Перегляд списку назв робіт


 
Журнал Випуск Назва
 
Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Проблеми удосконалення електричних машин i апаратiв. Теорiя i практика № 42 (1151) (2015) Охлаждение турбогенераторов большой мощности водородом Анотація   PDF (Русский)
Константин Александрович Кобзарь, Павел Григорьевич Гакал, Елена Александровна Овсянникова
 
Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Енергетичнi та теплотехнiчнi процеси й устаткування № 15 (2015): Вісник НТУ "ХПІ": Серія "Енергетичні та теплотехнічні процеси й устаткування" Охолодження парових турбін Анотація   PDF (Русский)
Б. .А. Аркадьєв, .
 
Холодильна техніка та технологія Том 50, № 6 (2014) ОХОЛОДЖЕННЯ ПРИТОЧНОГО ПОВІТРЯ МАШИННОГО ВІДДІЛЕННЯ ГАЗОВИХ ДВИГУНІВ ТРИГЕНЕРАЦІЙНОЇ УСТАНОВКИ Анотація   PDF
А.М. Радченко, А.В. Грич
 
Збірник наукових праць НУК № 4 (2015) Охолодження приточного повітря машинного відділення когенераційних модулів Анотація   PDF (Русский)
Nikolay I. Radchenko, Artem V. Hrych
 
Холодильна техніка та технологія Том 49, № 5 (2013) ОХОЛОДНА СИСТЕМА ДЛЯ КОНДЕНСАЦІЇ ВУГЛЕВОДНІВ У ПОТОЦІ Анотація   PDF (Русский)
В.Є. Когут, М.Г. Хмельнюк, Є.Д. Бутовський
 
Технологічний аудит та резерви виробництва Том 3, № 2(11) (2013): Технологічний аудит та резерви виробництва Охолождувані металічні стрижні з теплозахисною оболонкою Анотація   PDF (Русский)
Александр Анатольевич Бондарь, Юрий Михайлович Дудзинский, Кристина Витальевна Колесник, Ольга Ивановна Воронова
 
Вісник Київського національного лінгвістичного університету. Серія Історія, економіка, філософія № 17 (2012): "Український консерватизм і гетьманський рух: історія, ідеологія, політика", вип. 6 ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я В УКРАЇНСЬКІЙ ДЕРЖАВІ Анотація   PDF
Г. ДЕМОЧКО
 
МЕДИЦИНА НЕВІДКЛАДНИХ СТАНІВ № 3.58 (2014) Охорона здоров’я та питання його фінансування Анотація   PDF (Русский)
J.E. Vasquez Abanto, A.E. Vasquez Abanto
 
Plant Varieties Studying and Protection № 1-2(26-27) Охорона прав на сорти рослин у Європейському Союзі: законодавчі аспекти Анотація   PDF
Н. Б. Якубенко, М. В. Федяй, Н. Б. Линчак, С. М. Скоблікова
 
Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Нові рішення у сучасних технологіях № 1 (2012): Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Нові рішення у сучасних технологіях Охорона праці при виробництві конструкцій з кольорових металів і сплавів Анотація   PDF
О. Г. Биковський, М. І. Лазуткін
 
Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут". Серія "Гірництво" № 26 ОХОРОНА ПРАЦІ ЯК СКЛАДОВА КОНЦЕПЦІЇ ГІДНОЇ ПРАЦІ Анотація   PDF
A.M. Husiev, S.F. Kashtanov, V.B. Ostaletskii
 
Біль, знеболювання і інтенсивна терапія № 1 (2015) Оцiнка адекватностi анестезiї та частоти виникнення синдрому постнаркозного збудження при аденотомiї у дiтей Анотація   PDF
М. Б. Пушкар, М. А. Георгiянц
 
Вісник Національного технічного університету "ХПІ". Серія: Iнформатика i моделювання № 62 (2012): Вісник НТУ "ХПІ". Серія: Інформатика та моделювання. Оцiнка архитектури штучних нейронних мереж для моделювання процесу нагрiву сталевий смуги на агрегати безперервного гарячого цинкування Анотація   PDF (Русский)
Н.А. ГОЛОВКО, О.С. ЛОГУНОВА
 
ЗДОРОВ'Я ДИТИНИ № 1.69 (2016) Оцiнка нутритивного статусу школярiв 1–11-х класiв мiста Львова Анотація   PDF   PDF SUMMARY (English)
S.L. Niankovskyi, I.P. Pasichniuk
 
ЗДОРОВ'Я ДИТИНИ № 6.74 (2016) Оцiнка нутритивного статусу школярiв 1–11-х класiв мiста Львова Анотація   PDF
S.L. Niankovskyi, I.P. Pasichniuk
 
Холодильна техніка та технологія Том 51, № 5 (2015) ОЦIНКА СПОСТЕРЕЖУВАНОСТI ДЛЯ ТОЧОК КОНВЕЄРНОЇ СХЕМИ ЦИФРОВИХ КОМПОНЕНТIВ В СИСТЕМАХ КРИТИЧНОГО ЗАСТОСУВАННЯ Анотація   PDF
В.В. Антонюк, А. В. Дрозд, М. А. Дрозд, И. Н. Николенко
 
Східно-Європейський журнал передових технологій Том 2, № 8(74) (2015): Енергозберігаючі технології та обладнання Оцінення термодинамічної досконалості робочих речовин каскадних холодильних машин Анотація   PDF (Русский)
Лариса Ивановна Морозюк
 
Східно-Європейський журнал передових технологій Том 2, № 8(80) (2016): Енергозберігаючі технології та обладнання Оцінення термодинамічної досконалості циклів теплофікаційних каскадних машин Анотація   PDF (Русский)
Larisa Morozyuk
 
Актуальні проблеми економіки та управління № 9 (2015) ОЦІНЕННЯ ЯКОСТІ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА Анотація   PDF
Ю. Стефківська, Н. Кубишина
 
Металознавство та термічна обробка металів № 1 (2015): Металознавство та термічна обробка металів Оцінкa механічної якості конструкційних титанових сплавів за їх здатністю чинити опір охрупченню при одновісьовому розтягуванні Анотація   PDF (Русский)
А. V. Shiyan, Yu. Ya. Meshkov
 
Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони № 3(18) (2013) ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ КОНТРОЛЮ І УПРАВЛІННЯ ЕКСПЛУАТАЦІЄЮ ОЗБРОЄННЯ І ВІЙСЬКОВОЇ ТЕХНІКИ У ВИЩОМУ ВІЙСЬКОВОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ Анотація   PDF
Hanna V. Lunkova, Yurii V. Shabatura
 
Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут". Серія "Гірництво" № 22 Оцінка результатів дослідження залежності параметрів пружних хвиль від тиску в зразках природного декоративного каменю Анотація   PDF
V.V. Korobiichuk
 
Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Енергетичнi та теплотехнiчнi процеси й устаткування № 13 (2014): Вісник НТУ "ХПІ": Серія "Енергетичні та теплотехнічні процеси й устаткування" Оцінка і аналіз теплових параметрів твердих теплоакумулююча елементів в режимі заряду і віддачі тепла електричного теплового акумулятора Анотація   PDF (Русский)
О. .В. Хіменко
 
Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики Том 2, № 15 (2013) Оцінка і вдосконалення системи контролю якості аудиторських послуг в Латвії Анотація   PDF (Русский)
Л. М. Веровская
 
МЕДИЦИНА НЕВІДКЛАДНИХ СТАНІВ № 2.73 (2016) Оцінка і прогнозування респіраторних порушень при захворюваннях легень, пов'язаних з впливом фиброгенних аерозолів Анотація   PDF (Русский)
S.A. Babanov, D.S. Budash
 
46126 - 46150 з 72625 результатів << < 1841 1842 1843 1844 1845 1846 1847 1848 1849 1850 > >>