Перегляд списку назв робіт


 
Журнал Випуск Назва
 
ScienceRise Том 4, № 2 (9) (2015) Математична модель взаємодії хижак-жертва з врахуванням просторових факторів та фактору опору середовища існування популяцій Анотація   PDF
Олександр Володимирович Маєвський, Ігор Анатолійович Пількевич, Юрій Борисович Бродський
 
Технологічний аудит та резерви виробництва Том 3, № 2(29) (2016): Системи та процеси керування. Трансфер технологій на транспорті. Інформаційно-керуючі системи Математична модель вибору елементів системи погодного моніторингу для магістральних автошляхів Анотація   PDF
Наталія Юріївна Філь
 
Східно-Європейський журнал передових технологій Том 3, № 11(57) (2012): Прикладні інформаційні технології. Системи управління в промисловості МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ВИБОРУ РАЦІОНАЛЬНИХ ВАРІАНТІВ ПРОПУСКУ ПОЇЗДОПОТОКІВ ПО ЗАЛІЗНИЧНІЙ МЕРЕЖІ Анотація   PDF
Юрій Віталійович Чибісов, Григорій Якович Мозолевич
 
Озброєння та військова техніка № 1(5) (2015) МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ВИБОРУ ТА РОЗМІЩЕННЯ ЗАСОБІВ ВИМІРЮВАННЯ В СКЛАДІ МОБІЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЙНО-ВИМІРЮВАЛЬНОЇ СИСТЕМИ Анотація   PDF
М. В. Борисенко, С. В. Герасимов
 
Управління розвитком складних систем № 7 (2011) МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ВИБОРУ ФОРМ ВІЗУАЛІЗАЦІЇ ІНФОРМАЦІЇ ПРИ РОЗВ’ЯЗАННІ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ЗАДАЧ УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ Анотація   PDF
О. В. Єгорченков
 
Вісник Приазовського Державного Технічного Університету. Серія: Технічні науки № 28 (2014): Вісник Приазовського Державного Технічного Університету. Серія: Технічні науки Математична модель визначення закономірностей формування похибок механічної обробки отворів Анотація   PDF (Русский)
Т. М. Брижан
 
Науковий вісник Чернігівського державного інституту економіки і управління № 3(23) (2014): Науковий вісник ЧДІЕУ МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ВИЗНАЧЕННЯ ОПТИМАЛЬНИХ ОБСЯГІВ ГРОШОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІ Анотація   PDF
Михайло Михайлович Медвідь
 
Збірник наукових праць Українського державного університету залізничного транспорту № 137 (2013) МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ВИЗНАЧЕННЯ РАЦІОНАЛЬНИХ ПАРАМЕТРІВ ПОЗДОВЖНЬОГО ПРОФІЛЮ НАСУВНОЇ ЧАСТИНИ СОРТУВАЛЬНИХ ГІРОК Анотація   PDF
О. М. Огар
 
Вісник Черкаського державного технологічного університету. Серія: Технічні науки № 1 (2016) Математична модель визначення середнього фактичного часу виконання одного етапу будівельно-монтажних робіт в умовах збурених впливів Анотація
В. В. Мельник, І. П. Частоколенко, А. П. Марченко
 
Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут". Серія "Гірництво" № 18 МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ВИКОРИСТАННЯ ЕКСКАВАТОРА У ЧАСІ З УРАХУВАННЯМ ТЕХНОЛОГІЧНИХ, ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ПЕРЕРВ ТА ВІДМОВ ЕКСКАВАЦІЙНОГО ОБЛАДНАННЯ Анотація   PDF (Русский)
Viktor Danylovych Vorobiov, Anatolii Ivanovych Kriuchkov, Liubov Ivanivna Yevtieieva, Viktor Stepanovych Prokopenko
 
Східно-Європейський журнал передових технологій Том 3, № 10(63) (2013): Прикладні інформаційні технології Математична модель випаровування крапель води в повітряному потоці Анотація   PDF
Микола Олександрович Дикий, Андрій Сергійович Соломаха, Валерій Георгієвич Петренко
 
Технологічний аудит та резерви виробництва Том 4, № 1(36) (2017): Виробничо-технологічні системи Математична модель високовольтного вимірювального автотрансформатора, призначеного для використання в мережах Smart Grid Анотація   PDF (English)   PDF (Русский)
Volodymyr Brzhezitsky, Yaroslav Haran, Yevgeniy Trotsenko
 
Східно-Європейський журнал передових технологій Том 2, № 4(50) (2011): Математика і кібернетика - фундаментальні та прикладні аспекти Математична модель витікання конфіденційної інформації з урахуванням людського чинника Анотація   PDF
Валерій Зіновійович Табаков
 
Радіоелектроніка, iнформатика, управління № 1 (2009): Радіоелектроніка, інформатика, управління МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ВИТРАТ НА ЯКІСТЬ ВИРОБІВ ЕЛЕКТРОННОЇ ТЕХНІКИ Анотація   PDF
G. V. Snizhnoy, V. V. Pogosov
 
Вісник Житомирського державного технологічного університету. Серія: Технічні науки № 1(32) (2005): Вісник ЖДТУ. Серія: Технічні науки Математична модель витрати палива автомобіля з урахуванням збіднення паливо-повітряної суміші (на прикладі моторних палив з домішками олій рослинного походження) Анотація   PDF
Андрій Володимирович Ільченко, Володимир Петрович Кур’ята
 
Вісник Приазовського Державного Технічного Університету. Серія: Технічні науки Том 1, № 30 (2015): Вісник Приазовського Державного Технічного Університету. Серія: Технічні науки Математична модель вуглецювмісних відходів в металургії Анотація   PDF (Русский)
В’ячеслав Степанович Волошин, Вадим Анатолійович Бурко, Віктор Вікторович Харабет
 
Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Нові рішення у сучасних технологіях № 25 (1197) (2016): Вісник НТУ "ХПІ": Серія "Нові рішення у сучасних технологіях" Математична модель гідродинаміки руху двофазного висхідного потоку в пневмоклассіфікаторах змінного перерізу Анотація   PDF
Andrii Lytvynenko, Mykola Yukhymenko
 
Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Енергетичнi та теплотехнiчнi процеси й устаткування № 13 (2014): Вісник НТУ "ХПІ": Серія "Енергетичні та теплотехнічні процеси й устаткування" Математична модель горизонтального парогенератора типу ПГВ-1000 енергоблоку АЕС з ВВЕР Анотація   PDF (Русский)
А. В. Єфимов, В. Л. Каверцев, Т. В. Потаніна, Т. А. Гаркуша, Т. А. Єсипенко, .
 
Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Механіко-технологічні системи та комплекси Том 11 (2015) Математична модель граматично-доповненої онтології Анотація   PDF
О. В. Лозинська, М. В. Давидов
 
Міжнародний ендокринологічний журнал - Mezhdunarodnyi Endokrinologicheskii Zhurnal Том 13, № 6 (2017) Математична модель діабетичної енцефалопатії в діагностиці ускладнених форм цукрового діабету Анотація   PDF (English)
A.O. Popruga, T.Ye. Mykhaylychenko, L.A. Samarchenko, L.Ye. Bobyrova
 
Адаптивні системи автоматичного управління Том 2, № 27 (2015): Адаптивні системи автоматичного управління Математична модель дванадцятипульсного перетворювача трифазної напру-ги з чотирнадцятизонним регулюванням вихідної напруги Анотація   PDF
Владислав Володимирович Михайленко, Валерій Володимирович Піксотов, Людмила Вікторівна Малафійчук, Ірина Віталіївна Маляр
 
Вісник Житомирського державного технологічного університету. Серія: Технічні науки № 4(51) (2009): Вісник ЖДТУ. Серія: Технічні науки МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ДВОВИМІРНИХ МАСИВІВ ВИМІРЮВАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ ПРО МЕХАНІЧНІ ВЕЛИЧИНИ Анотація   PDF
Юрій Олександрович Подчашинський
 
Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті № 4 (2016): Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті Математична модель двокомпонентної адитивної завади у вигляді марківського процесу Анотація   PDF (Русский)
О. М. АНАНЬЕВА, М. Г. ДАВИДЕНКО, М. М. БАБАЕВ
 
Збірник наукових праць НУК № 5 (2015) Математична модель двоступеневого охолоджувача повітря на вході газотурбінної установки Анотація   PDF (Русский)
Nikolay I. Radchenko, Sergey A. Kantor, Lukash Bohdal
 
Збірник наукових праць НУК № 2 (2017) Математична модель двох зв’язаних елементів гнучкого зв’язку морської прив’язної системи Анотація   PDF (Русский)
Kostiantyn S. Trunin
 
46126 - 46150 з 96806 результатів << < 1841 1842 1843 1844 1845 1846 1847 1848 1849 1850 > >>