Перегляд списку назв робіт


 
Журнал Випуск Назва
 
ScienceRise Том 11, № 5 (16) (2015) Методична модель формування в учнів 5–8 класів умінь самостійної роботи з підручником української літератури Анотація   PDF
Юлія Миколаївна Кошара
 
Вісник Житомирського державного технологічного університету. Серія: Технічні науки № 4(47) (2008): Вісник ЖДТУ. Серія: Технічні науки МЕТОДИЧНА ОСНОВА СИСТЕМИ ПІДТРИМКИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ПРИ АВТОМАТИЗОВАНОМУ ВИБОРІ ПРИСТРОЇВ ОРІЄНТУВАННЯ Анотація   PDF
Валерій Анатолійович Кирилович, Ірина Юріївна Черепанська
 
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка № 1 (2016): Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка МЕТОДИЧНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ БІОЛОГІЇ ДО РЕАЛІЗАЦІЇ СУЧАСНИХ ЗАВДАНЬ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ ТА ВИХОВАННЯ Анотація   PDF
Olha Tsurul
 
Наукові вісті Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" № 5 (2015): Engineering Методична похибка оптичного спектроаналізатора Анотація   PDF
Валентин Георгійович Колобродов, Григорій Семенович Тимчик, Микита Сергійович Колобродов
 
Збірник наукових праць Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Серія педагогічна № 12 (2006): ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ КАМ ’ ЯНЕЦЬ - ПОДІЛЬСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ МЕТОДИЧНА СИСТЕМА КОНТРОЛЮ РОЗВИТКУ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ ЗДІБНОСТЕЙ УЧНІВ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ФІЗИКИ Анотація   PDF
Г. В. Касянова
 
Збірник наукових праць Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Серія педагогічна № 20 (2014): ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ КАМ’ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ІВАНА ОГІЄНКА МЕТОДИЧНА СИСТЕМА НАВЧАННЯ ФІЗИКИ В СТАРШІЙ ШКОЛІ НА ЗАСАДАХ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ Анотація   PDF
Н. В. Форкун
 
ВІСНИК КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ЛІНГВІСТИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ. Серія Педагогіка та Психологія № 23 (2014) МЕТОДИЧНА СУБКОМПЕТЕНЦІЯ МАЙБУТНЬОГО ВИКЛАДАЧА ФРАНЦУЗЬКОЇ МОВИ З ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНО ОРІЄНТОВАНОЇ ФОНЕТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ Анотація   PDF
N. Mayer
 
Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу № 2(32) (2015) МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АНАЛІЗУ ОПЕРАЦІЙ З ІННОВАЦІЙНИМИ БАНКІВСЬКИМИ ПРОДУКТАМИ Анотація   PDF
Лілія Анатоліївна Заводовська
 
Наука та прогрес транспорту. Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту № 18 (2007): ВИПУСК 18 МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АНТИКРИЗОВОЇ ДІАГНОСТИКИ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ Анотація   PDF
O. R. Rudyk
 
Вісник Університету банківської справи № 3(18) (2013) Методичне забезпечення аудиту як інструмент боротьби із шахрайством у кредитних спілках Анотація   PDF
Олексій Дмитрович Круподер
 
Вісник Житомирського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки № 2(52) (2010): Вісник ЖДТУ. Серія: Економічні науки МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКСПЕРТА-БУХГАЛТЕРА У СПРАВАХ З ПДВ Анотація   PDF
Віоллета Віталіївна Федчишина
 
Plant Varieties Studying and Protection № 1 Методичне забезпечення експертизи сортів проса посівного (Panicum miliaceum L.) на патентоспроможність Анотація   PDF
О. І. Рудник
 
Вісник Одеського національного університету. Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство Том 20, № 2(14) (2015) МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕЛЕКТРОННОЇ ПРЕДМЕТИЗАЦІЇ ДОКУМЕНТІВ: ОСОБЛИВОСТІ РЕДАГУВАННЯ ПРЕДМЕТНИХ РУБРИК В АБІС АБСОТЕК ЮНІКОД Анотація   PDF
Т. М. Бикова
 
