Інформація про автора

Підлісна, О.А.

 • № 5 (1) (2010) - ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В НАЦІОНАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЦІ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВІ
  ЕКОНОМІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ВИБОРУ ТЕХНОЛОГІЇ
  Анотація  PDF
 • № 5 (2) (2010) - ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ
  ГРАЛЬНИЙ БІЗНЕС В УКРАЇНІ: ПЕРЕВАГИ І НЕДОЛІКИ
  Анотація  PDF
 • № 16 (2015) - ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ
  УПРАВЛІННЯ РЕНТАБЕЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ МАШИНОБУДУВАННЯ
  Анотація  PDF
 • № 7 (2011) - АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
  МЕТОДИКА АНАЛІЗУ ВІДКРИТИХ ЕКОНОМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ХІМІЧНИХ ВИРОБНИЦТВ
  Анотація  PDF
 • № 15 (2014) - ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ
  ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ РЕГЕНЕРАЦІЇ ОРГАНІЧНИХ РОЗЧИННИКІВ
  Анотація  PDF
 • № 15 (2014) - АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
  АНАЛІЗ ДЖЕРЕЛ ФІНАНСУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ
  Анотація  PDF
 • № 14 (2014) - ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ
  Вплив соціально-економічних факторів на демографічну ситуацію в Україні
  Анотація  PDF
 • № 14 (2014) - ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ
  ЕМІГРАЦІЙНІ ПОТОКИ З УКРАЇНИ У 2008-2013 РР.
  Анотація  PDF
 • № 16 (2015) - ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ
  Державний борг України: причини виникнення, засоби регулювання та шляхи зменшення
  Анотація  PDF
 • № 16 (2015) - ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ
  Зовнішній державний борг України
  Анотація  PDF
 • № 13 (2014) - ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ
  ЕКОНОМІЧНІ ПЕРСПЕКТИВИ ВСТУПУ УКРАЇНИ ДО ЄС ДЛЯ ХІМІЧНОГО ВИРОБНИЦТВА
  Анотація  PDF
 • № 13 (2014) - ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ
  ЗАСТОСУВАННЯ ПРИНЦИПІВ КОНЦЕПЦІЇ JIT НА ЗАВОДАХ З ВИРОБНИЦТВА СКЛА
  Анотація  PDF
 • № 12 (2013) - ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ
  Економічна ефективність управління матеріально-технічним забезпеченням
  Анотація  PDF
 • № 11 (2013) - ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ
  Альтернативна енергетика України: перспективи застосування відновлювальних енергоресурсів
  Анотація  PDF
 • № 8 (2011) - ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ
  СИСТЕМА МОТИВАЦІЇ ПРАЦІ НА ПІДПРИЄМСТВІ
  Анотація
 • № 9 (2012) - ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ
  БЕЗРОБІТТЯ ЯК ФАКТОР РОЗВИТКУ ПРОДУКТИВНИХ СИЛ В УКРАЇНІ
  Анотація  PDF
 • № 17 (2016) - ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В НАЦІОНАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЦІ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВІ
  Інвестиції в промисловість України
  Анотація  PDF
 • № 17 (2016) - ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В НАЦІОНАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЦІ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВІ
  Оцінка капіталовкладень на відновлення хімічної промисловості
  Анотація  PDF
 • № 17 (2016) - ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ
  Організація робочого місця на сучасному підприємстві
  Анотація  PDF
 • № 18 (2016) - ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ
  Формування попиту на продукцію целюлозно-паперового виробництва
  Анотація  PDF
 • № 22 (2018) - ЕКОНОМІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ
  УПРАВЛІННЯ ПРИБУТКОВІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА
  Анотація  PDF