Наукова періодика України

Журнали на платформі: Хімія

Bookmark and Share
Логотип заголовку сторінки

Вода і водоочисні технології. Науково-технічні вісті

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Вісник НТУУ "КПІ імені Ігоря Сікорського". Серія: Хімічна інженерія, екологія та ресурсозбереження

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

№ 39 (1315)

Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Хiмiя, хiмiчнi технологiї та екологiя

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Вісник Національного технічного університету «ХПІ».Серія: Електричні машини та електромеханічне перетворення енергії

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Вісник Одеського Національного університету. Хімія

Вісник Одеського національного університету. Хімія

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Журнал органічної та фармацевтичної хімії

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація