Том 1, № 1 (30) (2017)

Весь выпуск

Посмотреть или загрузить весь выпуск ABSTRACT AND REFERENCES (English)

Содержание

Военные науки

Аналіз механізмів організації внутрішнього аудиту військових підрозділів національної гвардії україни PDF (Українська)
Марія Олексіївна Науменко 6-8
Вдосконалення управління матеріальним забезпеченням Національної Гвардії України з урахуванням корупційних ризиків PDF (Українська)
Сергій Анатолійович Соколовський 9-11

Исторические науки

Пам’яткоохоронна справа на чернігівщині у 1945–1965 рр.: тенденції розвитку та результати змін PDF (Українська)
Марина Миколаївна Ігнатенко 12-14
Немецкое население Украины в годы второй мировой войны в контексте современной украинской историографии PDF
Людмила Алексеевна Радченко, Владимир Леонидович Мартыненко, Ярослав Юрьевич Радченко 15-20

Искусствоведение

Роль лидера в творческих школах PDF
Мария Павловна Калашник, Юрий Михайлович Новиков 21-26

Сельскохозяйственные науки

Аналіз властивостей сапропелю при використанні на деградованих грунтах Західного Полісся PDF (Українська)
Віктор Петрович Булгаков, Василь Васильович Коніщук, Олена Володимирівна Лозовіцька, Юрій Сергійович Чередник 27-31

Физическое воспитание и спорт

Тривалість усунення порушених функцій дихальної системи у студентів різного рівня тренованості, хворих на хронічний бронхіт після застосування комплексної програми фізичної реабілітації PDF (Українська)
Олександр Дмитрийович Петрухнов, Лариса Анатоліївна Рубан 32-36

Филологические науки

Дослідження специфіки використання підручників з української мови як іноземної для навчання студентів з туркменістану PDF (Українська)
Мар'яна Вікторівна Ємельянова 37-39

Философские науки

Философское осмысление технологии в гуманизме PDF
Ирина Анатольевна Муратова 40-44
Урбосинергетика. Социальные и экзистенциальные флуктукации PDF
Марина Петровна Препотенская 44-50
Мислення як діяльність у вимірах смислу та інтерпретації: соціально-філософський аналіз PDF (Українська)
Наталія Володимирівна Іванова 51-55