Том 4, № 5 (21) (2016)

Содержание

Педагогическое образование

Lin-education in the higher technical educational institution in the conditions of transitive economy PDF (English)
Svitlana Yermakova 4-9
Діагностична система визначення рівнів сформованості базових компетентностей майбутніх техніків-електриків у політехнічних коледжах PDF (Українська)
Анжела Володимирівна Подозьорова 9-16
Комп’ютерно-орієнтований контроль навчання математики майбутніх інженерів PDF (Українська)
Катерина Володимирівна Власенко, Наталія Сергіївна Грудкіна, Наталія Володимирівна Новікова 17-21
Педагогічні умови формування професійної компетентності майбутніх маркетологів засобами інтерактивних технологій PDF (Українська)
Світлана Євгенівна Адамів 22-25
Постать Катерини Скаржинської в розбудові національної освіти України (1854–1932 рр.) PDF (Українська)
Олена Юріївна Ільченко 26-29
Enhanced functions of teacher during the problem-based learning evolution (based on the experience of the European universities participating in the Tempus Medis project) PDF (English)
Oleg Galchonkov, Alexander Nevrev, Natalia Lozienko 30-34
Стратегічна траєкторія системної модернізації освіти в контексті підвищення її якості PDF (Українська)
Микола Олексійович Кириченко, Геннадій Анатолійович Дмитренко 35-43
Обґрунтування ефективності контекстного підходу при навчанні у ВНЗ гірничого профілю PDF (Українська)
Тетяна Анатоліївна Комісаренко, Наталія Юріївна Швагер, Оксана Володимирівна Нестеренко, Микола Володимирович Домнічев 44-47
Модель формування готовності майбутніх учителів початкових класів до застосування інноваційних технологій навчання математики в початковій школі PDF (Українська)
Оксана Миколаївна Ліба 48-51