання лівого шлуночка при хронічній серцевій недостатності з цукровим діабетом 2 типу на тлі надлишкової маси тіла та ожиріння залежно від гендерного фактору PDF (Українська)
Петро Петрович Бідзіля 4-8
Обґрунтування та мішені медико-психологічної допомоги жінкам із тиреопатіями PDF (Українська)
Олена Вікторівна Варібрус 9-18
Відношення кортизол/ДГЕА та показники ліпідного профілю сироватки крові хворих на цукровий діабет 2 типу з різним індексом вісцерального ожиріння PDF (Українська)
Наталія Миколаївна Кушнарьова, Вадим Валерійович Корпачев, Олеся Вадимівна Корпачева-Зінич, Наталія Марківна Гуріна, Ольга Володимирівна Прибила 19-25
Особливості ранньої діагностики нестрептококових тонзилофарингітів у дітей PDF (Українська)
Лорина Алімівна Іванова, Уляна Іванівна Марусик, Інна Борисівна Горбатюк 26-31
Динаміка рівнів імунозапальних маркерів на тлі терапії кверцетином у хворих на ішемічну хворобу серця, асоційовану з гіпотиреозом PDF (Українська)
Наталія Сергіївна Михайловська, Тетяна Вікторівна Олійник 32-36
Аналіз перинатальної захворюваності та смертності в умовах перинатального центру та шляхи її зниження PDF (Українська)
Нана Мерабівна Пасієшвілі 37-43
Проницаемость альвеолокапиллярной мембраны в условиях экспериментальной модели вентилятор - индуцированного повреждения легких PDF
Наталья Александровна Решетняк, Елена Дмитриевна Якубенко, Игорь Анатольевич Хрипаченко 43-47
Стан ремоделювання бронхів у хворих на бронхіальну астму школярів за поліморфізму генів сімейства Глютатіон-S-Трансфераз PDF (Українська)
Олена Костянтинівна Колоскова, Галина Анатоліївна Білик 48-52
Взаимосвязь вариабельности и уровня гликемии со структурно-функциональными показателями сердца у больных хронической сердечной недостаточностью на фоне сахарного диабета 2 типа PDF
Виктор Денисович Сиволап, Наталья Игоревна Капшитарь 53-57
Взаємозвязок змін параметрів судинно-тромбоцитарного і рівнів статевих гормонів у жінок зі стабільними формами ішемічної хвороби серця в періоді постменопаузи PDF (Українська)
Нонна Василівна Нетяженко 57-62
Стан рідинних секторів організму перед пологами у вагітних з нормальним перебігом вагітності PDF (Українська)
Владислав Анатолійович Седінкін, Дмитро Анатолійович Хасхачих, Сергій Донатович Євсевський, Галина Михайлівна Макарчук, Світлана Миколаївна Чорноморець 62-66
Паління як фактор ризику розсіяного склерозу: результати когортного дослідження у жителів волинської області PDF (Українська)
Ольга Дмитрівна Шульга 66-70
Функциональное состояние небных миндалин у детей больных сахарным диабетом 1 типа PDF
Андрей Афанасиевич Лайко, Юрий Владимирович Гавриленко, Ирина Евгеньевна Волгина 71-76
Гостра мієлоїдна лейкемія у хворих літнього віку: особливості перебігу та лікування PDF (Українська)
Надежда Валерьевна Горяинова 76-80