Перегляд списку назв робіт


 
Журнал Випуск Назва
 
Наукові праці. Філологія. Мовознавство Том 221, № 209 (2014) Семіотичний підхід до вивчення лексичної синоніміки в сучасній жіночій прозі Анотація   PDF   PDF (English)
Людмила Анатоліївна Семак
 
Мова № 21 (2014) СЕМАНТИКА І ПРАГМАТИКА РОСІЙСЬКИХ ВИСЛОВЛЮВАНЬ ІЗ ЗВОРОТОМ ЕСЛИ НА ТО ПОШЛО Анотація   PDF (Русский)
Тетяна Іванівна Стексова
 
Мова № 21 (2014) СЕМАНТИКА ЛЕКСИЧНИХ ЕКВІВАЛЕНТІВ У ЗІСТАВНОМУ АСПЕКТІ Анотація   PDF (Русский)
Валентина Іванівна Невойт
 
Волинь-Житомирщина № 8 (2002): Волинь-Житомирщина СЕМАНТИКА НІЧНОГО ПИЛЬНУВАННЯ БІЛЯ ПОМЕРЛОГО У ТЕКСТІ ПОЛІСЬКОГО ПОХОВАЛЬНОГО ОБРЯДУ .................. 26 Анотація   PDF
Валентина КОНОБРОДСЬКА
 
Наукові праці. Філологія. Мовознавство Том 221, № 209 (2014) Семантика параболізмів у сучасній німецькій мові Анотація   PDF   PDF (English)
Микола Володимирович Заполовський
 
Вісник Житомирського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки № 4(66) (2013): Вісник ЖДТУ. Серія: Економічні науки СЕМАНТИКА ПОНЯТТЯ «ПОХІДНИЙ ФІНАНСОВИЙ ІНСТРУМЕНТ» Анотація   PDF
Юлія Василівна Єльнікова
 
Вісник Житомирського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки № 1(63) (2013): Вісник ЖДТУ. Серія: Економічні науки СЕМАНТИКА ПОНЯТТЯ “ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ” ТА МЕТОДИКА ЇХ ОБЛІКУ У СТРАХОВИХ КОМПАНІЯХ Анотація   PDF
Марина Олександрівна Бєлгородцева
 
Мова № 23 (2015) СЕМАНТИКА ТА СТИЛІСТИЧНІ ФУНКЦІЇ ЕПІТЕТІВ ЛЕКСИКО- СЕМАНТИЧНОГО ПОЛЯ «МІСТО» В ХУДОЖНІЙ ПРОЗІ ПИСЬМЕННИКІВ-ПОСТМОДЕРНІСТІВ Анотація   PDF
Катерина Олександрівна МІКРЮКОВА
 
Наукові праці. Філологія. Мовознавство Том 221, № 209 (2014) Семантика часу і простору: особливості, стан та проблеми дослідження в українському мовознавстві Анотація   PDF   PDF (English)
Ольга Богданівна Бачишина
 
Східно-Європейський журнал передових технологій Том 4, № 9(64) (2013): Інформаційно-керуючі системи Семантико-ймовірнісна мережа для визначення контекста відеопотоку в системах відеоспостереження Анотація   PDF (Русский)
Никита Владиславович Коваленко, Светлана Григорьевна Антощук
 
Записки з романо-германської філології № 1 (32) (2014) Семантико-когнітивні аспекти образної інтерпретації ТІЛА ПІД ВЛАДОЮ в англійській художній прозі постмодернізму (на матеріалі тексту роману Дж. Фаулза «The Collector») Анотація   PDF
І. А. Галуцьких
 
Мова № 24 (2015) СЕМАНТИКО-СИНТАКСИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СТРУКТУРНИХ ЧАСТИН АНГЛІЙСЬКОЇ АЛЬТЕРНАТИВНОЇ ПРОПОВІДІ Анотація   PDF (Русский)
Катерина Вікторівна БЕЗПАЛОВА
 
Новітня освіта 2014: Випуск 1 СЕМАНТИКО-СТИЛІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ АНГЛОМОВНИХ ТЕКСТІВ ПУБЛІЦИСТИЧНОГО СТИЛЮ Анотація   PDF
Natalia Hlinka
 
Русская филология Том 1, № 51 (2014) СЕМАНТИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКА СИНТАКСИЧЕСКОЙ ПОДСИСТЕМЫ ОСЛОЖНЕННОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ Анотація   PDF
Г. Н. Манаенко
 
Науковий вісник кафедри ЮНЕСКО КНЛУ: Серія Філологія, Педагогіка, Психологія № 31 (2015) СЕМАНТИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ЗАГАДКИ В ТУРКМЕНСКОМ И РУССКОМ ЯЗЫКАХ Анотація   PDF
В. П. Мусиенко, Ишанкулиева Мяхри
 
Русская филология Том 1, № 51 (2014) СЕМАНТИЧЕСКИЕ ТИПЫ ПОНЯТИЯ ОТСУТСТВИЕ КАК ОТРАЖЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ГРАММАТИКЕ РУССКОГО ЯЗЫКА Анотація   PDF
О. В. Радчук
 
Східно-Європейський журнал передових технологій Том 6, № 3(48) (2010): Системи управління Семантическое аннотирование текстовых документов на основе иерархической радиально-базисной нейронной сети Анотація   PDF
Евгений Владимирович Бодянский, Ольга Васильевна Шубкина
 
Технологія і техніка друкарства № 4(46) (2014): Технологія і техніка друкарства Семантическое пространство объектов белорусского эфирного дизайна Анотація   PDF (Русский)
Ольга Юрьевна Ковалева, Ольга Владимировна Токарь
 
Науковий вісник кафедри ЮНЕСКО КНЛУ: Серія Філологія, Педагогіка, Психологія № 28 (2014) СЕМАНТИЧЕСКОЕ СВОЕОБРАЗИЕ ДОНОРСКОЙ КОНЦЕПТОСФЕРЫ В КОМПАРАТИВНОЙ МОДЕЛИ МИРА И. БАБЕЛЯ Анотація   PDF
О. П. Барменкова
 
Мова № 23 (2015) СЕМАНТИЧНІ ІННОВАТИВИ З ПРОЦЕСУАЛЬНИМ ЗНАЧЕННЯМ У РОСІЙСЬКІЙ ТА БОЛГАРСЬКІЙ МОВАХ Анотація   PDF (Русский)
Ваня Панєва ІВАНОВА
 
Технологічний аудит та резерви виробництва Том 5, № 2(7) (2012): МІЖНАРОДНА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ. Інформаційні технології. Математичне моделювання - прикладні аспекти Семантичні мережі як компонент уніфікованої моделі подання знань в інтелектуальних системах Анотація   PDF
Ігор Анатолійович Котов
 
Наукові праці. Філологія. Мовознавство Том 252, № 240 (2015) СЕМАНТИЧНІ ТА СТРУКТУРНІ ОСОБЛИВОСТІ НЕПРЯМИХ МОВНИХ АКТІВ, ЩО ВИРАЖАЮТЬ СПОНУКАННЯ Анотація   PDF (English)
S. V. Miasoiedova
 
Мова № 23 (2015) СЕМАНТИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ АКСІОНОМЕНІВ ІЗ СЕРЕДНІМ СТУПЕНЕМ ПОЛІСЕМІЇ ЯК ЦІННІСНО-ЗУМОВЛЕНИХ СКЛАДНИКІВ СУЧАСНОЇ АНГЛІЙСЬКОЇ ЕТНОЛІНГВОКУЛЬТУРИ Анотація   PDF
Тетяна Вячеславівна СОРОКА
 
Математичне та комп'ютерне моделювання. Серія: Технічні науки 2009: Математичне та комп'ютерне моделювання. Серія: Технічні науки. Випуск 2 СЕМАНТИЧНА ІНФОРМАЦІЯ ТА ЛІНГВІСТИЧНІ ЗМІННІ В ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЯХ Анотація   PDF
Ольга Володимирівна Нечипоренко, Андрій Анатолійович Верлань, Юрій Олегович Фуртат
 
Вісник Житомирського державного технологічного університету. Серія: Технічні науки № 1(56) (2011): Вісник ЖДТУ. Серія: Технічні науки СЕМАНТИЧНА МОДЕЛЬ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ВЗАЄМОДІЇ СХВАТІВ ПРОМИСЛОВИХ РОБОТІВ З ОБ’ЄКТАМИ МАНІПУЛЮВАННЯ Анотація   PDF
Петро Петрович Мельничук, Валерій Анатолійович Кирилович, Роман Сергійович Моргунов
 
46126 - 46150 з 56216 результатів << < 1841 1842 1843 1844 1845 1846 1847 1848 1849 1850 > >>