Поиск


 
Выпуск Название
 
Том 4, № 5 (21) (2016) Модель формування готовності майбутніх учителів початкових класів до застосування інноваційних технологій навчання математики в початковій школі Аннотация
Оксана Миколаївна Ліба
 
Том 7 (2017) Розробка конструкції та моделювання гідродинаміки в біореакторі з поверхневим культивуванням клітинних культур Аннотация
Vladyslav Shybetskiy, Serhii Semeniuk, Sergiy Kostyk
 
Том 10, № 5 (15) (2015) Модель системи професійного розвитку вчителів природничо-математичних дисциплін у післядипломній освіті Аннотация
Маріан Філаретович Бирка
 
Том 5, № 2(10) (2015) Обчислення коефіцієнта об’ємної теплоємності при моделюванні процесів плавлення сплавів Аннотация
Юлия Всеволодовна Сидоренко, Валерія Анатоліївна Третьяк
 
Том 4, № 1 (21) (2016) Аналіз еколого-географічних особливостей центрів походження Triticum spelta і перспективи поширення культури в Україні Аннотация
Віталій Васильович Лапчинський
 
Том 7, № 3 (12) (2015) Моделювання сталого розвитку міст для країн, що розвиваються Аннотация
Ксенія Олександрівна Ільченко, Анастасія Андріївна Лісогор
 
Том 3 (2017) Розробка моделей стратегічного управління інтегрованими корпоративними структурами Аннотация
Maria Naumenko
 
Том 12, № 2 (29) (2016) Розроблення імовірнісно-статистичного підходу до визначення слабких підсистем електроенергетичної системи Аннотация
Микола Володимирович Костерєв, Володимир Валерійович Літвінов
 
Том 6, № 5(11) (2015) Модель розвитку самоосвітньої компетентності керівників шкіл засобами дистанційного навчання Аннотация
Ірина Ігорівна Хворостенко
 
Том 12, № 2 (29) (2016) Дослідження підтримки прийняття рішень при керуванні об’єктами природокористування Аннотация
Маряна Антоніївна Шуфнарович
 
Том 6, № 2(11) (2015) Дослідження доцільності використання систем підтримки прийняття рішень в медицині. аналіз недоліків та підхід до їх усунення Аннотация
Юлія Валеріївна Антонова-Рафі, Владислав Ігорович Московський
 
Том 12, № 2 (29) (2016) Дослідження особливостей динамічної поведінки висотних секцій кутової форми в сейсмічно небезпечних умовах Аннотация
Владимир Александрович Сахаров, Олександр Сергійович Сахаров, Олександр Володимирович Литвин
 
Том 7 (2018) Моделювання як метод пізнання соціальної реальності Аннотация
Vera Okorokovа
 
Том 3 (2018) Дослідження особливостей використання сучасних автоматизованих систем управління проектами для підвищення ефективної діяльності підприємств Аннотация
Anton Sorokun, Alexander Yudin
 
Том 12, № 5 (17) (2015) Моделювання процесу формування організаційної культури майбутнього вчителя початкових класів Аннотация
Андрій Олегович Терещенко
 
Том 5, № 2 (2017) Аналітичне моделювання в інформаційній системі підприємств ресторанного бізнесу за умов невизначеності Аннотация
Tetiana Bochulia, Іrіnа Chernіkovа, Olha Kvasha, Irina Korobkina
 
Том 4 (2017) Розробка математичної моделі процесу заморожування клітинної суспензії Аннотация
Inessa Burtna, Zhanna Ostapenko, Lyudmila Ruzhinska
 
Том 7, № 2 (12) (2015) Математичне моделювання поліфенольної добавки з виноградного насіння для м’ясних продуктів Аннотация
Інна Олександрівна Літвінова, Георгій Миколаєвич Станкевич, Оксана Миколаївна Савінок
 
Том 8 (2018) Компартментний аналіз якості функціонування консорційних екотонів захисного типу Аннотация
Mariya Ruda, Ulyana Taras
 
Том 5, № 1 (22) (2016) Peculiarities of osteoarthritis in rats Аннотация
Maria Drahulian, Tamara Gulko, Rostislav Bubnov, Polina Buchek, Dmitry Irodov, Ruslan German, Mikhail Levkiv, Svetlana Kostenko
 
Том 12 (2017) Розробка інструментальних засобів для підтримки процесу аналізу діаграм потоків даних Аннотация
Andrii Kopp, Dmytro Orlovskyi
 
Том 10, № 4 (15) (2015) Огляд найбільш поширених обчислювальних методів вивчення зв’язків між структурою молекул та їх біологічною дією Аннотация
Олег Теодозійович Девіняк
 
1 - 22 из 22 результатов

Поисковые инструкции:

  • Поисковые термины не чувствительны к регистру
  • Слова общего употребления игнорируются
  • По умолчанию возвращаются только статьи, содержащие все поисковые термины (то есть используется оператор AND)
  • Чтобы найти статьи, содержащие один из терминов, комбинируйте нужные слова с оператором OR; например, образование OR обучение
  • Для создания сложных поисковых запросов используйте скобки; например, архив ((журналов OR конференций) NOT диссертаций)
  • Для поиска точных фраз используйте кавычки; например, "издания открытого доступа"
  • Исключайте слова при помощи знака - (дефис) или оператора NOT; например, конкурс -красоты или же конкурс NOT красоты
  • Используйте в терминах символ * в качестве метасимвола, обозначающего любую последовательность символов; например, по запросу соци* будут найдены документы, содержащие слова "социальный", "социология", "социализм", "социум" и т.д.