Історико-педагогічний альманах № 1 (2008) Методичне забезпечення навчального процесу у народних школах Катеринославської губернії (друга половина XIX – початок XX століття) Подробиці   PDF
Олексій Білецький
 
Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу № 3(21)Ч.2 (2011) МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРЕДСТАВЛЕННЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ В ІНОЗЕМНІЙ ВАЛЮТІ Анотація   PDF
Аліна Володимирівна Рабошук, Дмитро Михайлович Чирка
 
Збірник наукових праць Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Серія педагогічна № 15 (2009): ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ КАМ’ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ІВАНА ОГІЄНКА МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОФІЛЬНОГО НАВЧАННЯ ФІЗИКИ В ІНТЕРНЕТ-ІНФОРМАЦІЙНО-ОСВІТНЬОМУ СЕРЕДОВИЩІ Анотація   PDF
Г. В. Жабаєв
 
ScienceRise: Pedagogical Education № 7 (3) (2016) Методичне забезпечення формування вмінь академічної грамотності у студентів-японістів мовних ВНЗ України Анотація   PDF
Оксана Висилівна Асадчих
 
Запорожский медицинский журнал № 1 (2013) Методичне обґрунтування програми фізичної реабілітації артеріальної гіпертензії у студентів перших курсів медичного університету Анотація   PDF (Русский)
O. G. Ivanko, E. L. Mikhalyuk, V. J. Pidkova
 
Економічний вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут» № 12 (2015): 2015 МЕТОДИЧНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ТРАНСАКЦІЙНИМИ ВИТРАТАМИ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ Анотація   PDF
Ірина Віталіївна Макалюк
 
Вісник Житомирського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки № 3(69) (2014): Вісник ЖДТУ. Серія: Економічні науки МЕТОДИЧНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ ОЦІНЮВАННЯ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА Анотація   PDF
Катерина Степанівна Бойченко
 
Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу № 1(28) (2014) МЕТОДИЧНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ СТРАТЕГІЧНОГО АНАЛІЗУ ЗОВНІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ФУНКЦІОНУВАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ Анотація   PDF
Наталія Іванівна Біляк
 
Економічний вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут» № 12 (2015): 2015 МЕТОДИЧНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ ТА ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ ОЦІНЮВАННЯ НЕСТАБІЛЬНОСТІ ЗОВНІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ВИНОРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ Анотація   PDF
О. Я. Дрінь
 
Plant Varieties Studying and Protection № 4(21) Методичний алгоритм гармонізованої ідентифікації морфологічних ознак сортів рослин Анотація   PDF
Н. В. Павлюк, О. А. Стадніченко
 
Проблеми і перспективи економіки та управління № 2(6) (2016): Проблеми і перспективи економіки та управління МЕТОДИЧНИЙ АСПЕКТ ОПТИМІЗАЦІЇ РОЗМІРУ РИБОДОБУВНИХ ПІДПРИЄМСТВ Анотація   PDF
Євгенія Юхимівна Маркова
 
Вісник Житомирського державного технологічного університету. Серія: Технічні науки № 1(60) (2012): Вісник ЖДТУ. Серія: Технічні науки МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ІЗ ВИЗНАЧЕННЯ ВИМОГ ДО СИСТЕМ АВТОМАТИЧНОГО ЗОВНІШНЬОГО ЦІЛЕВКАЗУВАННЯ ЕКІПАЖАМ БРОНЕТАНКОВОГО ОЗБРОЄННЯ Анотація   PDF
Михайло Іванович Васьківський, Ігор Борисович Чепков
 
46126 - 46150 з 91880 результатів << < 1841 1842 1843 1844 1845 1846 1847 1848 1849 1850 > >>