Поиск


 
Выпуск Название
 
Том 4, № 5 (21) (2016) Модель формування готовності майбутніх учителів початкових класів до застосування інноваційних технологій навчання математики в початковій школі Аннотация
Оксана Миколаївна Ліба
 
Том 5, № 2(10) (2015) Обчислення коефіцієнта об’ємної теплоємності при моделюванні процесів плавлення сплавів Аннотация
Юлия Всеволодовна Сидоренко, Валерія Анатоліївна Третьяк
 
Том 4, № 1 (21) (2016) Аналіз еколого-географічних особливостей центрів походження Triticum spelta і перспективи поширення культури в Україні Аннотация
Віталій Васильович Лапчинський
 
Том 10, № 5 (15) (2015) Модель системи професійного розвитку вчителів природничо-математичних дисциплін у післядипломній освіті Аннотация
Маріан Філаретович Бирка
 
Том 7, № 3 (12) (2015) Моделювання сталого розвитку міст для країн, що розвиваються Аннотация
Ксенія Олександрівна Ільченко, Анастасія Андріївна Лісогор
 
Том 3 (2017) Розробка моделей стратегічного управління інтегрованими корпоративними структурами Аннотация
Maria Naumenko
 
Том 12, № 2 (29) (2016) Розроблення імовірнісно-статистичного підходу до визначення слабких підсистем електроенергетичної системи Аннотация
Микола Володимирович Костерєв, Володимир Валерійович Літвінов
 
Том 6, № 5(11) (2015) Модель розвитку самоосвітньої компетентності керівників шкіл засобами дистанційного навчання Аннотация
Ірина Ігорівна Хворостенко
 
Том 12, № 2 (29) (2016) Дослідження підтримки прийняття рішень при керуванні об’єктами природокористування Аннотация
Маряна Антоніївна Шуфнарович
 
Том 6, № 2(11) (2015) Дослідження доцільності використання систем підтримки прийняття рішень в медицині. аналіз недоліків та підхід до їх усунення Аннотация
Юлія Валеріївна Антонова-Рафі, Владислав Ігорович Московський
 
Том 12, № 2 (29) (2016) Дослідження особливостей динамічної поведінки висотних секцій кутової форми в сейсмічно небезпечних умовах Аннотация
Владимир Александрович Сахаров, Олександр Сергійович Сахаров, Олександр Володимирович Литвин
 
Том 12, № 5 (17) (2015) Моделювання процесу формування організаційної культури майбутнього вчителя початкових класів Аннотация
Андрій Олегович Терещенко
 
Том 4 (2017) Розробка математичної моделі процесу заморожування клітинної суспензії Аннотация
Inessa Burtna, Zhanna Ostapenko, Lyudmila Ruzhinska
 
Том 7, № 2 (12) (2015) Математичне моделювання поліфенольної добавки з виноградного насіння для м’ясних продуктів Аннотация
Інна Олександрівна Літвінова, Георгій Миколаєвич Станкевич, Оксана Миколаївна Савінок
 
Том 5, № 1 (22) (2016) Peculiarities of osteoarthritis in rats Аннотация
Maria Drahulian, Tamara Gulko, Rostislav Bubnov, Polina Buchek, Dmitry Irodov, Ruslan German, Mikhail Levkiv, Svetlana Kostenko
 
Том 10, № 4 (15) (2015) Огляд найбільш поширених обчислювальних методів вивчення зв’язків між структурою молекул та їх біологічною дією Аннотация
Олег Теодозійович Девіняк
 
1 - 16 из 16 результатов

Поисковые инструкции:

  • Поисковые термины не чувствительны к регистру
  • Слова общего употребления игнорируются
  • По умолчанию возвращаются только статьи, содержащие все поисковые термины (то есть используется оператор AND)
  • Чтобы найти статьи, содержащие один из терминов, комбинируйте нужные слова с оператором OR; например, образование OR обучение
  • Для создания сложных поисковых запросов используйте скобки; например, архив ((журналов OR конференций) NOT диссертаций)
  • Для поиска точных фраз используйте кавычки; например, "издания открытого доступа"
  • Исключайте слова при помощи знака - (дефис) или оператора NOT; например, конкурс -красоты или же конкурс NOT красоты
  • Используйте в терминах символ * в качестве метасимвола, обозначающего любую последовательность символов; например, по запросу соци* будут найдены документы, содержащие слова "социальный", "социология", "социализм", "социум" и т.д.