Перегляд списку назв робіт


 
Журнал Випуск Назва
 
Будівництво, матеріалознавство, машинобудування № 88 (2016) Моделювання робочих процесів одноківшових на-вантажувачів за допомогою «autodesk inventor». Анотація   PDF
A. V. Yefimenko, T. V. Plugіna, Z. R. Musaiev
 
Збірник наукових праць НУК № 3-4 (2012) Моделювання робочого циклу дизельного двигуна з системою періодичного відключення роботи циліндрів Анотація   PDF (Русский)
Yurii L. Moshentsev, Dmytro S. Mіnchev, Anton V. Nahіrnyi, Oleksii S. Diakonov
 
Вісник Приазовського Державного Технічного Університету. Серія: Економічні науки Том 1, № 31 (2016): Вісник Приазовського державного технічного університету. Серія: Економічні науки № 31 том 1 МОДЕЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ АВТОМОБІЛЕБУДУВАННЯ УКРАЇНИ. Анотація   PDF   PDF (English)
Лідія Анатоліївна Горошкова, Володимир Петрович Волков
 
Схід № 2(128) (2014) Моделювання розвитку реального сектора економіки як елемент державної антикризової стратегії Анотація   PDF
Ganna Ortina
 
Східно-Європейський журнал передових технологій Том 3, № 2(63) (2013): Інформаційні технології Моделювання розвитку структур комп’ютерних мереж Анотація   PDF
Володимир Володимирович Пасічник, Наталія Михайлівна Іванущак
 
Кораблебудування та морська інфраструктура № 1 (2014) Моделювання розвитку та поширення пожежі в баштах плавучого дока Анотація   PDF (Русский)
Alexandr S. Rashkovskiy, Sergey A. Rashkovskiy, Nikolay I. Postupalskiy, Dmitriy V. Ermakov
 
Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки Том 1, № 33 (2012) МОДЕЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ РЕКРЕАЦІЙНИХ СИСТЕМ У КОНТЕКСТІ ГАРАНТУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ РЕГІОНУ Анотація   PDF
А. П. Голод
 
Науковий вісник Полісся Чернігівського національного технологічного університету Том 2, № 4(8) (2016): Науковий вісник Полісся МОДЕЛЮВАННЯ РОЗДРІБНОГО КРЕДИТНОГО ПРОДУКТУ НА ОСНОВІ ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ КЛІЄНТА Анотація   PDF
Наталія Володимирівна Ткаченко, Анатолій Миколайович Харченко
 
Наука та прогрес транспорту. Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту № 27 (2009): ВИПУСК 27 МОДЕЛЮВАННЯ РОЗПОВСЮДЖЕННЯ ДОМІШОК В АТМОСФЕРІ З УРАХУВАННЯМ РЕЛЬЄФУ МІСЦЕВОСТІ Анотація   PDF (Русский)
P. B. Mashyhina
 
Реєстрація, зберігання і обробка даних Том 14, № 3 (2012) Моделювання розподілених транзакцій за допомогою мереж Петрі Анотація   PDF (English)
Iwaniak M., Khadzhynov W.
 
Транспортні системи та технології перевезень № 11 (2016) МОДЕЛЮВАННЯ РОЗПОДІЛУ ВАНТАЖОПОТОКІВ НА НАПРЯМКАХ ТРАНЗИТНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ ЗАЛІЗНИЧНИМ ТРАНСПОРТОМ У МІЖНАРОДНОМУ СПОЛУЧЕННІ Анотація   PDF (Русский)
Д. Н. КОЗАЧЕНКО, Б. В. ГЕРА, В. В. СКАЛОЗУБ, Ю. Н. ГЕРМАНЮК
 
Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Проблеми удосконалення електричних машин i апаратiв. Теорiя i практика № 20 (1063) (2014): Вісник НТУ "ХПІ". Серія: Проблеми удосконалення електричних машин і апаратів. Теорія і практика Моделювання розподілу однорідного статичного магнітного поля поблизу сталевої колони Анотація   PDF
Марина М. Резинкина, Владимир С. Гринченко, Н. В. Кондусова
 
Східно-Європейський журнал передових технологій Том 2, № 4(44) (2010): Математика і кібернетика - фундаментальні та прикладні аспекти Моделювання розподілу пасажиропотоків по поїздам на основі колективного інтелекту Анотація   PDF
Т.В. Бутько, А.В. Прохорченко, О.О. Журба
 
Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут". Серія Машинобудування № 72 (2014) МОДЕЛЮВАННЯ РОЗПОДІЛУ ТЕМПЕРАТУР ТИТАНОВОГО РОЗПЛАВУ З УРАХУВАННЯМ ЙОГО ТЕЧІЇ Анотація   PDF
Юрій Олександрович Цибрій, Георгій Геннадійович Грабовський
 
Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Нові рішення у сучасних технологіях № 66 (2012): Вісник Національного Технічного Університету "ХПІ". Серія: Нові рішення у сучасних технологіях Моделювання розсіювання дрібнодисперсного пилу в атмосфері від стаціонарних джерел забруднення Анотація   PDF
І. С. Козій, Л. Л. Гурець, О. П. Будьоний
 
Наука та прогрес транспорту. Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту № 20 (2008): ВИПУСК 20 МОДЕЛЮВАННЯ РОЗСІЮВАННЯ ТОКСИЧНОГО ГАЗУ В АТМОСФЕРІ З УРАХУВАННЯМ РЕЛЬЄФУ МІСЦЕВОСТІ Анотація   PDF (Русский)
M. M. Biliaiev, P. B. Mashykhina, O. P. Shakina
 
Мости та тунелі: теорія, дослідження, практика № 5 (2014) МОДЕЛЮВАННЯ РУЙНУВАННЯ ПІДПІРНИХ СТІН ПРИ ВЗАЄМОДІЇ З АГРЕСИВНИМИ ПІДЗЕМНИМИ ВОДАМИ Анотація   PDF
N. N. Biliaev, Ye. Yu. Gunko
 
Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Динамiка та мiцнiсть машин № 67 (2012): Вісник НТУ "ХПІ": Серія "Динаміка та міцність машин" Моделювання руйнування фундамента енергоблоку 200 МВт при статичному навантаженні Анотація   PDF
С. В. Красніков
 
Вісник Приазовського Державного Технічного Університету. Серія: Технічні науки № 28 (2014): Вісник Приазовського Державного Технічного Університету. Серія: Технічні науки Моделювання рухів робочого контейнера при вібраційній обробці Анотація   PDF (Русский)
Віктор Івановіч Бурлаков
 
Адаптивні системи автоматичного управління Том 2, № 21 (2012): Адаптивні системи автоматичного управління Моделювання руху антропоморфного крокуючого апарата на довільній твердій поверхні Анотація   PDF
Михайло Мартинович Ткач
 
Системні дослідження та інформаційні технології № 1 (2010) Моделювання руху пішоходів на основі клітинних автоматів Анотація   PDF
A. S. Makarenko, D. A. Krushinskii
 
Наука та прогрес транспорту. Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту № 20 (2008): ВИПУСК 20 МОДЕЛЮВАННЯ РУХУ ПОВІТРЯ В ЦИЛІНДРІ ПОРШНЕВОГО ДВИГУНА Анотація   PDF
I. Yu. Potapchuk, V. P. Koval
 
Наука та прогрес транспорту. Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту № 20 (2008): ВИПУСК 20 МОДЕЛЮВАННЯ РУХУ СИСТЕМИ ТІЛ З ПРУЖНИМИ ЗВ’ЯЗКАМИ Анотація   PDF
A. V. Sychenko
 
Технічні науки та технології № 4(6) (2016): Технічні науки та технології МОДЕЛЮВАННЯ СИЛ РІЗАННЯ В РОБОЧИХ ПРОЦЕСАХ АБРАЗИВНОГО ШЛІФУВАННЯ Анотація   PDF
Андрій Михайлович Єрошенко, Андрій Миколайович Палій
 
Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні № 2 (2010): Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні МОДЕЛЮВАННЯ СИМЕТРИЧНОГО НАПРУЖЕНО-ДЕФОРМОВАНОГО СТАНУ СКЛАДЕНОГО ТІЛА З ДВОХ ПЛАСТИН, З’ЄДНАНИХ ПІД ПРЯМИМ КУТОМ ЗА ДОПОМОГОЮ МАТРИЦЬ ТИПУ ГРІНА Анотація   PDF
S. A. Levchuk
 
46126 - 46150 з 87661 результатів << < 1841 1842 1843 1844 1845 1846 1847 1848 1849 1850 > >>