Перегляд списку назв робіт


 
Журнал Випуск Назва
 
Науковий вісник Чернігівського державного інституту економіки і управління № 1(17) (2013): Науковий вісник ЧДІЕУ КРИТЕРІЙ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ЕНЕРГООЩАДНОГО ПРОЕКТУ Анотація   PDF
Дмитро Валерійович Маргасов
 
Східно-Європейський журнал передових технологій Том 4, № 4 (88) (2017): Математика та кібернетика - прикладні аспекти Критерій продовження гармонійних у кулі n-вимірного простору функцій та вираження узагальнених порядків цілих гармонійних в ℝn функцій в термінах похибки апроксимації Анотація   PDF (English)
Olga Veselovska, Khrystyna Drohomyretska, Lubov Kolyasa
 
Наука та прогрес транспорту. Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту № 17 (2007): ВИПУСК 17 КРИТЕРІЙ ТА МЕТОДИКА ОЦІНКИ МЕХАНІЧНОГО СТАНУ РЕЙКОВОЇ СТАЛІ ТА ЇХ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ПІДТВЕРДЖЕННЯ Анотація   PDF (Русский)
L. O. Sosnovskyi, O. O. Kebikov
 
Праці міжнародного геометричного центру Том 8, № 1 (2015): ТРУДЫ МЕЖДУНАРОДНОГО ГЕОМЕТРИЧЕСКОГО ЦЕНТРА Критерій топологічної зв'язаності двовимірних однорідних внутрішніх відображень Анотація   PDF (Русский)
Игорь Юрьевич Власенко
 
Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Механіко-технологічні системи та комплекси Том 36 (2015) Критерій формування збирально-транспортного комплексу з урахуванням сучасних економічних умов агропромислової галузі України Анотація   PDF
Дмитро Олександрович Музильов, Наталія Георгіївна Бережна, Олеся Валеріївна Кутья
 
Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Нові рішення у сучасних технологіях № 46 (2015): Вісник НТУ "ХПІ": Серія "Нові рішення у сучасних технологіях" КРИТЕРИАЛЬНАЯ ПАРЕТО-ОПТИМИЗАЦИЯ ПАРАМЕТРОВ АКСИАЛЬНО-ПОРШНЕВЫХ ГИДРОМАШИН Анотація   PDF
В. ЖЕГЛОВА, В. ЯГЛИНСКИЙ, Г. КОЗЕРАЦКИЙ, А. ОБАЙДИ, Н. МОСКВИЧЕВ
 
Вісник двигунобудування № 2 (2011): Вісник двигунобудування Критериальное представление потерь мощности в гибридном подшипнике при струйной смазке Анотація   PDF
S.V. Nikitin
 
Фізичне виховання студентів № 5 (2011) Критериальный аналіз сформованості цінності здорового способу життя студентів Анотація   PDF (Русский)
Фарид Мамери
 
Східно-Європейський журнал передових технологій Том 6, № 2(48) (2010): Інформаційні технології Критерии адекватности математической модели предметной области Анотація   PDF
Евгений Валериевич Малахов, Георгий Николаевич Востров
 
Процеси механічної обробки в машинобудуванні № 10 (2011): Процеси механічної обробки в машинобудуванні КРИТЕРИИ ВЫБОРА МАТЕРИАЛА ОПОР СКОЛЬЖЕНИЯ, РАБОТАЮЩИХ БЕЗ СМАЗКИ Анотація   PDF
Сергей Владимирович Сорокин
 
Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут". Серія Машинобудування Том 1, № 61 (2011) КРИТЕРИИ ВЫБОРА ЛЕГИРУЮЩИХ ЭЛЕМЕНТОВ ДЛЯ ТИТАНОВЫХ СПЛАВОВ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ Анотація   PDF (Русский)
А. Н. Доний, М. М. Ворон, К. С. Ворон
 
Вісник Харківського національного технічного університету сільского господарства імені Петра Василенка № 183 (2017): "Ресурсозберігаючі технології, матеріали та обладнання у ремонтному виробництві" Критерии выбора способа восстановления деталей машин и определение рационального маршрута технологии Анотація   PDF
С. А. Лузан
 
Міжнародна науково-практична конференція "Фізична культура, спорт та здоров'я" 2016: XVІ Міжнародна науково-практична конференція КРИТЕРИИ ИСПОЛНИТЕЛЬСКОГО МАСТЕРСТВА И СОДЕРЖАНИЕ СОРЕВНОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ ГИМНАСТОВ ВЫСОКОЙ КВАЛИФИКАЦИИ НА ВОЛЬНЫХ УПРАЖНЕНИЯХ Анотація   PDF
И.В. КРАСОВА, М.К. МАРЧЕНКОВ
 
Радіоелектроніка, iнформатика, управління № 1 (2010): Радіоелектроніка, інформатика, управління КРИТЕРИИ ОПТИМАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ МНОГОПАРАМЕТРИЧЕСКИМ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ПРОЦЕССОМ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ГАЗОБЕТОНА Анотація   PDF
V. V. Zimovkin, E. M. Kulinich
 
Технологія і техніка друкарства № 4(30) (2010): Технологія і техніка друкарства Критерии оптимизации полиграфических процессов средствами имитационного моделирования Анотація   PDF (Русский)
И. В. Левыкин, Е. В. Логвиненко
 
Вісник двигунобудування № 2 (2016): Вісник двигунобудування КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ВЫХОДНЫХ ПАРАМЕТРОВ ПРОЦЕССОВ ОБРАБОТКИ ДЕТАЛЕЙ ГТД Анотація   PDF
A.Y. Kachan, S.A. Ulanov
 
Слобожанський науково-спортивний вісник № 4(60) (2017) Критерии оценки показателей быстроты движений в академической гребле у девушек Анотація   PDF
Владимир Богуш, Сергей Гетманцев, Константин Богатырев, Юрий Кулаков, Ольга Кувалдина, Евгений Яцунский
 
Слобожанський науково-спортивний вісник № 6(56) (2016) Критерии оценки показателей быстроты движений у юношей в академической гребле Анотація   PDF
Владимир Богуш, Сергей Гетманцев, Ольга Кувалдина, Юрий Кулаков, Ольга Сокол, Евгений Яцунский
 
Електротехніка і Електромеханіка № 4 (2013) КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ СТЕПЕНИ СТАРЕНИЯ СИЛОВЫХ КАБЕЛЕЙ С БУМАЖНО-ПРОПИТАННОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ Анотація   PDF (Русский)
G. V. Bezprozvannych, E. S. Moskvitin
 
Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності Том 3, № 1 (2013): Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ МАШИНОСТРОЕНИЯ Анотація   PDF
Александровна Юлия Набатова
 
Збірник наукових праць Українського державного університету залізничного транспорту Том 2, № 158 (2015) КРИТЕРИИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ БИОГАЗОВОЙ УСТАНОВКИ В ИНДИВИДУАЛЬНОМ ХОЗЯЙСТВЕ Анотація   PDF
Євген Олександрович Ткаченко, Сергій Вікторович Угольников
 
Наукові праці ОНАХТ Том 1, № 46 (2014) КРИТЕРИИ РАБОТОСПОСОБНОСТИ РЫЧАЖНОГО ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ УСИЛИЙ ЦЕНТРОБЕЖНЫХ ФРИКЦИОННЫХ МУФТ Анотація   PDF (Русский)
Р. В. Амбарцумянц, И. И. Дели
 
Вісник двигунобудування № 2 (2012): Вісник двигунобудування КРИТЕРИИ РАЗРУШЕНИЯ МОНОКРИСТАЛЛИЧЕСКИХ СПЛАВОВ ПРИ СТАТИЧЕСКОМ И ТЕРМОЦИКЛИЧЕСКОМ НАГРУЖЕНИИ Анотація   PDF   PDF (English)
L.B. Getsov, A.S. Semenov, A.I. Rybnikov
 
Известия высших учебных заведений. Радиоэлектроника Том 51, № 9 (2008) Критерии устойчивости параметрической системы двух связанных контуров с внешнекондуктивной связью Анотація
Николай Данилович Бирюк, Юрий Борисович Нечаев, Сергей Юрьевич Алёхин
 
Вісник Національного технічного університету "ХПІ". Серія: Iнформатика i моделювання № 19 (2013): Вестник НТУ "ХПИ". Серия "Информатика и моделирование" КРИТЕРИЙ ИДЕНТИФИКАЦИИ ФАЗ НОСОВОГО ДЫХАТЕЛЬНОГО ЦИКЛА Анотація   PDF (Русский)
А.С. НЕЧИПОРЕНКО, О.Г. ГАРЮК, В.В. ЧМОВЖ
 
46126 - 46150 з 101364 результатів << < 1841 1842 1843 1844 1845 1846 1847 1848 1849 1850 > >>