Наукова періодика України

Журнали на платформі: Педагогіка

Bookmark and Share
Логотип заголовку сторінки

Імідж сучасного педагога

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Історико-педагогічний альманах

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Актуальні питання корекційної освіти (педагогічні науки)

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Актуальні проблеми педагогіки, психології та професійної освіти

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

ВІСНИК КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ЛІНГВІСТИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ. Серія Педагогіка та Психологія

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Витоки педагогічної майстерності

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Педагогічні науки

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Актуальні проблеми розвитку українського суспільства

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Збірник наукових праць "Вісник НТУУ "КПІ". Філософія. Психологія. Педагогіка"

Вісник Національного технічного університету України "КПІ". Філософія. Психологія. Педагогіка

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Вісник Національного технічного університету України “КПІ”. Серія: Філологія. Педагогіка

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Гуманізація навчально-виховного процесу

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Естетика і етика педагогічної дії

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Людинознавчі студії. Серія Педагогіка

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Мистецтво лінгводидактики

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Міжнародний науковий вісник

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

НАУКОВИЙ ЧАСОПИС НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: «Педагогіка. Соціальна робота»

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Науково-методичний журнал "Іноземні мови"

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Порівняльно-педагогічні студії

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Проблеми підготовки сучасного вчителя

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Професіоналізм педагога: теоретичні й методичні аспекти

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Психолого-педагогічні проблеми сучасної школи

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Психологія і особистість

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Теорія і практика управління соціальними системами

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація