Інформація про автора

Підгурська, Тетяна Вікторівна, НТУУ "КПІ", Україна