Наукова періодика України

Журнали на платформі: Педагогіка

Bookmark and Share

Імідж сучасного педагога

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Історико-педагогічний альманах

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Актуальні проблеми педагогіки, психології та професійної освіти

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

ВІСНИК КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ЛІНГВІСТИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ. Серія Педагогіка та Психологія

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Збірник наукових праць "Вісник НТУУ "КПІ". Філософія. Психологія. Педагогіка"

Вісник Національного технічного університету України "КПІ". Філософія. Психологія. Педагогіка

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Вісник Національного технічного університету України “КПІ”. Серія: Філологія. Педагогіка

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Людинознавчі студії: збірник наукових праць Дрогобицького ДПУ імені Івана Франка. Серія “Педагогіка”

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Міжнародний науковий вісник

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: «Педагогіка. Соціальна робота»

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Науково-методичний журнал "Іноземні мови"

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

cover-ua

Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Порівняльно-педагогічні студії

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Проблеми інженерно-педагогічної освіти

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Професіоналізм педагога: теоретичні й методичні аспекти

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація