Том 8, № 1 (25) (2016)

Содержание

Биологические науки

Біологічні властивості штамів лактобактерій виділених із продуктів харчування рослинного походження та їстівних рослин PDF (Українська)
Вікторія Віталіївна Баті, Надія Володимирівна Бойко 6-14
Вивчення морфологічних ознак аутофагії як типу програмованої смерті рослинної клітини за умов бактеріальної інфекції PDF (Українська)
Сергій Іванович Шевченко, Іван Павлович Аносов 14-21
Allium strictum schrad. У Західному Поділлі (Україна) PDF (Українська)
Людмила Григорівна Любінська, Наталія Василівна Рубановська 22-25
Вплив тіаміну і тіохрому на вміст загальних та субстратних лабільних фосфатів в органах білих щурів PDF (Українська)
Вікторія Євгенівна Якименко, Сергій Анатолійович Петров 26-31

Геологические науки

Вплив полімінерального складу солей на розчинні та гідродинамічні властивості соляних відкладів Передкарпаття PDF (Українська)
Василь Іванович Павлюк 32-36

Экономические науки

Оцінка сучасного стану розвитку банків іноземних банківських груп в Україні PDF (Українська)
Ольга Дмитрівна Вовчак, Галина Василівна Миськів 37-43
Health economics modern aspects in Germany PDF (English)
Maryna Korsunska 43-48

Психологические науки

Психолого-педагогічні умови формування конфліктологічної культури майбутніх фахівців соціономічних професій PDF (Українська)
Тетяна Ромуальдівна Браніцька 49-53

Сельскохозяйственные науки

Встановлення розвитку септоріозу листя на сортах тритикале озимого в умовах Лісостепу України PDF (Українська)
Олександр Анатолійович Демидов, Михайло Михайлович Ключевич, Сергій Іванович Волощук 54-59

Философские науки

Виза на небеса: Орфей, Пифагор и бессмертие PDF
Алексей Владиславович Халапсис 60-65

Юридические науки

Approaches towards judicial and scientific definition of the ‘Personal Data Protection’ discipline maxims, their explanatory and correlation PDF (English)
Anatoliy Lytvynenko 66-73