Інформація про автора

Підлипний, Юрій Васильович, к.т.н., доцент, Ужгородський торговельно-економічний інсти-тут КНТЕУ, Україна

  • Том 2, № 49 (2017) - РОЗДІЛ 5. ФІНАНСИ І БАНКІВСЬКА СПРАВА
    ОСОБЛИВОСТІ АНАЛІЗУ ЙМОВІРНОСТІ БАНКРУТСТВА В УМОВАХ КРИЗИ
    Анотація  PDF