Інформація про автора

Підгурський, М. І., Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя