Наукова періодика України

Журнали на платформі: Технічні науки

Bookmark and Share
Логотип заголовку сторінки

Інновації молоді в машинобудуванні

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

титульна сторінка збірки

Інформаційні системи, механіка та керування

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Автоматизація технологічних і бізнес-процесів

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Автомобіль і електроніка. Сучасні технології

Автомобіль і електроніка. Сучасні технології

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Автомобільний транспорт

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Адаптивні системи автоматичного управління

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Обкладинка

Вентиляція, освітлення та теплогазопостачання

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Військово-технічний збірник

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Вісник Житомирського державного технологічного університету. Серія: Технічні науки

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Вісник Київського політехнічного інституту. Серія Приладобудування

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Проблеми удосконалювання електричних машин i апаратiв. Теорiя i практика

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Стратегічне управління, управління портфелями, програмами та проектами

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Вісник НТУУ "КПІ імені Ігоря Сікорського". Серія: Хімічна інженерія, екологія та ресурсозбереження

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Вісник НТУУ "КПІ". Інформатика, управління та обчислювальна техніка

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Вісник НТУУ "КПІ". Серія Радіотехніка, Радіоапаратобудування

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Вісник Національного технічного університету "ХПІ". Серія: Iнформатика i моделювання

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Інноваційні дослідження у наукових роботах студентів

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Динаміка та міцність машин. Вісник НТУ "ХПІ" ISSN 2078-9130

Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Динамiка та мiцнiсть машин

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Вісник НТУ "ХПІ"

Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Електроенергетика i перетворююча технiка

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Енергетичнi та теплотехнiчнi процеси й устаткування

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Машинознавство та САПР

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Механіко-технологічні системи та комплекси

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Системний аналiз, управління та iнформацiйнi технологiї

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут". Серія Машинобудування

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Вісник Приазовського Державного Технічного Університету. Серія: Технічні науки

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Вісник Харківського національного автомобільно-дорожнього університету

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Вісник ЧДТУ

Вісник Черкаського державного технологічного університету

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Вісник двигунобудування

Вісник двигунобудування

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Двигуни внутрішнього згоряння

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Електрифікація транспорту

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Електромагнітна сумісність та безпека на залізничному транспорті

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Електронна та Акустична Інженерія

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Електротехніка та електроенергетика

Електротехніка та електроенергетика

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Електротехніка і Електромеханіка

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Енергоефективність в будівництві та архітектурі

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Енергозбереження. Енергетика. Енергоаудит.

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Збірник "Information Technology and Security"

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Proceedings of the International Scientific Conference "MODERN CHALLENGES IN TELECOMMUNICATIONS" Міжнародної науково-технічної конференції «ПЕРСПЕКТИВИ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ»

Збірник матеріалів Міжнародної науково-технічної конференції «ПЕРСПЕКТИВИ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ»

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Збірник матеріалів конференції "Гіротехнології, навігація, керування рухом і конструювання авіаційно-космічної техніки"

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Збірник наукових праць Дніпровського державного технічного університету (технічні науки)

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Збірник наукових праць НУК

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Збірник наукових праць Національної академії Національної гвардії України

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Збірник наукових праць Українського державного університету залізничного транспорту

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Зернові продукти і комбікорми

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Известия высших учебных заведений. Радиоэлектроника

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Кораблебудування та морська інфраструктура

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Математичне моделювання

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Математичне та комп'ютерне моделювання. Серія: Технічні науки

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Металознавство та термічна обробка металів

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Механіка гіроскопічних систем

Механіка гіроскопічних систем

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Могилянський математичний журнал

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Мости та тунелі: теорія, дослідження, практика

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Мікросистеми, Електроніка та Акустика

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Наука та прогрес транспорту. Вісник дніпропетровського національного університету залізничного транспорту

Наука та прогрес транспорту. Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Науковий журнал «Енергетика: економіка, технології, екологія»

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Наукові записки НаУКМА. Комп'ютерні науки

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Наукові праці. Серія: Техногенна безпека

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Нові матеріали і технології в машинобудуванні (Праці Міжнародної науково-технічної конференції)

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні

Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Обладнання та технології харчових виробництв

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Опір матеріалів і теорія споруд

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Проблеми машинобудування

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Проблеми охорони праці, промислової та цивільної безпеки

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Проблеми телекомунікацій

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Процеси механічної обробки в машинобудуванні

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Радіоелектроніка та інформатика

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Радіоелектроніка, Інформатика, Управління

Радіоелектроніка, iнформатика, управління

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Ресторанний і готельний консалтинг. Інновації

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Різання та інструменти в технологічних системах

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Світлотехніка та електроенергетика

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Сенсорна електроніка і мікросистемні технології

Сенсорна електроніка і мікросистемні технології

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Системні дослідження та інформаційні технології

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Сучасний стан наукових досліджень та технологій в промисловості

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація | Видавництво ХНУРЕ

Логотип заголовку сторінки

Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Східно-Європейський журнал передових технологій

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Технологія і техніка друкарства

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Технічні науки та технології

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Транспортні системи та технології перевезень. Збірник наукових праць Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна

Транспортні системи та технології перевезень

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

УКРАЇНСЬКИЙ МЕТРОЛОГІЧНИЙ ЖУРНАЛ / UKRAINIAN METROLOGICAL JOURNAL

Український метрологічний журнал

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Управління розвитком складних систем

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Харчова наука та технологія

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Цифрова платформа: інформаційні технології в соціокультурній сфері

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація