Перегляд списку назв робіт


 
Журнал Випуск Назва
 
Сучасні проблеми економіки і підприємництво № 12 (2013) Організаційна культура й ефективність діяльності підприємства Анотація   PDF
І.А. Шеховцова, Г.Г. Гаврилко
 
Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки Том 2, № 36-2 (2014) Організаційна культура підприємства в системі управління змінами Анотація   PDF
Олена Семененко
 
Науковий вісник Полісся Чернігівського національного технологічного університету № 3(3) (2015): Науковий вісник Полісся ОРГАНІЗАЦІЙНА КУЛЬТУРА У РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ Анотація   PDF
Олексій Дмитрович Гудзинський
 
Науковий вісник Полісся Чернігівського національного технологічного університету № 2 (2) (2015): Науковий вісник Полісся ОРГАНІЗАЦІЙНА КУЛЬТУРА ЯК ЕЛЕМЕНТ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТІЙКОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ МЕХАНІЗМУ ЗДІЙСНЕННЯ ЗМІН НА ПІДПРИЄМСТВІ Анотація   PDF
Ольга Іванівна Гарафонова
 
Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії № 58 (2014) Організаційна культура як проблема кроскультурного менеджменту Анотація   PDF
І. Г. Шавкун, Я. С. Дибчинська
 
Наукові праці. Державне управління Том 249, № 237 (2014) ОРГАНІЗАЦІЙНА МОДЕЛЬ РЕАЛІЗАЦІЇ МЕХАНІЗМІВ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКОМ АГРАРНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА Анотація   PDF
О. Г. Кулик
 
Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві № 3(35) (2016): Фізичне виховання, спорт і культура здоров'я у сучасному суспільстві Організаційна модель тактичної підготовки кваліфікованих хокеїстів на траві Анотація   PDF
Максим Перепелиця
 
Історичний архів. Наукові студії № 12 (2014) Організаційна система соціального страхування в СРСР (1922-1933 рр.) за матеріалами Державного архіву Російської Федерації Анотація   PDF
Олена Іванівна Вальчук
 
Вісник НУК № 5 (2011) Організаційна структура підприємства з нейтралізації підводних потенційно небезпечних об'єктів Анотація   PDF
Heorhii V. Babkin, Volodymyr S. Blintsov, Zhanna Yu. Burunina
 
Східно-Європейський журнал передових технологій Том 4, № 11(40) (2009): Системи управління (частина ІІІ). Енергозберігаючі технології та обладнання Організаційна структура системи автоматизації виробництва пива Анотація   PDF
М. Д. Місюра
 
Слобожанський науково-спортивний вісник № 3(47) (2015) Організаційна структура та основні функції діяльності Міжнародного конвенту «СпортАккорд» Анотація   PDF   PDF (English)
(Nina Dolbysheva) Долбишева Ніна Григорівна
 
Слобожанський науково-спортивний вісник № 6(50) (2015) Організаційна структура та особливості діяльності спортивного комітету України Анотація   PDF
(Oleksandr Tomenko) Томенко Олександр Анатолійович
 
Сучасні проблеми економіки і підприємництво № 13 (2014) ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА УПРАВЛІННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЮ ПОЛІТИКОЮ ПІДПРИЄМСТВА УКРАЇНИ Анотація   PDF
П.В. Круш, Л.М. Кукавська
 
Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу № 3 (33) (2015) ОРГАНІЗАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СИСТЕМИ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВ ЦУКРОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ Анотація   PDF
Ірина Антонівна Шевчук
 
Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності Том 2, № 10 (2014): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності ОРГАНІЗАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ІНФОРМАЦІЙНИМ ПОТЕНЦІАЛОМ ПІДПРИЄМСТВ РИНКУ БЕЗАЛКОГОЛЬНИХ ГАЗОВАНИХ НАПОЇВ В УКРАЇНІ Анотація   PDF
Ірина Анатоліївна Маркіна, Дмитро Володимирович Дячков
 
Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності Том 1, № 2 (2012): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності ОРГАНІЗАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФОРМУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ СТРАТЕГІЇ НА ВИСОКОТЕХНОЛОГІЧНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ Анотація   PDF
В'ячеслав Владиславович Македон
 
Вісник Житомирського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки № 3(57) (2011): Вісник ЖДТУ. Серія: Економічні науки ОРГАНІЗАЦІЙНЕ ТА ЗАКОНОДАВЧЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ КЛАСТЕРІВ МАЛИХ І СЕРЕДНІХ ПІДПРИЄМСТВ МАШИНОБУДУВАННЯ Анотація   PDF
Вадим Вадимович Татарінов
 
Технологічний аудит та резерви виробництва Том 1, № 2(15) (2014): Резерви виробництва. Економіка підприємства Організаційний аспект відродження та розвитку залізничного туризму на основі кластерізації Анотація   PDF
Ганна Олександрівна Сіваконева, Євгеній Іванович Балака
 
Слобожанський науково-спортивний вісник № 5(38) (2013) Організаційний механізм регіонального управління сферою фізичної культури та спорту Анотація   PDF
Галина Миколаївна Путятіна [Galina Putiatina], Вадим Єгорович Горбачов [Vadim Gorbachev]
 
Вісник Приазовського Державного Технічного Університету. Серія: Економічні науки № 26 (2013): Вісник Приазовського Державного Технічного Університету. Серія: Економічні науки ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ПІДХІД ДО УПРАВЛІННЯ ЗМІНАМИ НА РІЗНИХ СТАДІЯХ ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ МЕТАЛУРГІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВ Анотація   PDF
В.В. Гончар
 
Схід № 1(127) (2014) Організаційний підхід у міському управлінні Анотація   PDF
Nataliya Chuvikina
 
Управління розвитком складних систем № 14 (2013) ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ПРОЕКТ «МІЖНАРОДНА ТОРГОВЕЛЬНА ВИСТАВКА-ЯРМАРОК» Анотація   PDF
О. І. Пурський, О. А. Харченко, А. О. Бродська
 
VII ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ» З МІЖНАРОДНОЮ УЧАСТЮ 2015: СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ Організаційний розвиток підприємства на інноваційних засадах Анотація   PDF
Богдана Єфіменко, Катерина Олександрівна Бояринова
 
Вісник НТУУ "КПІ" Політологія. Соціологія. Право № 4(20) (2013) ОРГАНІЗАЦІЙНО - ПРАВОВІ ПРОБЛЕМИ ВИКОРИСТАННЯ «НОУ-ХАУ» Анотація   PDF
Г. О. Цирфа, М. В. Дубняк
 
Управління розвитком складних систем № 11 (2012) ОРГАНІЗАЦІЙНО - ТЕХНОЛОГІЧНА МОДЕЛЬ ПРОГНОЗУВАННЯ РІВНЯ ЯКОСТІ ВИРОБНИЧИХ ПРОЦЕСІВ ТА ПРОДУКЦІЇ Анотація   PDF
Ю. А. Чуприна
 
46126 - 46150 з 77769 результатів << < 1841 1842 1843 1844 1845 1846 1847 1848 1849 1850 > >>