Наукова періодика України

Журнали на платформі: Економіка

Bookmark and Share
Логотип заголовку сторінки

"СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ"

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Tobacco Control and Public Health in Eastern Europe

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Актуальні проблеми економіки та управління

Актуальні проблеми економіки та управління

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Вісник ДонНУЕТ. Серія "Економічні науки"

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Вісник НТУ "ХПІ". Серія: Актуальні проблеми розвитку українського суспільства

Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Актуальні проблеми розвитку українського суспільства

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Технiчний прогрес та ефективнiсть виробництва

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Вісник Приазовського Державного Технічного Університету. Серія: Економічні науки

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Вісник Університету банківської справи

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Вісник економіки транспорту і промисловості

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Вісник соціально-економічних досліджень

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Економіка транспортного комплексу

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Економіка харчової промисловості

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Економіка, управління та адміністрування

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Економічна та продовольча безпека України

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Економічний вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут»

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Енергозбереження. Енергетика. Енергоаудит.

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Міжнародна економічна політика

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Наука та прогрес транспорту. Вісник дніпропетровського національного університету залізничного транспорту

Наука та прогрес транспорту. Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

вісник ужну серія економіка

Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Економіка»

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Науковий вісник Чернігівського державного інституту економіки і управління

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Наукові записки НаУКМА. Економічні науки

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Наукові праці. Економіка

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Подільський вісник: сільське господарство, техніка, економіка

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Проблеми і перспективи економіки та управління

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Проблеми і перспективи розвитку підприємництва

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Ресторанний і готельний консалтинг. Інновації

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Сучасний стан наукових досліджень та технологій в промисловості

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація | Видавництво ХНУРЕ

Сучасні проблеми економіки і підприємництво

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Торгівля і ринок України

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Чернігівський науковий часопис. Серія 1, Економіка і управління : електронний збірник наукових праць

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація