Перегляд списку назв робіт


 
Журнал Випуск Назва
 
Радіоелектроніка, iнформатика, управління № 2 (2010): Радіоелектроніка, інформатика, управління ПРИНЯТИЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ В УСЛОВИЯХ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ И НЕЧЕТКОСТИ ИСХОДНОЙ ИНФОРМАЦИИ Анотація   PDF
V. P. Avramenko, V. F. Tkachenko, L. B. Sereda
 
Вісник Житомирського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки № 2(52) (2010): Вісник ЖДТУ. Серія: Економічні науки ПРИПИНЕННЯ ВИЗНАННЯ ФІНАНСОВИХ АКТИВІВ Анотація   PDF
Ірина Миколаївна Бурденко
 
Вісник Приазовського Державного Технічного Університету. Серія: Економічні науки № 30 (2015): ВІСНИК ПРИАЗОВСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ. СЕРІЯ: ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ Припотень В.Ю., Ізюмов І.Ю. Стохастична модель діагностики економічних показників малого підприємства Анотація   PDF (Русский)
В. Ю. Припотень, И. Ю. Изюмов
 
Вісник Приазовського Державного Технічного Університету. Серія: Економічні науки № 30 (2015): ВІСНИК ПРИАЗОВСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ. СЕРІЯ: ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ Припотень В.Ю. Управління персоналом регіональної митниці Анотація   PDF (Русский)
В. Ю. Припотень
 
Схід № 7(114) (2011) Природа асиметрій глобального розвитку: ірраціонально-еволюціоністський підхід Анотація   PDF
Natalia Kravchuk
 
Наукові записки Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. Літературознавство Том 1 (2014) ПРИРОДА В ЕСТЕТИКО-ФІЛОСОФСЬКИХ ЛАНДШАФТАХ В.О. МИСИКА Анотація   PDF
В. О. Переяслов
 
Схід № 5(119) (2012) Природа людини і її природне право у філософії Спінози Анотація   PDF
Tetiana Pavlova
 
Наука та прогрес транспорту. Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту № 17 (2007): ВИПУСК 17 ПРИРОДА ПОДАТКІВ, ФУНКЦІЇ Й ПРИНЦИПИ ОПОДАТКУВАННЯ Анотація   PDF
A. A. Shulga
 
Наукові праці. Техногенна безпека Том 210, № 198 (2013) ПРИРОДА ТА БІОЕНЕРГЕТИЧНІ МЕХАНІЗМИ ШТУЧНОГО ГІПОБІОЗУ Анотація   PDF
Сергій Дмитрович Мельничук, Валерія Сергіївна Морозова, Світлана Володимирівна Хижняк, Володимир Михайлович Войціцький
 
Проблеми законності № 128 (2015) Природа та міжнародно-правова сутність міжнародної правової допомоги у цивільних справах Анотація   PDF
І. О. Ємець
 
Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу № 1 (7) (2007) ПРИРОДА ТА ФУНКЦІЇ ВЕНЧУРНОГО КАПІТАЛУ В ЕКОНОМІЦІ КРАЇНИ Анотація   PDF
Сергій Захарович Мошенський, В. В. Перегуда
 
Селекція і насінництво № 97 (2009) Природа травмування насіння кукурудзи та методи його визначення Анотація   PDF
М. Я. Кирпа, Н. О. Пащенко, Ю. С. Базілєва
 
Репродуктивна ендокринологія № 14 (2013) Природа у збереженні репродуктивного здоров’я жінки Анотація   PDF (Русский)
Т. Ф Татарчук, А. О. Исламова
 
НИРКИ № 1.11 (2015) Природжені вади розвитку сечовидільної системи в дітей раннього віку та синдром недиференційованої дисплазії сполучної тканини Анотація   PDF
N.S. Lukianenko, K.A. Kens, N.A. Petritsa, O.Ya. Koroliak
 
Український журнал дитячої ендокринології № 1 (2016) Природжений гіпотиреоз. Дифузний токсичний зоб (хвороба Грейвса — Базедова). Виявлення й лікування гіпотиреозу до, під час та після вагітності Подробиці   PDF
Ю. С. Єрін
 
Людина та довкілля. Проблеми неоекології № 1-2 (2014): Людина та довкілля. Проблеми неоекології Природні катастрофи в історії людини Анотація   PDF
В. О. Соловйов
 
Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна Серія "Екологія" № 944 (2011): Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна Серія "Екологія". Випуск 6 Природні та техногенні чинники часової мінливості радіологічних характеристик водних об’єктів у зоні впливу Південноукраїнської АЕС Анотація   PDF
Л. С. Жебет, О. В. Холопцев
 
Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Серія "Геологія-Географія-Екологія" № 42 (1157) (2015) Природні умови, як фактор просторової організації великого міста (на прикладі міста Харкова) Анотація   PDF (English)
K. A. Niemets, A. V. Mazurova
 
Вісник Одеського національного університету. Географічні та геологічні науки Том 20, № 1 (24) (2015) ПРИРОДНІ ФАКТОРИ «ГЛОБАЛЬНОГО ЗАТЕМНЕННЯ» ЗЕМНОЇ АТМОСФЕРИ ТА ХМАРНІСТЬ Анотація   PDF (Русский)
А. В. Холопцев, М. П. Нікіфорова
 
Вісник Одеського національного університету. Географічні та геологічні науки Том 20, № 1 (24) (2015) ПРИРОДНІ ЧИННИКИ, УМОВИ І ПРОЦЕСИ ҐРУНТОТВОРЕННЯ ТА ҐРУНТИ ТЕРИТОРІЇ НИЖНЬОДНІСТРОВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ПРИРОДНОГО ПАРКУ Анотація   PDF
Я. M. Біланчин, K. M. Усачова
 
ScienceRise Том 9, № 4 (14) (2015) Природність лісових біогеоценозних екосистем Карпат та її біоіндикація на основі нематодних комплексів Анотація   PDF
Микола Павлович Козловський
 
Траєкторія науки: міжнародний електронний науковий журнал Том 2, № 4(9) (2016) Природна монополія в Євразійському економічному союзі: поняття, суть, види і сфери діяльності Анотація   PDF (Русский)
Галина Николаевна Москалевич
 
Схід № 6(113) (2011) Природне право як ціннісно-нормативний концепт розвитку громадянського суспільства Анотація   PDF
Iryna Bartahariyeva
 
Наукові вісті Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" № 1 (2014) Природне старіння ливарного сплаву AlMg5Si2Mn Анотація   PDF
Вікторія Володимирівна Бойко, Олена Леонідівна Прач, Олександр Іванович Трудоношин, Костянтин Вікторович Михаленков
 
Людина та довкілля. Проблеми неоекології № 3-4 (2012): Людина та довкілля. Проблеми неоекології Природний і антропогенний фон мікроелементів в чорноземах звичайних Приазов'я та Нижнього Дону Анотація   PDF (Русский)
Т. М. Мінкіна, Н. Н. Мірошниченко, А. І. Фатєєв, Г. В. Мотузова, І. А. Кривицька
 
46126 - 46150 з 64148 результатів << < 1841 1842 1843 1844 1845 1846 1847 1848 1849 1850 > >>